Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Eğitim ve Etkinlikler / 2012 MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI

2012 MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI

2012 MESLEKİ  YETERLİLİK SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI 29.12.2011

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV DUYURUSU

    Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,

1-  Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi
     Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan (SRC 1, SRC2, SRC3, SRC4,
      ODY Türü ve ÜDY Türü) ,

2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında; eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme    
     hakkı olanlar (ODY Türü ve ÜDY Türü) ,
     için,

2012  yılı içerisinde 4 (dört) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

2012 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

SINAV TARİHİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

24 MART 2012

08 ŞUBAT 2012

17 ŞUBAT 2012

30 HAZİRAN 2012

16 MAYIS 2012

25 MAYIS 2012

29 EYLÜL 2012

13 AGUSTOS 2012

24 AĞUSTOS 2012

08 ARALIK 2012

22 EKİM 2012

02 KASIM 2012


NOT: 1) Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezleri tarafından 08 Şubat 2012 tarihine kadar tamamlanan ve Bakanlığımıza bildirilen eğitimlere katılanlar 24 Mart 2012 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.
2)  Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

AÇIKLAMA :

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 14 Şubat 2012  tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.  

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,
                                  
1- Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar bu durumlarını  belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

3- ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

4-  Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü,

     Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.

Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Sınav Müracaatında Bulunacaklardır.
1) Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya mesleki yeterlilik eğitimini aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş resimleri de taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. 
2) Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.
3) Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek  Karayolu Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Halk Bankası nezdindeki SRC, ODY, ÜDY Sınav Hesabına yatırılacaktır. Havale veya EFT yapılmamalıdır.
4) 24 Mart 2012 tarihli Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler 60 TL sınav ücretini en geç 24 Şubat 2012 tarihine kadar  yatırmak zorundadırlar. Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.
Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler:
Eğitimden muaf olarak ODY (Orta Düzey Yönetici) ve ÜDY (Üst Düzey Yönetici) türü Mesleki Yeterlilik Sınavına girmek isteyenler müracaatlarını 14 Şubat 2012 tarihinde saat 17.00’ye kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine yapacaklardır.
• Sınav Başvuru Formu ( Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden veya www.kugm.gov.tr      
internet adresinden temin edilebilmektedir.)
• Yüksekokul diploması veya  eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı
veya onaylı örneği,
• T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport fotokopisi,
• 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında), 

(Sınav başvurusu kabul edilenler en geç 20 Şubat 2012 tarihine kadar belirlenecek olup, bu kişiler sınav ücretini  T.C. kimlik numarası belirtilerek  Karayolu Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Halk Bankası nezdindeki Sınav Hesabına en geç 24 Şubat 2012 tarihine kadar   yatırabileceklerdir.. Havale veya EFT yapılmamalıdır.)

EĞİTİMDEN MUAF OLUP, DOĞRUDAN SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR İÇİN SINAV BAŞVURU ADRESLERİ

• I. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)
• II. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
• III. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
• IV. Bölge Müdürlüğü (Bursa)
• V. Bölge Müdürlüğü (Adana)
• VI. Bölge Müdürlüğü (Antalya)
• VIII. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
• IX. Bölge Müdürlüğü (Samsun)
• X. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)
• XI. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)
• XII. Bölge Müdürlüğü (Sivas)
• XIII. Bölge Müdürlüğü (Bolu)

         AÇIKLAMALAR :

1) Sınava girmek isteyen adayların kabul edilmiş başvuru sayısının  250 kişiden az olması halinde o ilde sınav düzenlenmeyecek olup,  adaylar tercih ettikleri ikinci ilde sınava alınacaklardır. Tek sınav yeri tercihi yapanlar tercih yaptıkları sınav yerinde sınav yapılmaması halinde, tercih ettikleri sınav yerine en yakın sınav yapılacak merkezde sınava alınacaklardır.

2) Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.

3) Adaylar, sınav giriş belgeleri  http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler. 

4) Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız!

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr