Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD BAŞKANI TURGUT ERKESKİN:"KESİNLEŞTİRİLMİŞ BİR SERBESTLEŞTİRME PLANI KAMU İRADESİ TARAFINDAN KABUL EDİLMELİ"

UTİKAD BAŞKANI TURGUT ERKESKİN:"KESİNLEŞTİRİLMİŞ BİR SERBESTLEŞTİRME PLANI KAMU İRADESİ TARAFINDAN KABUL EDİLMELİ"

UTİKAD BAŞKANI TURGUT ERKESKİN:15.12.2011

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Turgut Erkeskin, UTİKAD’ın 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgi verirken, 2023 hedefi doğrultusunda ilerleyen Türkiye’nin lojistik potansiyelini değerlendirerek bu alanda yapılması gerekenlere de değindi.

2011 yılını, Türkiye’nin dış ticaretinde yaptığı büyük atılımların lojistik sektörüne oldukça olumlu yansıdığı bir yıl olarak değerlendiren Erkeskin, çevre ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar ve Avrupa bölgesinde yaşanan ekonomik sıkıntıların, belirli bölgelerde dış ticarette azalmalar yaşanmasına neden olsa da Türkiye’nin bu süreçleri en az zararla atlatmayı başardığını vurguladı. Türkiye’nin ekonomik bağının güçlü olduğu ülkelerde yaşanan bu gelişmelerin, Türk lojistik sektörü açısından çok büyük riskler oluşturmadığını ve sektörü çıkılması zor dar boğazlara itmediğini ifade eden Erkeskin, lojistik sektöründe yaşanan ekonomik bazlı bu gelişmeler karşısında, UTİKAD’ın sektörün daha hızlı ilerleyebilmesi için idari ve teknik anlamda da birtakım iyileştirmeler yapılabilmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Bu amaçla, UTİKAD olarak Türkiye’de lojistik köy ve merkezlerin yapılanması çalışmalarında aktif olarak görev aldıklarını ifade eden Erkeskin, yapılan çalışmalar ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Ülke kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için lojistik köylerin kurulmasında, öncelikle ülkenin lojistik stratejilerinin belirlenmesi ve master planının hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda katkıda bulunmak üzere çeşitli platformlarda yerimizi almış bulunuyoruz.

Bunların yanı sıra, Türk lojistik sektörü 2011 yılında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası organizasyonlarla da etkinliğini artırdı. Kuruluş yıldönümünü kutlayan UTİKAD’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve yılın en önemli organizasyonlarından biri olan 10. Güneydoğu Avrupa Forwarderlar ve Lojistik Operatörleri Kongresi, sektörün ulusal ve uluslararası temsilcilerini bir araya getirdi. ‘Güneydoğu Avrupa’da İntermodal Taşımacılığın Dinamikleri’nin tartışıldığı kongre, sektör açısından oldukça verimli geçti ve bölgede yaşanan taşımacılık ve lojistik sorunlarına çözüm önerileri getirildi. Ayrıca yapılan organizasyon sayesinde Türk lojistik sektörünün potansiyeli Güneydoğu Avrupa Bölgesi başta olmak üzere uluslararası arenada ifade edilirken, söz konusu ülkelerle daha kuvvetli ilişkiler kurulmasına destek olundu.”

2011 yılı başlarında, İzmir Kordon vergi dairesi bünyesinde yapılan denetlemelerde, 140 civarı taşıma işleri organizatörü ve lojistik firmasına KDV cezaları kesildiğini hatırlatan Erkeskin, bu konu ile ilgili de çalışmalar yaptıklarını kaydetti. “Yapılan yurt dışı taşımalara ilişkin KDV istisnası kapsamındaki masraf kalemlerinin ithalatçı ve ihracatçılara KDV’siz fatura edilmesi sonrası kanıtlayıcı evrak olarak taşıma işleri organizatörü ve lojistik firmalarından ‘deniz manifestosu’ istendi. Oysa bu belge gemi acenteleri tarafından düzenlenen ve gümrük idaresine sunulan bir belge. Bu nedenle, deniz manifestosunu ibraz edemeyen firmalara da KDV cezası kesildi. Yılbaşından bu yana Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile pek çok görüşme ve toplantı yapıldı” diyen Erkeskin, sonuçta UTİKAD ile ortak bir çalışma grubunun oluşturularak konunun teknik düzeyde çözümlenmesi üzerinde mutabık kalındığını ve konunun yakın zamanda çözüme kavuşturulmasını umduklarını belirtti.

“Yük taşımalarında yavaşlamaya neden olan teknik ve hukuki sorunlar çözülmeli”

Sektör ile ilgili olarak ileriye dönük hedefleri de paylaşan Turgut Erkeskin, Türkiye’nin 2023 hedefleri paralelinde lojistik pazarının da büyüyeceğini ifade ederek, potansiyelin daha etkin şekilde kullanılması için yapılması gerekenleri de sıraladı.

Türkiye’nin 2023 hedeflerinin, lojistik sektöründe yeni hesapların yapılmasında etkili olduğunu ve özellikle 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi ve yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşılması hedeflerinin, tüm sektörlerde geniş bir yankı uyandırdığını vurgulayan Erkeskin, “Belirlenen hedefler lojistik sektörünü de hemen harekete geçirdi. Bu denli büyük bir ticaret hacmini omuzlayacak kapasiteye ulaşılmasının sağlanması, Türk lojistik sektörünün en önemli önceliği haline geldi. Mevcut dış ticaret hacmimizin 4 katı kadar büyümesi demek olan bu hedefle birlikte, ülkemizdeki lojistik potansiyelin dış ticaretteki büyümeye bağlı olarak artacağı ve 2023 yılında lojistik pazarımızın bugüne göre üç kat büyüyeceği tahmin ediliyor. Büyüyen lojistik pazarımız içerisinde; karayolu taşımacılığımızda 2,5 kat demiryolu ve denizyolu taşımacılığımızda ise 4 kat artış yaşanması bekleniyor.

1.2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmak için, lojistik sektörünün bazı zayıf yönlerini güçlendirmesi gerekiyor. Bu amaçla öncelikle yük taşımalarında yavaşlamaya neden olan teknik ve hukuki sorunların çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Mevcut gümrük mevzuat ve uygulamalarının, dış ticaret akışını hızlandıracak şekilde yeniden düzenlenerek, ticaretin yavaşlamasının ve yük kayıpları yaşanmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Erkeskin, Türkiye’nin tüm gümrük sınırlarının ve idarelerinin 24 saat görev yapabilecek şekilde yeniden yapılandırılmasının, dış ticaret ve lojistik operasyonlara hız kazandırarak gelişim kapasitesini arttıracağını söyledi.

Türkiye’nin ticari gelişiminde lojistik sektörünün bir köprü vazifesi gördüğünü göz önüne alarak bu alanda potansiyelin daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirten Erkeskin, sektöre yön veren sivil toplum kuruluşlarının ve devletin bu anlamda bütünleşik çalışmalara imza atmasının yerinde olacağını vurguladı.

“Eşit rekabet koşulları yaratılmalı”

Bu görüşten yola çıkarak, sektörün önemli sorunlardan birisi olan altyapı eksikliklerinin belirlenen hedefler doğrultusunda yenilenmesi ve düzenlenmesi amacıyla çalışmalara başladıklarını açıklayan Erkeskin, bunun için de öncelikle Türkiye’nin bir Lojistik Master Planı’nın oluşturulması gerektiğini görüşünü paylaşarak şunları söyledi: “Lojistik Master Planı’nın oluşturulması için Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde; devletin ilgili birimlerinden ve UTİKAD’ın da dahil olduğu sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir lojistik konsey yapılandırıldı. Oluşturulan bu konsey aynı zamanda, hazırlanacak Lojistik Master Planı destekleyecek ve sektörü yasal bir çerçeve içine alacak Lojistik Kanunu’nun çıkarılmasını da hedefliyor.

Lojistik Master Plan’ın yapılması ve Lojistik Kanunu’nun çıkarılması, iç ve dış ticaretimizin gelişmesini sağlamakla beraber 2023 hedeflerine de olumlu etkilerde bulunacak.  Aynı zamanda, 2023 için belirlenen hedeflere nasıl ulaşabileceği ve neler yapılması gerektiği konularında bizlere yol gösterecek. UTİKAD bu planın hazırlanmasında tüm bilgi ve deneyimiyle katkı sağlıyor. Ayrıca, demiryollarının serbestleştirilmesi, 2023 ülke hedeflerimize ulaşmamızda son derece önemli ve stratejik bir konu. Bu nedenle demiryollarının ülke yararı doğrultusunda, insanlarımızın refahını arttıracak ve tam rekabet koşullarına uygun bir şekilde serbestleştirilmesi gerekiyor.”

Bunun için UTİKAD olarak üzerinde önemle durulması gereken konulardan söz eden Erkeskin, kesinleştirilmiş bir serbestleştirme planının kamu iradesi tarafından kabul ve ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Bu plana yönelik mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi, özel sektör girişimcilerinin bu alana girişini düzenleyecek ve teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi konularının da önemli olduğunu ifade eden Erkeskin, hava ve denizyolu taşımalarında olduğu gibi demiryolu yük taşımacılığı için de ÖTV muafiyetinin tanınması, yük taşıma öncelikli altyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon yatırımlarının bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı. “Ve hepsinden önemlisi, kamu işletmeleriyle özel sektör demiryolu işletmecileri arasında eşit rekabet koşullarının yaratılması bu konular arasında yer alıyor” diyen Erkeskin, bu hususlar gözetilerek gerçekleştirilecek bir serbestleştirme uygulamasının, hem bugüne dek ihmal edilmiş demiryollarının çağdaş düzeylere ve kapasitelere ulaşmasını sağlayacağını, hem de etkin ve ekonomik taşıma süreçleriyle ülke refahının gelişimine büyük katkılar sağlanacağının altını çizdi.

Kaynak:Kargohaber

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr