Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TRACECA BAKANLAR KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ

TRACECA BAKANLAR KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ

TRACECA BAKANLAR KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ02.12.2011

TRACECA 9. Bakanlar Konferansı 24 Kasım 2011 tarihinde Romanya'nın Başkenti Bükreş’te gerçekleşti. Türkiye, TRACECA Denetici Kurulu'na ikinci kez yeniden seçildi.

TRACECA 9. Bakanlar Konferansı 24 Kasım 2011 tarihinde Bükreş’te gerçekleştirildi. Sözkonusu toplantıya Türkiye’den Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka, TRACECA Ulusal Sekreteri Dr. Barış Tozar, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı İzzet Işık ve TRACECA Uzmanı Seçil Özyanık katılım sağladı.

Türkiye açısından oldukça başarılı geçen Bakanlar Konferansının sonunda; Denizcilikte Emniyet ve Güvenlik ve Çevresel Koruma 2021 Bölgesel Eylem Planının uygulanması için bir Bölgesel Çalışma Grubu oluşturulup, bu çalışma grubunun Başkanlığına AB Komisyonunun önerisi ve tüm ülkelerin oy birliği ile “TRACECA Türkiye” getirildi.

Türkiye, TRACECA Türkiye Denetici Kurul’a ikinci kez seçilerek “Audit Team” (Denetici Kurul) daki 3 ülkeden biri oldu. TRACECA üye ülkeleri arasında imzalanan ve yürürlükte olan “Agreement on Joint Financing of the PS IGC TRACECA”nın 5. maddesi gereğince, 2011 mali yılı denetimi için bir “Auditing team” oluşturuldu ve “Auditing Team” de Türkiye temsilcisinin yer almasına karar verildi.

IGC TRACECA 9. Bakanlar Konferansı

Söz konusu toplantıda PS IGC TRACECA’nın finansmanı, 2010-2012 yılları eylem planı, İpek Yolu Gümrük İşbirliği Girişimi ile işbirliği, Denizcilikte Emniyet ve Güvenlik ve Çevresel Koruma 2021 Bölgesel Eylem Planı, TRACECA Koridorunda Kara Ulaştırması Güvenliğinin Güçlendirilmesi, TRACECA Koridorunun Rekabet Edilebilirliğinin Arttırılması ve TRACECA Yatırım Forumu konuları işlendi.

PS IGC TRACECA’nın Finansmanı

IGC TRACECA Genel Sekreteri tarafından 2010 yılına ait mali rapor, 2010 yılı için denetici kurul tarafından hazırlanan rapor ve 2012 taslak bütçesi sunuldu. TRACECA üye ülkeleri arasında imzalanan ve yürürlükte olan “Agreement on Joint Financing of the PS IGC TRACECA” nın 5. maddesi gereğince, 2011 mali yılı denetimi için bir “Auditing team” oluşturuldu. “Auditing Team” Türkiye ve Tacikistan’ın temsilcilerinin yer alması kararlaştırıldı.

2010-2012 Eylem Planı

2010-2012 eylem planı, TRACECA Stratejisi AB Komisyonu’nun girişimi ve mali desteği ile hazırlanıp,. strateji, kapsamında, TRACECA’ya üye ülkelerin TRACECA programı çerçevesinde 2015 yılına kadar tüm ulaştırma modlarının geliştirmesinde ele alacakları temel öncellikleri belirlenmeye çalışıldı.

Söz konusu Strateji, gerek AB ile TRACECA arasında gerekse TRACECA ülkelerinin kendi aralarında sürdürülebilir, verimli ve entegre bir çok-modlu ulaştırma sisteminin sağlanması hedefleniyor. Yani, Strateji Avrupa Ulaştırma Politikaları ile tamamen uyum içinde olup TRACECA bölgesinin gerçekleri ve özellikleri üzerine kurulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda; Ulaştırmanın kurumsal boyutunun geliştirilmesi ve modernize edilmesi, altyapı şebekelerinin entegrasyonu, kesintisiz Çok-Modlu Yük taşımacılık zincirinin oluşturulması, sınır geçişlerinin iyileştirilmesi, bölgede adil ve açık bir Hava taşımacılık pazarının oluşturulması, AB ile TRACECA bölgesi arasında Hava trafik yönetiminin entegrasyonu, TRACECA bölgesinde Taşımacılığın daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirilmesi, ulusal finans programların geliştirilmesi, öncelikli projelere bölgesel ve uluslararası kaynakların yönlendirilmesi ve IGC TRACECA’nın 2008 yılında uluslararası bir organizasyona dönüştürülmesinin kapsama alındığı belirtildi.

Konu başlıkları çerçevesinde orta ve uzun vadeli faaliyetler belirlendikten sonra bu faaliyetlerin, oluşturulacak TRACECA Eylem Planı kapsamında önceliklerine göre uygulamaya konulmasına çalışılacağı bildirildi.

Söz konusu stratejinin, 2-3 Mayıs 2006’da Sofya’da yapılan IGC Bakanlar konferansında Bakanların onayına sunulup ve onaylandığı belirtildi.

Bu yılki IGC Bakanlar Toplantısında, üye ülkelerden ve TRACECA proje uzmanlarından gelen bilgiler doğrultusunda,  PS tarafından hazırlanan, 2010-2012 Eylem Planının uygulanmasına ilişkin gelişme raporu sunuldu ve söz konusu rapor IGC tarafından onaylandı.

PS IGC TRACECA’nın “İpek Yolu Gümrük İşbirliği Girişimi” ile İşbirliği

Mevcut “İpek Yolu” Gümrük İşbirliği Girişim ile TRACECA Daimi sekretaryası arasında işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı bu girişimin faaliyetlerini, TRACECA Daimi Sekretaryasının yürütmesi için, bir işbirliği protokolünün (MOU) hazırlanması ve imzalanması beklendiği belirtilirken, IGC Bakanlar toplantısında Daimi Sekretarya’ya bir MOU hazırlaması ve imzalanması rolünün verildiği ifade edildi.

Denizcilikte Emniyet ve Güvenlik ve Çevresel Koruma 2021 Bölgesel Eylem Planı 

Karadeniz ve Hazar Denizi için Güvenlik Yönetimi, Denizcilik Emniyeti ve Deniz Kirliliğinin önlenmesi projesi kapsamında bir “ TRACECA Bölgesinde Denizcilikte Emniyet ve Güvenlik Eylem stratejisi geliştirildi. Bu kapsamda birçok çalıştay yapıldığı belirtilirken, TRACECA Türkiye Ulusal Sekreterliği ve DM temsilciler katılım gösterip ve stratejinin oluşmasına büyük katkı sağladılar.

Eylem Stratejinin uygulanması için bir Bölgesel Çalışma Grubu oluşturulup, bu çalışma grubunun ilk Başkanlığını Türkiye üstlendi.

TRACECA Koridorunda Kara Ulaştırması Güvenliğinin Güçlendirilmesi

Toplantıda “TRACECA Ülkelerinde Kara Taşımacılığında Emniyet ve Güvenlik” projesi kapsamında, Daimi Sekretarya ve üye ülkelerle birlikte hazırlanan “Kara Taşımacılığında Emniyet ve Güvenlik Eylem Planı sunulacağı ifade edilirken, ülkelerin, karayolu güvenliğiyle ilgili faaliyetlerinde bu Eylem planını dikkate almaları istendi. Söz konusu strateji belgesi ve Eylem Planına Türkiye’deki tüm ilgili kurumlar katkıda bulundu.

TRACECA Koridorunun Rekabet Edilebilirliğinin Arttırılması

TRACECA Koridorunun rekabet edilebilirliğini arttırmak amacıyla Şubat 2010 tarihinde Sofya’da “TRACECA Koridorunda Ortak Tarife Belirleme” konulu bir çalıştay ve de Mayıs 2010 tarihinde Antalya’da “TRACECA Şebekesinin Rekabet Edilebilirliği” konulu Yüksek Düzeyli bir toplantı yapıldığı belirtilirken,  ayrıca, Ekim 2011 tarihinde Tiflis’te TRACECA Koridorunda Demiryolu-Deniz yolu Kombine Trafiği’nin rekabet edebilirliliğini artırmak için bir Çalışma grubu Toplantısı yapıldığı ve bu yönde belli ülkeler arsında bir Protokol imzalandığı ifade edildi.

Bu bağlamda, bu konudaki faaliyetlerin devam ettirilmesi için, Daimi Sekretarya tarafından  oluşturulan “Current Analysis and Recommended Actions of the PS IGC TRACECA with a view to Increase the Competitiveness of the TRACECA Corridor” adlı belge Bakanlar tarafından onaylandı.

TRACECA Yatırım Forumu

İlki  geçen yıl  Brüksel’de yapılan ve Türkiye ‘nin de biri Filyos Limanı diğeri Karayolu Altyapısı olmak üzere iki proje sunduğu TRACECA Yatırım Forumu’nun ikincisi  2012 yılında yapılması planlandı. AB destekli yürütülen “Transport Dialogue and Interoperability between the European Union, its Neighbouring Countries and Central Asian Countries” projesinin şemsiyesi altında Forum çalışmaları üye ülkelerle birlikte yürütüldüğü dile getirildi. Ayrıca “Investment Forum”a Türkiye’den iki proje sunulduğu belirtilirken, bu projelerin “Improvement of  the road section  of Gerede - Gürbulak Border Gate and Impacts Evaluation” ve “Establishing Passenger Right Information Center in Istanbul Atatürk Airport” olduğu ifade edildi.

Ayrıca, 10’uncu IGC Bakanlar Konferansı’nın 2012 yılında Tacikistan’da yapılmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: Denizhaber