Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD, ULUSLARARASI LOJİSTİK PAZARINDA TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK

UTİKAD, ULUSLARARASI LOJİSTİK PAZARINDA TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK

UTİKAD, ULUSLARARASI LOJİSTİK PAZARINDA TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK05.08.2011

UTİKAD, lojistik sektörü için hangi katma değerlerin oluşmasında etkin rol üstleniyor?

UTİKAD, Türkiye’de ve uluslar arası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile ilgili lojistik hizmetler üreten yaklaşık 350 taşıma işleri organizatörü ve lojistik hizmet veren firmayı aynı çatı altında toplayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu yıl 25. kuruluş yıldönümünü kutlayan UTİKAD’ın ilk amacı, ülkemizdeki lojistik sektörünün dünya standartlarında ve kalitesinde yapılanmasını ve gelişimini sağlamaktır. Bu amaçla UTİKAD; sektörde yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili tüm platform ve kurumlarda gerekli girişimleri yaparak, sektörün temsilciliğini yürütüyor.

Yurt içi platformların yanı sıra, ülkemizin lojistik sektörünü FIATA, CLECAT ve ECOLPAF gibi yurt dışı platformlarda da temsil eden UTİKAD dünyadaki gelişmeleri takip ediyor ve olumlu uygulamaların ülkemize kazandırılmasına çalışıyor.

UTİKAD tarafından yayınlanmış biri sözlük olmak üzere 7 adet lojistik kitabı bulunuyor. Lojistik eğitim veren bölümleri olan tüm üniversite, yüksek okul ve meslek liseleriyle yakın ilişkiler içinde olunarak, sektörün bilgi ve deneyimleri gençlerle paylaşılıyor. Aynı zamanda lojistik sektörü çalışanlarının yanı sıra lojistik hizmet alan diğer sektörlerin ve kamu kurumlarının çalışanlarına verilen günlük seminerler yoluyla bu kişilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

Ayrıca, sektörün gelişimini hızlandırmak ve daha güvenli bir ulaşım ile taşımacılık sisteminin uygulanabilir hale getirilmesi için sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların uyması gereken birtakım kurallar bulunuyor. UTİKAD olarak mesleğin etik kurallarını UTİK Kuralları (Uluslar arası Taşıma İşleri Organizatörleri Hizmetlerine İlişkin Kurallar) olarak belirledik. Üyelerimiz çalışmalarını bu doğrultuda devam ettiriyor.

Türkiye, lojistik sektöründe dünyada nerede yer alıyor? Türkiye’de lojistik sektörünün geldiği noktayı nasıl değerlendirmek gerekiyor? İstenen seviyeye ulaşıldı mı sizce?

Türkiye lojistik sektörü için dünyada avantajlı bir coğrafi konuma sahip. Türkiye’nin dünya haritasındaki yerine baktığımızda adeta doğal bir üs ve transit aktarma ülkesi konumunda
olduğunu görürüz. Türkiye’nin coğrafi konumunun yanı sıra; üç tarafının denizlerle çevrili olması, gelişmiş bir karayolu ağına ve karayolu araç filosuna sahip ve Avrupa’ya çok yakın olması, Orta Doğu bölgesine komşu olması ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yakın mesafelerde bulunması ile hem deniz hem kara hem hava hem de demiryolu yeteneklerine sahip olması bu sonucu doğuruyor. Ayrıca yaşanan küresel krizden fazla etkilenmeyen dinamik bir ekonomiye sahip olması da ülkenin lojistik faaliyetlerinin hızlı gelişmesinde ve yatırımcıların bu sektöre ilgi göstermesinde ana etkenlerden birisidir. Bunlara ek olarak, 10. Güneydoğu Avrupa Forwarderlar ve Lojistik Operatörleri Kongresi’ne katılan FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı Francesco Parisi’nin “Bu ülkede lojistik sektörünün bu kadar hızlı büyüdüğüne inanamıyorum” sözleri, Türkiye’de lojistik sektörünün hızla geliştiğinin ve dünyadan takdir topladığının bir göstergesi.

Ancak bize göre istenen düzeye henüz ulaşmadık. Dünya Bankası’nın açıkladığı lojistik performansı endeksinde Almanya birinci sırada. Türkiye ise 155 ülke arasında 39’uncu sırada yer alıyor. Ülke olarak lojistik performansımızı iyileştirmek üzere, mal hareketlerindeki akışkanlığının artırılması ve lojistik maliyetlerin düşürülmesi için önemli adımlar atmazsak, birinci sıradaki Almanya ile 39’uncu sıradaki Türkiye arasındaki bu fark giderek açılacak. Bu nedenle lojistik performans endeksindeki 5 temel kriteri iyileştirmek için hem kamunun hem de lojistik sektörünün üzerine önemli görevler düşüyor.

Türkiye’nin doğu-batı ve kuzey güney mal hareketlerinde, lojistik bir üs olması herkesin ortak dileği. Ancak zaman hızla geçmekte, çevre coğrafyamızda yer alan ülkelerin bu konuda oldukça mesafe almakta olduklarını gözlemliyoruz. Geciken yatırımların ve mal akışının hızlanmasını sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin bir an önce devlet öncülüğünde tamamlanması kamunun ve sektörümüzün asıl görevi olarak karşımızda duruyor.

Size göre lojistik sektörünün en önemli eksikliği nedir? Bu eksikliğin giderilmesi için neler yapılması gerekiyor? Bildiğimiz kadarıyla UTİKAD’ın bu konuda bazı hazırlıkları var? Bu çalışmalardan bahseder misiniz?

UTİKAD olarak üstlendiğimiz danışmanlık misyonumuz gereği üye profilimizi oluşturan taşıma işleri organizatörü şirketlerinin sektörde yaşadıkları sıkıntıları ve eksiklikleri gidermeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Uluslar arası taşımacılık sektöründe yaşanan sıkıntıların başında sınır geçişleri ve gümrük formaliteleri geliyor. Yük taşımalarında yavaşlamaya ve hatta ülkemizin yük kaybına neden olan bazı gümrük mevzuatı ve uygulamaları, ticaretin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli.

Ayrıca rekabette süratin önemini göz önüne alarak, yük taşımalarının çağımızın hızına ulaşabilmesi için, mevcut gümrük yapısının ve sisteminin acilen buna uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Nitekim bu yönde çeşitli çalışmalar ilgili birimler tarafından yürütülüyor. UTİKAD olarak sektörümüzün uluslararası rekabette öne geçmesini sağlayacak bu çalışmalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.

Sektörde yaşanan bir diğer sıkıntı ise taşıma işleri organizatörü şirketlerinin KDV istisnalarından yararlanabilmeleri için, Gümrük Müsteşarlığı tarafından kanıtlayıcı tek belge olarak özet beyan orijinalinin (eski adıyla yük manifestosunun) istenmesi; ancak taşıma işleri organizatörlerinin, fiziki taşıyıcılar tarafından düzenlenen söz konusu belgeye ulaşma olanağının bulunmaması konusudur. Dolayısıyla KDV kanunu ile bir yandan KDV istisnasından yararlanma hakkı verilen taşıma işleri organizatörlerinden, elde edemeyecekleri bir evrak istenerek kısır döngü yaratılmakta ve kanıtlayıcı evrakları sunamadıklarından dolayı ağır cezalarla karşılaşmaktadırlar. Konunun çözümü için ilgili birimler olan Gümrük Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’yla görüşmelerimiz devam ediyor.

UTİKAD’ın özellikle üzerinde durduğu ve sektörümüzün profesyonel gelişiminin en önemli unsuru olarak gördüğü konu eğitimdir. Mevcut eğitim çalışmalarımızın yanı sıra FIATA Vakfı çerçevesinde düzenlenen mesleki eğitim seminerlerini Türkiye’de de düzenlemek üzere çalışmalarımız devam ediyor.

Kaynak: Hizmetix
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr