Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİK ŞİRKETLERİNDE KALİTE IN STRATEJİ OUT

LOJİSTİK ŞİRKETLERİNDE KALİTE IN STRATEJİ OUT

LOJİSTİK ŞİRKETLERİNDE KALİTE IN STRATEJİ OUT23.08.2011

İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre lojistik şirketleri başarıya ulaşmada hizmet kalitesini en büyük etken olarak görüyor. Lojistik şirketlerinin hizmet kalitelerini her geçen gün yükselttiğini ortaya çıkaran araştırmaya göre, sektörün stratejik planlar hazırlama ve uygulama konusunda altyapı eksiklerini tamamlamayı öncelik sıralamasına yerleştirmesi gerekiyor.

İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından lojistik sektöründeki durum analizi ve rekabetçi stratejilerin belirlenmesine yönelik yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar veriyor. Doç. Dr. Kemal Güven Gülen tarafından hazırlanan ve İstanbul Ticaret Odası tarafından yayınlanan “Lojistik Sektöründe Durum Analizi ve Rekabetçi Stratejiler” kitabında yer verilen araştırma, 60 firmayla yapılan yüzyüze görüşmelerle hazırlandı. 10 başlık altında toplam 50 soruya cevap aranan araştırmaya göre, şirketlerin planlama ve misyon belirleme çalışmalarına, çalışanların katılımı yetersiz. Belirlenen misyon bildirgelerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmediğini ortaya koyan araştırmada, buna karşın işletmelerin müşterilere verdikleri hizmetlerde yetkin olduklarını ve bu sayede başarıya ulaştıklarını düşündüklerine dikkat çekiliyor. Şirketlerin günümüzde önemi artan çevre mevzuatı, çevre standartlarının takibi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda farklı görüşlere sahip olduğu tespitine yer verilen araştırmada, genellikle çevre konusunda çalışmaların yapıldığının belirlenmesine karşın bazı işletmelerin bu konuda net bir görüşe sahip olmadığı aktarılıyor. Araştırmada, liderlik konusunda görüşleri alınan firmaların, çalışanların rotasyonları ve farklı işlere uyum sağlayabilmeleri konusunda yetersiz kaldıkları ve sürekli gelişim bakımından önemli olan insan kaynaklarına da gereken önemin verilmediği vurgulanıyor. 

Müşteri beklentilerine önem veriliyor ama memnuniyet ölçülmüyor

İşletmelerin ürün tasarımı konusunda müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına gereken önemi verdikleri ve faaliyetlerini buna göre planlamaya çalıştıklarını ortaya çıkaran araştırmaya göre, şirketler müşterilerin memnuniyetini ölçme konusunda henüz sistemli ve düzenli bir yaklaşıma sahip değil. Sektörde standardize ve dökümante edilmiş çalışma prosedürleri konusunda net bir görüş birliğinin sağlanamadığı vurgulanan araştırmada, belirli firmalar bu konuda yeterli bilgiye sahip olduklarını açıklarken, bazılarının ise sistem oluşturmaya çalıştıkları aktarılıyor. İşletmecilerin çalıştıkları üretici firmalar ile tam zamanlı üretim uygulamaları konusunda yeterli koordinasyonunun sağlanamadığı ve bu konudaki çalışmaların henüz istenilen düzeyde desteği sağlayacak şekilde olmadığını ortaya çıkaran araştırmada, bu durum genel olarak lojistik firmalarının işletme lojistiği konusunda yapısal olarak hazırlıklı olmadıkları biçiminde yorumlanıyor.

Sektördeki işletmeler hizmet kalitesindeki performanslarının başarıya ulaşmak için en büyük etken olarak gördüğü aktarılan araştırmada, bunun sonucu olarak işletmelerin başarısında müşteri isteklerine hızlı ve etkin cevap verebilme yeteneğinin ön plana çıktığı vurgulanıyor. Araştırmaya katılan şirketlerden %56.7'si şu an sahip oldukları başarının kalite konusunda gösterdikleri iyi performansa bağlı olduğunu düşünüyor. %20'lik kısmının esneklik konusundaki çalışmalarının başarılarına 1. derece etki ettiğine inandığı aktarılan araştırmaya göre, %13.3'lük kısmı başarıyı maliyet durumunun uygunluğuna, %6.7'lik kısmı temrine uyma (siparişlerin zamanında teslimi) uygulamasına ve geriye kalan %3.3'lük kısmı ise süreçlerde yapmış oldukları yeniliklere bağlıyor.

Fiyat, tedarikçi seçiminde baş aktör

Araştırmaya göre, işletmeler tedarikçi firma seçiminde “düşük fiyat unsurunu” en önemli faktör olarak görüyor. Bununla birlikte tedarikçi seçiminde planlama yapılırken kalite ve teknik speklere uygunluk unsurları da göz ardı edilmiyor. Araştırmaya göre işletmelerin %40'lık kısmı tedarikçi firma seçiminde en önemli unsur olarak fiyat faktörünü görürken, işletmelerin %16.7'lik kısmı teknik speklere uygunluğa, %13.3'lük kısmı teslim süreci ve sıklığına, %10'luk kısmı firmanın teknik bilgi ve deneyim birikimine, %6.7'lik kısmı haberleşme ve nakliyat uygunluğuna geriye kalan %3.3'lük kısmı ise sertifika sahibi olmak konularına bağlıyor. İşletmelerin çalışanlarla ilgili politikalarında uzun vadeli planlara sahip olmadıkları iletişime yeterli önemi vermediklerini ortaya koyan araştırmada bir diğer önemli sonuç ise işletmelerde sistem anlayışındaki eksiklikler ve kalite çalışmalarının olması gereken seviyede olmaması olarak gösteriliyor. Kaliteyi geliştirmek amacıyla birçok firmada yapılması gereken bencmarking çalışmalarının çoğunun yapılmadığı vurgulanan araştırmada, kalite konusunda lojistik firmalarının ağırlıklı olarak henüz gelişmediği ve rekabete hazır olmadıkları sonucu çıkarılıyor. Araştırmada bu kapsamda lojistik şirketleri açısından stratejik planlar hazırlama ve uygulamada altyapı eksiklerinin tamamlanmasının en öncelikli konu olduğuna dikkat çekiliyor.

Kaynak: Uta

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr