Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Karayolu / YURTDIŞINDAN GELEN KARGO MUAFİYETİNDEN FİRMALAR DA YARARLANACAK

YURTDIŞINDAN GELEN KARGO MUAFİYETİNDEN FİRMALAR DA YARARLANACAK

YURTDIŞINDAN GELEN KARGO MUAFİYETİNDEN FİRMALAR DA YARARLANACAK22.08.2011

Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen değeri düşük olan eşyanın ithalinde artık yalnızca gerçek kişiler değil, firmalar da gümrük muafiyetinden faydalanabilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, posta ve hızlı kargo yoluyla gelen değeri düşük olan eşyanın ithalinde artık yalnızca gerçek kişilerin değil, firmaların da gümrük muafiyetinden faydalanabileceklerini bildirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun 2009/15481 Sayılı Kararında yaptığı değişikliğin 20 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatılarak, söz konusu düzenlemenin üç noktada önemli değişiklikler getirdiği belirtildi.

150 euro limit 75 euroya indirildi

Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen değeri düşük olan eşyanın ithalinde artık yalnızca gerçek kişiler değil, firmalar da gümrük muafiyetinden faydalanabilecek. Bu uygulamayla üreticilerin ve ihracatçıların üretim sürecinde acil olarak ihtiyaç duyduğu eşyanın, daha basit gümrük işlemlerine tabi tutularak, zaman ve maliyet avantajıyla temini sağlanacak. Yapılan düzenlemeyle muafiyet için belirlenmiş olan 150 euro limiti de 75 euroya indirildi.

Ticari miktar ve mahiyet ayrımı ortadan kaldırıldı

Gümrük muafiyetinin uygulanmasında getirilen bir diğer değişiklikle; muafiyet hakkının kullandırılmasında aranan "ticari miktar ve mahiyet arz etmeme" şartı kaldırıldı. "Ticari miktar ve mahiyet arz etmeme" şartının kaldırılmasıyla net olarak tanımlanması mümkün olmayan, yorumu kişiye göre değişebilen ve bu nedenle gümrük idareleri arasında zaman zaman ortaya çıkabilen uygulama farklılığı da ortadan kaldırılmış ve uygulamada yeknesaklık sağlanmış oldu.

Deniz ve havacılık sektörüne destek

Bakanlar Kurulu Kararı ile gemilerin serbest dolaşıma girişi ve gemi ithaliyle ilgili de yeni bir düzenleme getirildi. Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılan gemiler için halihazırda uluslararası gemi siciline kayıt olması şartı aranmakta iken buna alternatif olarak milli gemi siciline kayıt şartı getirildi.

Bu düzenlemeye ek olarak deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesinin muafiyet kapsamı genişletildi. Deniz ve hava ulaşımı sektörlerine kolaylık sağlamak amacıyla yapılan düzenleme ile; deniz ve hava ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen ve muafen ithali mümkün olan donatım ve işletme malzemesinin bu araçlar adına gönderilmiş olması halinde de aynı muafiyetten faydalanması imkanı tanındı.

Kaynak: Dünya

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr