Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Demiryolu / DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GELEN DEĞİŞİM

DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GELEN DEĞİŞİM

DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GELEN DEĞİŞİM13.12.2011

Demiryolu taşımacılığına gösterilen önemin artmasıyla beraber, bakanlık kapsamında Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

1 Kasım 2011 tarihinde 28102 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, sektörün serbestleşmesiyle birlikte alt yapının kullanımıyla ilgili kuralları ortaya koymayı amaçlıyor.

Demiryolu Taşımacılığının Serbestleşmesi Yönünde Büyük ve Önemli Adım

Kurulan yeni genel müdürlük ile demiryolu ulaştırması faaliyetleri; ekonomik ve teknik gelişmelere bağlı olarak seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye en az hasar verecek şekilde yapılanacak.  Yapılan düzenlemeler doğrultusunda; demiryolu faaliyetlerinin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı nitelikte hizmet vermesiyle beraber serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamının yaratılması hedefleniyor. Bu satırlardan alınacak belki de en önemli mesaj artık Intermodal Taşımacılığın Türkiye’nin Lojistik sektöründe yerini tam anlamıyla almasıdır.

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, demiryolu ulaşımını geliştirmek amacıyla -sınırlı olmak üzere- demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücretleri tespit edip uygulamayı da denetleyebilecek.

Uygulamalar Her Kesimi Kapsayacak

Genel Müdürlük, demiryolları altyapı ve tren işletmecisinden, demiryolu taşımacılığı alanında komisyonculuk ve organizatörlük yapanlara kadar geniş bir yelpazede yetkisini kullanarak, hizmet esaslarını ve mali yeterlikleri belirleyecek.

Demiryolu ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını düzenleyecek olan Genel Müdürlük aynı zamanda, kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları da belirleyecek.

Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan yük garları veya istasyonları da genel müdürlüğün denetimine tabii tutulacak.

Lojistik merkezlerin kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek ve uygulamasını takip etmek de Genel Müdürlük tarafından yürütülecek.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr