Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLERİ RİSKİ NASIL DAHA İYİ YÖNETEBİLİR?

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLERİ RİSKİ NASIL DAHA İYİ YÖNETEBİLİR?

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLERİ RİSKİ NASIL DAHA İYİ YÖNETEBİLİR?26.07.2011

AKTIV International Insurance Brokers-Münih’ten Thomas Gutruf’un, FIATA’nın Temmuz 2011 sayılı “FIATA REVIEW” dergisinde yayınlanan makalesinde, dernek üyesi taşıma işleri organizatörü firmaların taşıma işlerini daha güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak için FIATA üyesi ulusal derneklerin neler yapabileceğini açıklamaktadır.

Gutruf, bugünün taşıma işleri organizasyonu sektöründe, Risk ve Sigorta Yönetimi’nin hayati bir konu olduğunu söylüyor. Konunun ana hatlarını çizdiği aşağıdaki makalede, Federasyon üyesi ulusal derneklerin, yapısal bir yaklaşımla kendi üyelerine önemli katkılar sağlayabileceklerini anlatıyor.

Standart Ticari Kurallar (Standart Trading Conditions-STC)

Standart Ticari Kurallar (STCler) taşıma işleri organizatörlerinin kendi ülkelerinde yaptıkları işlerde kullandıkları en önemli sorumluluk rejimidir. Bu kurallar, Uluslararası Taşımacılık Konvansiyonları ve yerel hukuk kuralları ile uyumlu olmak zorundadır. Mahkemeler tarafından kabul görmeleri için, STClerin sektör ve piyasa tarafından meşru statü kazanmış olması da gerekmektedir.

STC Kriterleri şunlardır:

• STClerin ulusal ve uluslararası hukuku tamamlayıcı nitelikte olmasını sağlamak için düzenli olarak metin ve içerik kontrolünün yapılması. STClerin açık, kısa ve anlaşılabilir olduğundan emin olunuz (her müşteri lojistik uzmanı değildir). STCler Uluslararası Taşımacılık Konvansiyonları’nı (örn. Varşova, Hague, Hague/Visby, Montreal vb.) değiştirmemeli, tam tersine ancak ve ancak onların tamamlayıcısı olmalıdır.
• STClerin içeriği Rekabet Hukuku’yla da çelişmemeli veya ters düşmemelidir.
• STCler için Yükleyici ya da Ticari kurumlardan veya derneklerden, Denizyolu Taşıma Sigortacılarından ve (eğer gerekliyse) hükümet organlarından onay alınız.
• Üyeler, müşterileriyle yaptıkları yazışmalarda STClere her biçimde (elektronik ya da basılı olarak) ulaşabilmeli ve referans olarak müşterilerine iletebilmelidir.

Konşimento vb. FIATA Dokümanları

Bazı FIATA üyesi ulusal dernekler, FIATA dokümanlarının dışında, üyelerine kendi konşimento ve hava konşimentolarının dağıtımını yapmaktalar.  “Yasal olmayan” dokümanların taşıma işleri organizatörü tarafından kullanılması önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu yüzden:
• Tüm dokümanlar düzenli ve profesyonel bir şekilde kontrol edilmeli ve gerekli ise değişiklikler yapılmalıdır.

Sorumluluk ve Üçüncü Parti Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk Sigortası, müşterinin kargosunun kaybı ya da hasara uğraması ve bunlara ek olarak hataları ve ihmalleri kapsar (sözleşmeden doğan sorumluluk).

Üçüncü Parti Sorumluluk Sigortası ise, sözleşme dışındaki riskleri kapsar (üçüncü parti mallara verilen hasar veya kayıplar, ölüm veya sakatlığa neden olma vb.)

Her ikisi sigorta da dünyanın her tarafındaki taşıma işleri organizatörlerinin sahip olmak zorunda olduğu sorumluluklardır. Federasyon üyesi dernekler, daha güvenli iş ortamı yaratmak için somut adımlar atabilirler:

• Tüm üyeler için Grup Sigorta Teminatı uygulamasını yürürlüğe koyabilirler. (özellikle bu sigortaları piyasadan temin ederken uygun prim edinmekte sorun yaşayabilecek küçük ölçekli üyeler için)
• Dernekler, ancak ve ancak sadece her iki tür sorumluluk sigortasında minimum sigorta güvencesine sahip olan firmaları dernek üyeliğine kabul edebilirler.
• Ayrıca, Kargo Sigortasına yönelik Grup Sigorta Programı oluşturulabilirler. Grup alımı sayesinde, daha cazip ve uygun sigorta prim oranları temin edilebilir.

Mesleki Eğitim / Hasarın Önlenmesi / Hasarların Yönetimi

Dernekler, sigorta konusundaki farkındalığı arttırmak, bilinç ve eğitim düzeyini yükseltmek için, üye firmalara yönetici ve çalışan düzeyinde Risk ve Sigorta Yönetimi dersleri verilebilir. (örn. uluslararası sorumluluk tazminat taleplerinin uygun bir şekilde idare edilmesi gibi). Ya da bazı müşterilerin taşıma işleri organizatörüne yüklediği çeşitli ek sorumlulukların nasıl üstesinden gelineceği konusunda eğitimler (Proje veya Tedarik Zinciri Yönetimi sözleşmeleri, kapsamı belirlenmemiş sorumluluk maddeleri, ürün sorumlulukları vb.) düzenlenebilir.

Kaynak: FIATA Review
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr