Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN ARİFESİNDE

TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN ARİFESİNDE

TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN ARİFESİNDE18.11.2011

Bu ayki yazımıza, hepimize büyük bir gurur ve kıvanç veren Sayın Kosta Sandalcı Bey'i, sektörümüzün dünyada en büyük organizasyonu olan FIATA'nın Yönetim Kurulu Üyesi seçilişini kutlayarak başlamak istiyoruz.

UTİKAD'ın 2 yılda bir yapılan seçimli Genel Kurulu'ndan bu yana, tam bir sene geçti. 24 Kasım'da yapacağımız 2011 Genel Kurulu'nda, derneğimizin son bir senedeki icraatlarını anlatan faaliyet raporumuzu üyelerimizle paylaşacağız. Raporumuzda, geçtiğimiz yılın bütçesinin nasıl kullanıldığını açıklayarak, önümüzdeki senenin iş planı ve bütçesini Genel Kurul'un onayına sunacağız.

Üyelerimiz ile geniş katılımlı buluşma imkanı bulduğumuz Genel Kurul toplantıları, bana yıllardır çok büyük bir heyecan vermiştir. Bu buluşmalar vesilesiyle Türk lojistik sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğimizde, ne kadar dinamik, dünya ile entegre olmuş, eğitim seviyesi yüksek bir sektörün üyesi olduğumuzu görüyoruz. Gerek toplantı öncesi ve sonrasındaki birebir sohbetlerde, gerekse de Genel Kurul'da sektörümüzün aktörlerinden edindiğimiz fikir ve öneriler, UTİKAD Yönetim Kurulu olarak hangi konular üzerine daha fazla yoğunlaşmamız gerektiği konusunda bizleri aydınlatıyor ve yönlendiriyor.

Bu seneki Genel Kurul'umuzda, sektörümüzü derinden etkileyen mevzuat değişikliklerini de inceleyeceğiz. Ana konularımızı KDV istisnası, gümrüklerdeki yapısal değişiklik ve ön beyan, lojistik merkezlerin yapılanması, denizyolu taşımacılığı ile ilgili yönetmelik çalışmaları ve taşımacılıkta rekabet oluşturacak.

Genel Kurul'da tartışacağımız ve belki en çok zaman ayırmamızı gerektirecek konu ise 'değişim'. Tüm dünyada ve her sektörde olduğu gibi, lojistik alanında da tanımlar, aktörlerin iş alanları ve iş yapış şekilleri değişiyor. Türkiye de değişiyor.

Ülke olarak önemli hedeflerimiz var. 2023 yılında bugünün 4 katı dış ticaret hedefliyoruz. Başarabildiğimiz takdirde ki bu pek de kolay değil, 'dünyanın 10. büyük ekonomisi' olmamız sözkonusu...

Beraberinde milli gelir ve refah artışı, iç ticaretimizde de büyük gelişimlere yol açması beklenen süreçte, hedeflere ulaşılabilmesi için gerek ekonomide, gerekse sosyal hayatta çok önemli yapısal değişiklikler gerekiyor. Burada biz lojistikçilere ve gerek iç lojistik gerekse de dış lojistik olarak sektörün tüm bileşenlerini kavrayan UTİKAD'a büyük görevler düşüyor. Dış ticaretimiz ile eşgüdümlü olarak, bugüne göre en az 4 katı bir lojistik aktivitesi artışı beklenebilir. Nispeten daha az pay aldığımız ve sosyo-ekonomik değişim süreçleriyle birlikte her geçen gün artan iç ticaret lojistiği, tüccar ve sanayicimizin bizlerden beklediği iş tiplerinin çeşitlenmesi ile beraber, lojistik hizmetlerin tamamında bir patlama bekliyoruz.

Bu değişimin bilincinde olmamız ve reform ihtiyacının gereklerine göre sektörümüzü, derneğimizi ve firmalarınızı yeniden yapılandırmamız şarttır. Bu seneki Genel Kurul'umuzda değişim ve yapılandırmanın dinamiklerini tüm üyelerimiz ile beraber değerlendireceğiz.

Özellikle ve bir kez daha altını çizerek vurgulamak isterim ki, sizlerin derneği UTİKAD, ancak sizlerin katkıları, zaman ayırması ve dile getireceğiniz öneriler ve yapacağınız çalışmalar ile güçlü ve etkili olabilir. Hepinizi derneğimiz bünyesinde var olan çalışma gruplarında aktif görev almaya, bilgi ve tecrübelerinizi sektörümüzün gelişimi için derneğimize kanalize etmeye davet ediyorum.

Genel Kurul'umuzun başarılı geçmesi dilek ve beklentisi ile hepinizi selamlıyor, 24 Kasım tarihindeki toplantımıza bekliyorum.

Kaynak: UTA Lojistik

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr