Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYOR

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYOR

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYOR04.01.2012

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun'un, Karadeniz'in ve Karadeniz'e kıyı ülkelerin Türkiye ile bağlantısında bir lojistik transfer, üretim ve ihracat-ithalat merkezi olmayı hedeflediğini söyledi.

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun'un, Karadeniz'in ve Karadeniz'e kıyı ülkelerin Türkiye ile bağlantısında bir lojistik transfer, üretim ve ihracat-ithalat merkezi olmayı hedeflediğini söyledi.

Vali Hüseyin Aksoy, Samsun'da gerçekleştirilecek 'Lojistik Sektörü'nün mevcut durumu ve sanayi bölgesi kurulumuna alt yapı oluşturulması amaçlı projelerin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca(OKA) desteklendiğini belirterek, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamada, “Samsun'da lojistik çalışmalarımızla ilgili olarak hepimizin bildiği gibi son yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasal değişmeler dünyanın bilinen merkezleri Amerika ve Avrupa Birliği'ni etkilemiş, BRİC ülkeleri denilen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'i ön plana çıkarmıştır. Zengin doğal yataklara ve stratejik enerji kaynaklarına sahip kardeş Türki Cumhuriyetler, Körfez ülkeleri ve ticaret bağlantıları ülkemizin konumu ve önemini pekiştirmiştir. Bu bağlamda Karadeniz bu açılım ve ticaret ilişkileri için hayati öneme sahiptir. Enerjide arz güvenliği, deniz taşımacılığı ve ticaret bağlantıları için vazgeçilmezliği ve lojistik zenginliği Karadeniz'i uluslar arası alanda çok önemli bir konuma taşımıştır. Tam bu noktada Samsun öne çıkmaktadır. Ülkemizin kara-deniz-hava ve demiryolu buluşmasına sahip sayılı kentlerden olan Samsun, köklü üniversitesi ve eğitilmiş insan gücü, tarım ve sanayi potansiyeli, uluslararası ilişkiler ağına yakınlığı, enerji koridorları girişi, ekonomik ve ticari ilişkiler zenginliği, ihracat ve ithalat açısından potansiyeli ve hızla artan ivmesi ve birikimleri ile ülkemizin Karadeniz açılımında ilişki noktasıdır” dedi.

KARADENİZ'DE MERKEZ

Karadeniz'in en büyük şehri olan Samsun'un, Karadeniz çanağındaki ülkeler için bir çekim merkezi, bölgesel kalkınma ve gelişmenin merkez kenti olduğunu dikkat çeken Vali Aksoy, “Samsun, Karadeniz'in ve Karadeniz'e kıyı ülkelerin Türkiye ile bağlantısında bir lojistik transfer, üretim ve ihracat-ithalat merkezi olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Samsun Lojistik Sektör Platformu kurularak, sektörün etkinliğinin artması ve Samsun'u bir lojistik merkez haline gelmesi için yol haritası oluşturulmasına dönük çalışmalar başlatılmıştır. Sektörle ilgili çalışmalarda Samsun il Özel İdaresi tarafından 'Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı' kapsamında hazırlanan 'Lojistikle Eğitiliyoruz Projesi' Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından fon desteği almaya hak kazanmış ve uygulanmıştır. Samsun il Özel İdaresi'nin koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen projede 40 işsiz gencimize temel mesleki beceri kazandırıldı ve kamuoyunda sektörün tanınırlığı arttırılarak kayıt dışılığın önlenmesi konusunda bilinçlenme sağlandı” diye konuştu.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KABUL GÖRDÜ

Lojistik sektörü ile ilgili paydaşların yer aldığı TR83 Bölgesi, Lojistik Platformu Orta Karadeniz Bölgesi'nin lojistik sektörü açısından merkez haline gelebilmesi amacıyla Aralık 2010 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nca OKA DFD-2010 desteği ile TR83 Lojistik Master Planı hazırlandığını hatırlatan Vali Aksoy, “İl Özel İdaresi tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na 'Samsun İhtisas Lojistik Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Çalışması' başlıklı bir proje sunularak kabul görmüştür. 15 Aralık 2011 Perşembe günü imzalanan bu projenin ortakları Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'dır. Projenin toplam bütçesi 186 bin TL olup yüzde 40'ı OKA tarafından, diğer kısmı ortağımız olan TSO, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve idaremiz tarafından karşılanacaktır. Lojistik Master Plan'da belirtilen öncelikler doğrultusunda 'Samsun Lojistik Organize Sanayi Bölgesi' kurulması amacıyla fizibilite çalışması yapılarak belirlenen alanlar üzerinde kurumlarımız fizibilite çalışması yapacaklardır. Bu projede Samsun merkezli olmak üzere TR83 Bölgesi'nde ve hinterlandının lojistik talebinin orta-uzun vadede Samsun'da ortaya çıkacak talebi de karşılayacak biçimde planlanması, artan lojistik faaliyetlerin şehrin istihdamına, yaşam şartlarının iyileştirilmesine ve ekonomisine katkısının maksimize edilmesidir” şeklinde konuştu.

OBJEKTİF KRİTERLER

TR83 Bölgesi'ndeki üretim merkezi haline gelmiş olan diğer şehirler arasındaki lojistik bağlantısının en rasyonel alt yapı ve yöntemlerle işlenecek şekilde Samsun'un geliştirilmesi ve planlanan lojistik alt yapısının, şehrin yerleşim, çevre ve trafiği için en rasyonel biçimde düzenlenmesi durumlarının göz önüne alındığını vurgulayan Vali Hüseyin Aksoy, açıklamasına şöyle devam etti: “Bu çalışmada 'Pazar Mevcut Durum' raporu, 'Kısa ve Uzun Dönem Talep ve Beklentiler' raporu, 'Projenin Teknik Yerleşim' planı ve 'CAD' çizimi, 'Finansal Fizibilite' raporu ve 'Pazarlama Stratejisi Çalışması' gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. Sonuç olarak master plan çalışması sırasında belirlenen yerlerin seçimi daha objektif kriterlere dayandırılacaktır. Önerilen yerler detaylı olarak analiz edilecek ve seçilen bölge ile ilgili kriterler kesinleştirilecektir. Lojistik Merkez kurulması işlemleri hız kazanacaktır. İhtisas Lojistik Organize Sanayi Bölgesi için gereken fizibilite çalışması da bu çalışma içine dahil edilecek ve TOBB tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurusu yapılan 'Samsun'da Lojistik Merkez' kurulması için fizibilite ortaya çıkmış olacak ve bölge potansiyeli belirlenecektir. Limanların ve demiryolunun yatırım talepleri yönlendirilecek olup, Lojistik Köy'ün Samsun'da bulunan üç limana ve OSB'lere olacak etkileri belirlenecektir. Limanlarla OSB'ler demiryolu ağından lojistik köyle azami avantaj sağlayabileceklerdir.”

Kaynak:Deniz Haber

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr