Gündem

İZMİR KORDON VERGİ DAİRESİ’NE KARŞI AÇILAN KDV DAVASI, TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLERİ LEHİNE SONUÇLANDI! İZMİR KORDON VERGİ DAİRESİ’NE KARŞI AÇILAN KDV DAVASI, TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLERİ LEHİNE SONUÇLANDI! 15.08.2011

Kordon Vergi Dairesi tarafından İzmir’de uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren 142 şirketin 2005 yılı hesaplarının KDV istisnası yönünden incelenmesi sonrası, işlemlerin KDV istisnasına tabi olmadığı ve istisnayı kanıtlayıcı evrak olarak ibraz edilmesi istenen deniz manifestosunun ibraz edilmemiş olması nedeniyle, bu firmalara 2010’un Aralık ayında çok yüksek tutarlarda KDV cezası kesilmişti.

Bunun üzerine, ceza uygulanan firmalar söz konusu uygulama ve kesilen cezalar için dava açmışlardı. İzmir I. Vergi Mahkemesi’nde sonuçlanan bir davada, öncelikle davacı şirketin taşıma işleri organizatörü olarak deniz taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunun açık olduğuna ve davacı şirketin bu faaliyeti nedeniyle K.D.V. Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamında istisnadan yararlanma hakkı olduğuna karar verilmiştir. 

Ayrıca Mahkeme, KDV’ye ilişkin yayınlanan genel tebliğlerde geçen Deniz Manifestosu vb. belgelerin ibrazı zorunluluğunun yasada olmamasından dolayı yasanın böyle bir sonuç öngörmesinin mümkün olmadığına ve söz konusu cezaların kaldırılmasına hükmetmiştir.

UTİKAD, bahse konu cezaların uygulanmasına neden olan, kanıtlayıcı belge olarak taşıma işleri organizatörlerinin düzenlemediği bir evrak olan deniz manifestosunun istenmesi sorununun çözümü için girişimlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda, Gelir İdaresi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcileriyle temaslara devam edilmekte olup, bu dava kararıyla konunun çözüme daha da yakın olduğu değerlendirilmiştir.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72