Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Demiryolu / ‘SERBEST DEMİRYOLU’ YENİLİKLERLE GELİYOR

‘SERBEST DEMİRYOLU’ YENİLİKLERLE GELİYOR

‘SERBEST DEMİRYOLU’ YENİLİKLERLE GELİYOR01.12.2011

2012 Programında, “demiryollarında özel sektör tren işletmeciliğine geçiş için TCDD’nin ve demiryolu sektörünün yeniden yapılandırılması” kararı yer aldı.

2007-2013 Dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planına göre yapılması gereken eylemler yıllık programlar halinde yayınlanıyor. Bu programlar tüm devlet kurumlarının o yıl içinde hayata geçirecekleri eylemleri belirliyor. Bu anlayışla hazırlanan 2012 Programında “demiryolu sektörünün serbestleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması” ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılacağı açıklanıyor.

Daha önce de zaman zaman dile getirilen demiryolu sektörünün serbestleştirilmesi hedefi, 2012 yılı programına resmi olarak girdi. Demiryolunda yeni bir çığır açacak olan bu gelişme yıllık yaklaşık 25 milyon ton taşıma yapılan sektörde memnuniyetle karşılandı.

Demiryolu taşımacılığında yeni dönem

Demiryolu Taşımacılığı Derneği yaptığı açıklamada 2012 yılında Türkiye’de demiryolu işletmeciliğinde yeni bir dönem başlayacağını ifade etti. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Demiryollarında alt yapı ve üstyapı birbirinden ayrılarak, TCDD’nin yanı sıra özel sektörün de kendisine ait lokomotif, vagon ve personel ile yolcu ve yük tren işletmeciliği yapmasının önü açılacaktır. Programda, “Yük taşımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması ulaştırma sektörün de stratejik bir amaçtır. Bu doğrultuda demiryolunda özel sektör tren işletmeciliği geliştirilecektir. Yük taşımacılığı özel sektörün işletmecilik avantajlarından yararlanmak üzere serbestleştirilecek ve TCDD yeniden yapılandırılarak kamu üzerindeki mali yükü sürdürülebilir bir seviyeye getirilecektir. Özel sektörle ortaklıklara gidilerek başta sanayi bölgelerine olmak üzere demiryolu bağlantı hatları yapılacak ve araç yatırımları özel sektöre bırakılacaktır” denilmektedir. Ayrıca 2012 Programındaki “demiryolu sektörü” ile ilgili düzenleyici ve kontrol edici kuruluşların şimdiden oluşturulması için 01 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname” ile Ulaştırma Bakanlığı’nın adı, teşkilat yapısı ve görevlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın İdari Yapısına baktığımızda “demiryolu sektörünün serbestleşmesine” göre yapılandırıldığı görüyoruz. 2012 yılında Demiryolu Sektörü’ nün serbestleşmesi ile ilgili adımlar atılacak, ulaştırma ve taşımacılık sektöründe önemli değişim ve gelişmeler olacaktır. Demiryolu Sektörünün serbestleşmesi ile, Türkiye’nin dünya pazarlarında rekabet gücü artacak, çok modlu taşımacılık (multimodal, intermodal, kombine) sistemleri yaygınlaşacak, modlar (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu) arasında işbirliği gelişecek ve toplam taşıma içindeki dengesiz dağılım iyileşecektir.  Bu sayede Türkiye’nin 500 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefine ulaşmak yönünde önemli katkı sağlanacaktır. Çevre dostu taşımacılık sistemi olan demiryolu sektörünün payının arttırılmasının, Türkiye’nin ve Dünya’nın “temiz ve yeşil” geleceği için de çok gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle “demiryolu geleceğimizdir” diyoruz.”

Kaynak: Perşembe Rotası

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr