Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Eğitim ve Etkinlikler / PÜSEM’DE GEMİ KİRALAMA VE BROKERLİK KURSU

PÜSEM’DE GEMİ KİRALAMA VE BROKERLİK KURSU

PÜSEM’DE GEMİ KİRALAMA VE BROKERLİK KURSU14.11.2011

Türkiye yeni ancak resmi bir gemi kiralama ve brokerlik eğitimine kavuşuyor. 

Bilindiği üzere ülkemizde Lojistik Sektörü giderek gelişmektedir. Lojistik Sektörünün Hizmet Sektörü içindeki payı %23, GSYIH içindeki payı ise %14 civarındadır. Türkiye'de Lojistik Sektörünün büyüklüğü 85 Milyar USD ,Lojistik Sağlayıcıların payı ise 35 Milyar USD’dir. Bunun içine deniz yolu taşımacılığında “Kolay Bayrak” altında yapılan taşımalar dahil edilmemiştir. Bu verilere göre Lojistik Sektörü günümüzün ve geleceğin en önemli sektörü olmaktadır. Dünya ticaretinin ton olarak %90’ının, Türkiye'nin dış ticaretinin ise ton olarak %80'inin deniz yolu ile taşındığı dikkate alınırsa, bu alanda çalışacak eğitimli, kalifiye elaman ihtiyacı giderek artmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda kurulan Lojistik okulları ise bu alanda spesifik/tematik eğitim vermek konusunda pek yeterli olamamaktadır. Sektör; belli dallarda tam olarak eğitilmiş ve mezun olur olmaz üretim sürecine dâhil olacak elamanlara ihtiyaç duymaktadır.

Sektördeki bu boşluğu gören bazı kurum ve şirketler, resmi ya da gayri resmi olarak eğitim vermeye başlamalarına rağmen,  verdikleri eğitimin yeterliliğinin tespiti bakımından da bir boşluk bulunmaktadır.

İşte bütün bu belirsizlikleri ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak, herhangi bir yüksek okula giremeyen lise mezunu öğrencileri kısa süreli tematik bir eğitim ile geçerli bir mesleğe kavuşturmak, belli bir alanda ihtisaslaşmak isteyen Lojistik Okulları mezunlarına bu imkanı sağlamak, sektörde çalışanların eğitim açığını kapatmak ve daha da ötesinde onları bu alanda yurt içi ve yurt dışında referans gösterebilecekleri bir sertifika sahibi yapmak için Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ''Gemi Kiralama ve Brokerlik Eğitimi” vermeye karar vermiştir.    

Aylar süren eğitim programı hazırlama safhasında, yurt dışında bu tip eğitim veren  kurumların eğitim programları ve sektörün ne tür bilgiye sahip elamanlara ihtiyaç duydukları araştırılmış, ülkemizin gerçekleri de  dikkate alınarak evrensel ancak, ulusal mevzuatı ihmal etmeyen bir eğitim programı hazırlanmıştır. Sonuçta mezun olan öğrenciler bu ülkede çalışacaklardır.

İkinci titiz çalışma, eğitim kadrolarının seçimi konusunda olmuştur. Eğitimcilerin, hem bu alanda  yurt içinde ya da dışında akademik eğitim almış ve uzun süre sektörde çalışarak tecrübeli olmalarına, hem de eğitim konusunda tecrübeli ve sektörün saygı duyduğu isimlerden oluşmasına titizlikle dikkat edilmiştir. Bu nedenle de Eğitim Programı içinde yer alan her konu için bu alanda yukarıdaki kriterlere uygun uzman eğitimciler seçilmiştir.

Üçüncü olarak üzerinde durulan konu verilecek eğitimin ücretinin belirlenmesi olmuştur. Eğitim ücreti kar amacı gütmeden mümkün olan en düşük seviyede tutularak, yeterli parasal gücü olmayan, ancak bu alanda eğitim almak isteyen her kese bu imkânın sağlanması, daha da ötesinde Eğitim Programına göre bazı temel derslerin dışında, diğer dersleri seçme imkânı verilerek toplam eğitim ücretinin düşürülmesi amaçlanmıştır.

Eğitim süresi sonunda sınav yapılacak, sınavda başarılı olanlara diploma verilecek, başarılı olamayanlara ise eğitime katılım sertifikası verilecektir. Sınav ve eğitimler bu alanda yurt dışında eğitim veren kurum ve enstitülerin sınavlarında başarılı olunacak şekilde düzenlenmiş olup katılımcıların yurt içi ve yurt dışından sertifika almalarına imkân sağlanmış olacaktır.

Bu eğitimler 21 Kasım 2011 – 04 Şubat 2012 tarihleri arasında icra edilecek olup dersler hafta sonu 1 gün ve mesai saatleri dışında hafta içi 2 gün olarak yapılacaktır. Onbir haftalık temel eğitim ücreti KDV Dâhil 2750.- TL, bir haftalık seçmeli eğitimin ücreti ise KDV Dâhil 500.-TL’dir.

Bu eğitime katılmak isteyenler detaylı bilgi için www.pusem.com linkinden PÜSEM ile temasa geçebilirler.

İrtibat detayı, Eğitim Kadrosu ve Haftalık Eğitim Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.