Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ALİAĞA LİMANLARININ DENİZ TİCARETİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ALİAĞA LİMANLARININ DENİZ TİCARETİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ALİAĞA LİMANLARININ DENİZ TİCARETİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 21.09.2011

Aliağa Limanları 3 ayrı bölümden oluşmaktadır. Bunların ilki, kuzeyde TÜPRAŞ'ın bulunduğu bölge, ikincisi petrokimya tesislerinin de içinde bulunduğu Nemrut Limanı'dır. Üçüncü bölümde ise Avrupa ve Akdeniz çanağının tek gemi geri dönüşüm sanayi, tesislerinde; global krizin etkisiyle yük bulmakta zorlanan ve işletim maliyetleri yüksek olan yaşlı gemilerin hizmet dışına çıkarılmasıyla, son 2 yılda gemi sökümünde rekorlar kırılan bir dönem yaşandığını görmekteyiz.


Bilindiği gibi Aliağa Limanları 3 ayrı bölümden oluşmaktadır. Bunların ilki, kuzeyde TÜPRAŞ'ın bulunduğu bölge; ikincisi; petrokimya tesislerinin de içinde bulunduğu Nemrut Limanı'dır. Bu limanda mevcut 8 iskelede (Ege Gübre, Ege Çelik, Habaş, Batıçim, İDÇ, Petkim, Petrol Ofisi, Nemport) kendi ihtiyaçları için yükleme boşaltma yapılmakla birlikte, üçüncü şahıslara da hizmet verilmektedir. Ayrıca Nemrut Limanı'nda 2009 yılı sonunda Nemport ve Ege Gübre Konteyner Terminali'nde konteyner elleçlemesinin hizmete girmesi ile, Alsancak Limanı'ndaki yükün bir kısmının bu limanlara aktarıldığı ve alternatif yaratıldığı görülmektedir.

Üçüncü bölümde ise Avrupa ve Akdeniz çanağının tek gemi geri dönüşüm sanayi, tesislerinde; global krizin etkisiyle yük bulmakta zorlanan ve işletim maliyetleri yüksek olan yaşlı gemilerin hizmet dışına çıkarılmasıyla, son 2 yılda gemi sökümünde rekorlar kırılan bir dönem yaşandığını görmekteyiz. Bu kıyı şeridinde 21 firma faaliyet göstermektedir.

Ancak, Nemrut Limanları başta yol olmak üzere çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bölge ihtiyacı düşünülerek bir imar planı yapılamamasından dolayı, sağlıklı bir karayolu ulaşımı bulunmaktadır. Türkiye'nin İzmit'ten sonra 2. büyük limanlar kompleksi olan bölgenin karayolu bağlantısının yetersiz ve fiziki durumunun çok kötü olması ve limanların her geçen gün artan iş hacmine cevap verememesi kilit sorun olarak belirtilmektedir. Halen Biçerova Triyaj garına kadar sağlanan demiryolu hattı Nemrut limanlar bölgesine ulaşamamış durumda bulunuyor. Mevcut iskelelere Biçerova garından yapılması planlanan hat tamamlanmadan, 15 km ve 800 metrelik tünel ile ring hattının yapımına başlanmış, ancak inşaat durdurulmuştur.

Nemrut Limanı'nın diğer bir sorunu da geri saha yetersizliğidir. Orman arazisi olan geri sahanın kiralama yolu ile uzun dönemde mevcut limanlara tahsis edilmesi öngörülmüş ancak günümüze bir gelişme kaydedilememiştir.

Diğer bir sorun da artan gemi trafiğine karşın su derinliklerinin fazla olması ve iskelelerinin birbirine yakın olması nedeniyle gelişme ve büyüme projelerinin hayata geçirilememesidir.

Belki doğrudan Aliağa bölgemizi ilgilendirmiyor gibi gözükse de, bölgemizde tersane ihtiyacı olduğunu tüm denizcilik sektörü kabul etmektedir. Sayın Ulaştırma Bakanımızın bu yıl İzmir'de Odamıza yaptığı ziyaretlerde de belirttiği ve Odamızın ısrarla üzerinde durduğu tersane inşası konusunda, Çandarlı'da inşa edilen konteyner limanı paralelinde olmasa bile, Aliağa Gemi Söküm bölgesinde veya Horozgediği bölgesinde, yani özetle Kuzey Ege'de tersane yapılmasındaki ihtiyacı ve yararı bir kere daha gündeme getiriyoruz.

Geza Dologh/ Transport

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr