Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ DEV PROJELER İLE SIÇRAMA YAPACAK

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ DEV PROJELER İLE SIÇRAMA YAPACAK

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ DEV PROJELER İLE SIÇRAMA YAPACAK24.01.2012

Biz Türkiye’yi cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te 500 milyar dolar ihracata ulaşmış, dünyanın ilk on ekonomisine sahip ülkelerden biri olarak görmek istiyoruz. Ulaştırma ve iletişim yatırımları ise bu hedefe ulaşmada kilit rol oynayan sektörler. Bunun sağlanması için ise bakanlığımızın daha düzenli, daha etkin ve dinamik bir kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde; teşkilat yapısında bazı değişikliklerin yapılması gerekiyordu. Düşünün denizcilik gibi çok önemli bir ulaşım moduna bile müsteşarlık seviyesinde hizmet veriliyordu ve bunun bakanlık seviyesine çıkarılması şarttı. 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ülkemizin 2023 hedefleri de gözetilerek Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları tarafından yürütülen kamu hizmetlerini 6223 sayılı Kanunun amaçlarına uygun olarak düzenledik. Böylece daha etkin ve daha verimli dinamik bir kamu yönetimi anlayışına sahip Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kuruldu. Yeni teşkilatlanmamız sayesinde denizcilik, demiryolu taşımacılığı, tehlikeli mal taşımacılığı ve kombine taşımacılık, haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki faaliyetleri ile Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarıyla ilgili olarak yapacağı yatırım ve çalışmalarla ilgili olarak yeni bir takım hizmet birimlerine kavuştuk. Özellikle taşımacılık üzerine kurulan bu yeni hizmet birimlerimizin faaliyetlerinin olumlu etkilerini çok yakında hissetmeye başlayacağız.

Lojistik sektörü rekabet gücünü artırıyor
Ülkemizin coğrafi konumu, küresel pazarlara yakınlığı, üretim ve işgücü maliyetinin düşük olması, uluslararası taşımacılıkta edindiği tecrübe ve sektörün AB'ye uyum süreci ile sağlam kurumsal temeller üzerine oturması, lojistik ve taşımacılık alanındaki en büyük avantajlarımızdır ve bu sayede rekabet gücümüz daha da artırmıştır. Ülkemiz, özellikle uluslararası karayolu taşımacılığı alanında önemli bir tecrübeye sahiptir ve gerek filo yapısı, gerçekleştirdiği taşıma sayısı ve insan kaynağı ile gerekse uluslararası sisteme etkin entegrasyonu ile son yıllarda gösterdiği hızlı gelişme ve büyümeye paralel olarak dünya piyasalarında diğer ülkelerle rekabet edebilecek güce erişmiş ve önemli bir aktör haline gelmiştir. Bugün Türk taşımacıları doğuda Kazakistan ve Moğolistan'a, batıda Portekiz ve Fas'a, güneyde Sudan, Uman ve Yemen'e, kuzeyde Norveç, İsveç ve Finlandiya'ya kadar olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyet göstermekte ve ticaretimize katkıda bulunmaktadır. Ayrıca son yıllarda hızla intermodal yani kombine taşımacılığı geliştirmeye çalışıyoruz. Kombine taşımacılık ile yükün tek bir taşıma biriminin içinde yeniden yüklemeye gerek kalmadan en az iki taşıma yöntemi kullanılarak taşınmasını sağlıyoruz. Örneğin karayolu artı demiryolu ya da karayoluyla artı denizyolu. Kombine taşımacılık ile ülke ekonomisine değer katmanın yanı sıra daha ucuz ve daha güvenli taşıma imkanına kavuşuyoruz. Bu taşımacılık türünü geliştirmek ve lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri verebilmek için ise lojistik köyleri hayata geçiriyoruz. Samsun (Gelemen) Lojistik Merkezi işletmeye açtık. Denizli (Kaklık), İzmit (Köseköy), Eskişehir (Hasanbey), Kayseri (Boğazköprü) inşaat çalışmalarının 1. etabı tamamladık. Şu an ise Eskişehir (Hasanbey) 2. Etap işleri ile Balıkesir (Gökköy) ve Erzurum (Palandöken) Lojistik Merkezlerinin 1.Etap inşaat işleri devam ediyor. Başka lojistik merkezleri içinde proje ve kamulaştırma çalışmaları yapıyoruz.

Bu lojistik köyler sayesinde; taşıma modları arasında geçiş, depolama ve ambarlama hizmetleri,  gümrük hizmetleri, park hizmetleri, yükleme-boşaltma, elleçleme ve tartı hizmetleri gibi birçok hizmet vereceğiz. Hatta bu hizmetlere ilave olarak; güvenlik, bakım-onarım tesisleri,  müşteri ofis alanları, showroomlar, toplantı /konferans odaları, yemek tesisleri, toplu taşıma imkanları, banka, posta ve ekstra depo hizmetleri de vermeyi planlıyoruz. Bunlar hayata geçtiğinde taşımacılık ve lojistik sektöründe sıçrama yapacağız.
İntermodal taşımacılığı sağlam zeminlere oturtuyoruz
Ülkemiz lojistik alanda önemli bir noktaya geldi ancak elbette bazı sorunlar hala devam etmekte. Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz ve küresel rekabetin artmasının olumsuz etkilerini görüyoruz piyasalarda. Bunlar bizim dışımızda oluşan gelişmeler tabi. Geleneksel taşımacılık anlayışının sektörün ihtiyaçlarını artık karşılayamaması ve modern lojistik işletmeciliği anlayışının tam olarak oluşmaması ise bizim başlıca sorunumuz. Fakat biliyorsunuz ülkemizi harıl harıl duble yollarla, hızlı ve konvansiyonel demiryolu hatlarıyla ve kıyılarımızı limanlarla donatıyoruz. Bu sayede, geliştirmeye çalıştığımız intermodal taşımacılık sistemini sağlam zeminlere oturtuyoruz ve kuracağımız lojistik köylerle de bu sıkıntıyı aşacağımıza inanıyorum. Ülkemizin yaşadığı bir diğer önemli sıkıntı ise pazarlama, hizmet, müşteri ilişkileri gibi profesyonel iş kavramlarının yeterince oturmamış ve lojistik sektörüne insan kaynağı yetiştirecek okulların geç açılmış olması nedeniyle kalifiye insan gücünün sınırlı sayıda olması. Durumu iyileştirmek için çalışmalarımız var tabi. Yetkilendirme belgeleri ile belli başlı standartlar getirmeye çalışıyoruz. 2003 yılında 4 bin civarında olan yetki belgeli şirketimiz varken bugün bu sayı 514 bin civarında. Ayrıca 2003 yılı öncesinde mesleki yeterlilik kavramı ve eğitimi yokken bugün bu eğitimleri veren 210 adet eğitim kurumumuz var. Bugüne kadar 17 merkezi sınav yapıldı ve yapılan sınavlar sonucunda yaklaşık 80 bin kişiye mesleki yeterlilik belgeleri verildi.

Krize karşı hazırlık
Türkiye ekonomisinin son yıllarda önemli ölçüde büyümesi ile birlikte ülkemizin gerek ihracatı gerekse ithalatında önemli artış yaşanmış ve bu artış uluslararası taşımacılığımıza doğrudan yansımıştır. Ancak, 2009 yılından itibaren özellikle Avrupa'da yaşanan ekonomik krizle birlikte Avrupa'ya yapılan taşımalarımızda azalma yaşandı.  Buna rağmen 2010 ve 2011 yıllarında ise Avrupa'ya yönelik taşımalarımız tekrar artış gösterdi. 2012 yılında da dış ticaretimizdeki gelişmenin sektöre de yansıyacağını düşünüyorum. Dünyayı etkileyen kriz ortamı tabi ki, bu sektörü de etkileyecektir. Ancak bu etkileri azaltmak için Bakanlık olarak önemli çalışmalar yapıyoruz.
 
Önceki yıllarda olduğu gibi karayolu taşımacılığımızın kolaylaştırılması ve taşımacılığın önündeki engellerin kaldırılması amacıyla, yeni ülkeler ile uluslararası karayolu taşımacılığının imzalanması ve mevcut anlaşmaların yenilenerek daha modern ve daha libere anlaşmaların kabul edilmesi yönünde çalışmalarımız 2012 yılında da devam edecektir. Biliyorsunuz, bugüne kadar 58 ülke ile karayolu taşımacılığı için kota artışı ve taşımacılarımızın sorunlarına çözüm getiren anlaşmalar imzaladık. Bu çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz.  Buna karşın, ekonomik krizin derinleşmesi durumunda ise taşımacılık sektörümüzün etkilenmeyeceğini söylemek doğru olmaz. Çünkü, ekonomik kriz ile birlikte Avrupa ülkelerinin daha korumacı bir politika izlemeleri, Avrupa'ya yönelik taşımalarını özellikle en son genişlemelerle AB'ye üye olan ülkelere yaptırmak istemeleri nedeniyle geçiş belgesi ve kotalar konusunda sınırlamalar getirmeleri muhtemeldir.

Kaynak: UTA Lojistik

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr