Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI İŞADAMLARINA TTKYI ANLATACAK

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI İŞADAMLARINA TTKYI ANLATACAK

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI İŞADAMLARINA TTKYI ANLATACAK06.02.2012

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, “Tüm taraflardan, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) ve değişikliklere ön yargı ile değil 'benim için ne getiriyor ve sonucunda benim için nasıl bir fayda sağlayacak' şeklinde bakmalarını bekliyorum” dedi.
 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yazıcı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında işadamlarını ve sivil toplum temsilcilerini bilgilendirmek için 14 büyük ilde toplantılar düzenleyeceğini belirtti.

 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Rize'deki toplantılara kendisinin de katılacağını ifade eden Yazıcı, Yeni TTK'nın Adalet Bakanlığının koordinasyonunda ve 40 kişilik geniş bir Bilim Komisyonu tarafından 11 yıllık bir hazırlık süreci sonucunda, TBMM'de iktidarı ve muhalefetiyle örnek bir mutabakatla 13 Ocak 2011'de kabul edildiğini hatırlattı.
 
Yeni Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacağını belirten Yazıcı, Kanunun yürürlüğünün, yayımı tarihinden bir buçuk yıl sonraya, 1 Temmuz 2012'ye bırakıldığını anımsattı.
 
Yazıcı, söz konusu ertelemenin, hem kanunun kamuoyunda yeteri kadar tartışılması hem de işletmelerin ve meslek mensuplarının kendilerini buna göre hazırlamalarını fırsat tanımak amacıyla yapıldığını vurguladı.
 
Yayımından bugüne kadar yaklaşık bir yıldır üniversitelerde, ticaret ve sanayi odalarında kanunun getirdiği yenilikleri tanıtıcı seminerler düzenlendiğine işaret eden Yazıcı, “Bunların bir kısmına bakanlığımız yetkilileri de katıldı ve bakanlığımızın rolü ve ikincil mevzuat hazırlık süreci hakkında bilgilendirmeler yaptı” dedi.
 
Son günlerde, özellikle bazı yazılı ve görsel basın kuruluşlarının oluşturduğu platformlar aracılığı ile tartışılan Yeni TTK'ya bazı eleştiriler getirildiğini anımsatan Yazıcı, kanunun tartışılmasından memnuniyet duyduklarını ve eleştirileri yakından takip ettiklerini vurguladı.
“Ancak medya üzerinden yürütülen bu tartışmalarda bazen haksızlıklar ve yanlış bilgilendirmeler de yapılıyor” diyen Yazıcı, ticari hayatın temel aktörlerine doğru bilgilendirme yapılması ve farklı görüşlerin, somut önerilerin tespit edilmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti. Yazıcı, “Bu bağlamda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği içinde, yerel ticaret, ticaret ve sanayi odalarının da desteği ile Türk Ticaret Kanunu tanıtım ve eğitim toplantıları planlandı” bilgisini verdi. Bu toplantıların ilkinin, iş dünyasının merkezi konumunda bulunan İstanbul'da 8 Şubat Çarşamba günü yapılacağını belirten Yazıcı, daha sonra Türkiye çapında 13 ilde daha tanıtım ve eğitim toplantısı yapmayı planladıklarını anlattı.
“Sektörün görüş ve önerileri alınacak”

“İstanbul dışında 13 ilimizde daha Kanunun getirdiği yeni açılımlar, yükümlülükler ve fırsatlar anlatılacak, sektörün görüş ve somut önerileri alınıp değerlendirilecek” diyen Yazıcı, şunları kaydetti:

 
“Getirdiği yenilikler çerçevesinde Yeni Türk Ticaret Kanunu ülkemizde, yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi, şirketlerimizde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması, bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması gibi alanlarda önemli gelişmeler sağlayacak.
Kanun, 20'yi aşkın ikincil düzenleme yapma görevini de yine bakanlığımıza veriyor. Yeni Türk Ticaret Kanununun uygulamasına yön verecek bakanlığımız sorumluluğundaki ikincil mevzuat çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda çıkarılacak olan tüzük taslaklarımız tamamlandı. Kısa bir süre sonra ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine açılacak. Bu tüzükler ikincil düzenlemeler arasında ayrı bir önceliğe sahip.”

“Rekabet gücünü artıracak”

Tüzüklerin dışında kalan ikincil düzenlemelere ilişkin taslak metinlerinin oluşturulduğunu, ve kanunun yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012 tarihinden önce yayımlanacağını dile getiren Yazıcı, “Türk ticari hayatında yeni bir çağı başlatan Yeni Türk Ticaret Kanununun beraberinde getirdiği bazı yeniliklere değinecek olursak, öncelikle kanunun, şirketlerin kurumsallaşması, sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması, kamu güveninin oluşturulması ve şeffaflık açısından çok önemli düzenlemeler getirdiğini söylememiz gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

 
Bu alanda getirilen en önemli yeniliğin, ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulabilmesi olduğuna işaret eden Yazıcı, böylece ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanacağı ve elektronik ortamda ilgililere sunulacağını hatırlattı.
 
Yazıcı, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının elektronik ortamda güvenli, düzenli ve eksiksiz tutulması ile aleniyet ve şeffaflığı sağlamak üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kısa adı MERSİS olan “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi”nin oluşturulduğunu aktardı.

“Kanuna ön yargıyla yaklaşmayın, getireceği faydaya bakın”

Ticari alanda faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline ilişkin tüm iş ve işlemlerin bu yazılım üzerinden yapılacağını ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:

 
“Türk Ticaret Kanunu'nun şirketlere ilişkin hükümlerinin uygulanmasından ve denetiminden sorumlu Bakanlık olarak, bu kadar önemli bir yasal dönüşümü ilgili taraflara daha detaylı anlatmak için yola çıktık. Bu çalışmalarımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin işbirliği ile yapacağız. TURMOB sürece katkı sağlayacak. Konunun uzmanı akademisyenler, bakanlığımız temsilcileri eğitim toplantılarında konuşmacı olarak yer alacaklar.
 
Eğitim toplantılarında öncelikle Yeni Türk Ticaret Kanununda getirilen temel değişiklikler, şirketlerimizin bu süreçte yapacakları işler ve sorumluluklar bir yol haritası olarak anlatılacak. Şirketlerimizin yeni kanun hakkında daha bilinçli olmaları, kendileri için getirilen değişimi anlamaları temel hedefimiz. Köklü değişimler karşısında sabırlı ve kararlı olmak gerekiyor. Bu süreçte tüm taraflardan, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na ve değişikliklere ön yargı ile değil 'benim için ne getiriyor ve sonucunda benim için nasıl bir fayda sağlayacak' şeklinde bakmalarını bekliyorum.”
 
Bu arada, bölgedeki illerin ticaret ve sanayi odalarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin davet edileceği toplantılar, 8 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da başlayacak. Daha sonra Edirne, Bursa, Eskişehir, Konya, Kahramanmaraş, Kayseri, İzmir, Rize, Antalya, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa, Ankara'da gerçekleştirilecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve Rize'deki toplantılar, Bakan Yazıcı'nın da katılımıyla düzenlenecek.
 
Kaynak: Hürriyet