Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / AKBANK KOBİ BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI KAAN GÜR: TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ HER YIL YÜZDE 15 BÜYÜYECEK

AKBANK KOBİ BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI KAAN GÜR: TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ HER YIL YÜZDE 15 BÜYÜYECEK

AKBANK KOBİ BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI KAAN GÜR:  TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ HER YIL YÜZDE 15 BÜYÜYECEK14.09.2011

Türkiye'de önümüzdeki yıllarda küçük çaplı firmaların birleşeceği ve lojistik pazarının belli başlı firmalar tarafından yönlendirileceğini söyleyen Kaan Gür, lojistik sektörünün orta vadede yıllık ortalama yüzde 10-15'ler seviyesinde büyüyeceğini söyledi.  Gerçekleştirdiği reformlarla Avrupa'nın güven veren ekonomilerinden biri haline gelen Türkiye'de, ulaştırma yatırımları da olanca hızıyla devam ediyor. Altyapıdaki iyileştirmeler bir taraftan devam ederken rekabetin en yoğun yaşandığı ulaştırma ve lojistik sektöründe de yatırımlar son hızla devam ediyor. Lojistik sektörü oyuncuları; teknoloji, istihdam, depo-antrepo ve araç yatırımı gibi yatırımlara ağırlık verirken karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu sektörlerindeki tüm oyuncular da üretim ve taşıma alanındaki çalışmaları için yatırımlarına devam ediyor. Büyüyen ekonomilerde böylesi büyük yatırımlar için en önemli konu da hiç şüphesiz bankaların sektöre sundukları destek paketleri. Bankacılık sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Akbank da "Nakliye Sektörü Destek Paketi" ve "Lojistik Sektör Paketi" ile sektöre destek veriyor. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür ile Akbank'ın lojistik sektörüne olan bakışını ve hedeflerini konuştuk.

TÜRKİYE LOJİSTİK ÜS OLACAK BİRÇOK UNSURA SAHİP

Türk lojistik sektörünün önemi hakkında neler düşünüyorsunuz?

Dünya Bankası'nın Lojistik Performans Endeksi'ne göre Türkiye'nin en güçlü olduğu alanlar, zamanında teslimat ve hizmet kalitesi alanları. Ancak Türkiye'de lojistik hizmetlerinde dış kaynak kullanım oranı henüz düşük seviyede. Halen üretim ve satış şirketleri, mevcut üretim ve mal hareketinin büyük bölümünü kendi bünyelerindeki birimler tarafından karşılıyor. Oysa bu firmalar açısından maliyet artırıcı bir unsur. Lojistik ihtiyaçlarının dış kaynak yöntemiyle sağlanması durumunda firmaların ana faaliyet alanlarına ayırabildikleri kaynaklarda artış gerçekleştirebilir. Böylelikle firmalar daha verimli bir şekilde faaliyet göstererek küresel rekabette avantaj elde eder. Türkiye'nin uluslararası ticaret potansiyeli, sektörde uzmanlaşmış firmaların varlığı, lojistik ihtiyacının devamlılığı, ürün stok sürelerinin kısalması ve bölgesel sanayileşmenin katkısı sektörün potansiyelini daha da artırıyor. Transit taşımacılığın tüm dünyada giderek önem kazanması, uluslararası taşımacılıkta talebin büyüklüğü ve Türkiye'nin coğrafi konumu gibi faktörler de Türkiye'nin lojistik üs olmasına katkıda bulunacak diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Lojistik sektöründen beklentiler neler?

Türkiye'de lojistik hizmet sağlayıcıları ağırlıklı olarak uluslararası ve yurt içi kara nakliye ve depolama hizmetleri veriyor. Sektörün üst segmentinde yer alan firmalar ise bu faaliyetlerin yanı sıra gümrükleme, diğer taşıma modları ile taşıma gibi hizmetleri de sunuyor. Türkiye'de stok takip ve yönetimi gibi tedarik zincirinin diğer halkalarına ait hizmetlerin lojistik firmalarınca sağlanması henüz yaygınlaşmış bir eğilim değil. Türkiye'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların genellikle küçük ölçekli olması sektörün bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırıyor. Lojistik sektöründe yaşanan bazı zorluklara rağmen sektörün gelişme potansiyelini yüksek olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde sektör ile ilgili birçok beklenti mevcut. Öncelikle dünyadaki gelişmeler paralelinde Türkiye'de de artan rekabet şartları dolayısıyla küçük çaplı firmaların ileriki yıllarda birleşeceği ve büyüyen lojistik pazarının belli başlı firmalar tarafından yönlendirileceği öngörülüyor. Diğer taraftan, Avrupa'da kar marjlarının azalmasıyla birlikte kar marjı daha yüksek olan yeni pazarların önümüzdeki yıllarda sektördeki yatırımlar açısından önem kazanması bekleniyor. Özellikle Asya-Pasifik, Türki Cumhuriyetler ve Orta Asya pazarları lojistik sektöründeki yatırımların ağırlıklı olacağı pazarlar olarak ifade ediliyor.

ORTA VADEDE YILLIK ORTALAMA YÜZDE 15'LER SEVİYESİNDE BÜYÜME

Ulaştırma alanlarındaki yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türk limanlarının rekabet güçlerinin artırılması için yapılanmalarında değişiklikler yapılması ve belli limanların belli yük tiplerinde uzmanlaşması gerekiyor. Sektörde demiryollarına ilişkin yatırımların hız kazanması önemli bir gelişme. Demiryolu yük taşımalarının, sektörde gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesini takiben, uzun vadede gelişmeye açık olduğu düşünülüyor. Devlet destekli ya da özel sektör girişiminde planlanan lojistik köy projelerinin hayata geçmesinde demiryollarına yönelik gereken düzenlemelerin yapılması önem taşıyor. Ayrıca, antrepo ve depolama hizmetlerinde, lojistik hizmetleri içerisinde bu hizmetleri veren firmaların rekabette üstün olacakları, sadece depo/antrepo hizmeti veren firmaların ise sektörden elenmesi bekleniyor. Öte yandan antrepoculuk ve depoculukta ihtisaslaşmaya gidilmesi de sektörle ilgili uzun vadeli diğer bir beklenti olarak öne çıkıyor. Bu yatırımlar, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında hala doymamış bir pazar olan Türkiye lojistik sektörünün sahip olduğu potansiyele ulaşmasında önemli rol oynayacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde gerek yabancı sermaye yatırımlarının gerek lokal alım-satımların devam etmesi ile büyüme oranının orta vadede yıllık ortalama yüzde 10-15'ler seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Akbank için lojistik sektörü ne kadar önemli?

Ekonomik büyüme ve dış ticaret ile korelasyonu yüksek olan lojistik sektörünün gelişiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sektöre özel sunduğumuz işlem paketi, tedarikçi finansmanı ve ödeme sistemleri ürünlerini sektörün ihtiyaçları doğrultusunda devamlı geliştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da ülkemizin geleceği açısından kritik öneme sahip sektöre desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Akbank'ın lojistik sektörüne yönelik çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Akbank olarak nakliye sektör paketini 2006 yılında hayata geçirdik. 2010 yılında ise bu paketi firmaların değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve kapsamını genişleterek "Lojistik Sektör Paketi" adı altında yeniledik. Nakliye ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren, Ticaret Odaları veya Sanayi Odalarına kayıtlı, faaliyet alanına göre Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınmış C, G, H, K, L, M, N ve R Yetki Belgesi'ni sahip, yurtiçi ve uluslararası eşya veya kargo taşımacılığı, lojistik işletmeciliği, kargo işletmeciliği veya lojistik ambarı işletmeciliği yapan firmalar paketten yararlanabiliyor. Pakette; Lojistik İşletme Kredisi, Lojistik Yatırım Kredisi, İşyeri Alım Kredisi, Taşıt/Filo Kredisi, Teminat Mektubu gibi nakit ve gayri nakit kredilerle birlikte sektördeki KOBİ'lere çek karnesi, vergi-SSK ödemeleri, fatura ödemeleri, şirket kredi kartı, kambiyo işlemleri, sigorta ve leasing işlemleri gibi birçok ürün ve hizmeti sunuyoruz. Ayrıca lojistik sektörü geliştikçe ve sektörde dış kaynak kullanımı artıkça lojistik firmaları için tedarikçi ilişkileri daha önemli hale geliyor. Bu kapsamda, lojistik firmalarının tedarikçi finansmanı enstrümanlarından daha fazla yararlandığını görüyoruz. Akbank olarak biz de hem tedarikçi hem de müşteriyi içeren tüm değer zincirine bütünsel olarak yaklaşarak finansman çözümleri üretiyoruz.

Kaynak: Transport