Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİK SEKTÖRÜ 3 AŞAMADA 2023’E HAZIRLANACAK

LOJİSTİK SEKTÖRÜ 3 AŞAMADA 2023’E HAZIRLANACAK

LOJİSTİK SEKTÖRÜ 3 AŞAMADA 2023’E HAZIRLANACAK26.07.2011

TİM bünyesindeki Lojistik Konsey çalışmalara başladı

İhracatçılar, lojistik sektörü ve kamu temsilcileri Türkiye’nin 2023 yılında ulaşacağı 1.2 trilyonluk dış ticaret hacmini omuzlayacak bir lojistik sektörü tahsis etmek için çalışmalara başladı. TİM bünyesinde kurulan ve başkanlığını hem ihracatın hem de lojistik sektörünün deneyimli isimlerinden Bülent Aymen’in üstlendiği Lojistik Konsey, üç sac ayağından oluşan bir eylem planıyla Türk lojistik sektörünü 2023’e hazırlayacak. İlk etapta sektörün ‘stratejisini’ belirleyecek olan Konsey, sonrasında bir Master Plan hazırlayarak Bakanlığa sunacak. Son aşamada ise sektörü yasal bir zemine oturtmak için Lojistik Kanunu çalışmalarına başlanacak.

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin çabaları ile 2009 yılında TİM bünyesinde kurulan Lojistik Konsey, Türkiye’nin 2023 yılı için hedeflediği 1.2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmini omuzlayacak bir lojistik altyapısını oluşturmak için düğmeye bastı. TİM, UND, UTİKAD, Demiryolu Taşımacılığı Derneği, Deniz Ticaret Odası, Gümrük Müşavirleri Derneği, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın üyesi olduğu Konsey, 24 sektörün ihracat hedeflerinin yanısıra iç tüketimi de dikkate alarak lojistiğin gelecek rotasını çizecek. Bu kapsamda üç aşamalı bir yöntem izleyecek olan Konsey, öncelikle 2011 sonuna kadar bir strateji belgesi hazırlayarak Ulaştırma Bakanlığı’na sunacak. Hemen akabinde 2012’nin ilk yarısında tamamlamayı hedeflediği bir master plan için kolları sıvayacak olan Konsey üyelerinin en önemli projesi sektördeki dağının yapılaşmaya ortadan kaldıracak ve sektöre yasal bir çerçeveye oturtacak bir Lojistik Kanunu hazırlamak.
Lojistik sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayacak dev projeler için kamu ve özel sektörden oluşan profesyonel bir ekiple çalışmalara başlayan Lojistik Konsey’in başkanlığını ise TİM Denetim Kurulu Üyesi olan, aynı zamanda lojistik sektörünün de yakından tanıdığı Bülent Aymen üstleniyor. 2023 yılı hedefleri ve hızla artan iç tüketim dikkate alındığında Türk lojistik sektörü için kaybedecek tek bir günün bile olmadığına dikkat çeken Aymen, “Tüm sektörler 2023 planlamasını yaparken, lojistik sektörünün de alt kırılımlarla beraber bu hedefe kendi içinde ulaşması için planlı ve sağlıklı bir çalışma yapılması elzem” diye konuşuyor.
TİM Lojistik Konseyi’nin çalışmalarının satır başlarını ve Konsey’in hedeflerini Bülent Aymen’den dinliyoruz…

TİM bünyesinde iki yıl önce kurulan Lojistik Konsey çatısı altında ihracatçılar, lojistikçiler ve kamu nasıl bir sinerji oluşturuyor? Konsey kaç komisyondan oluşuyor? 

Her ay düzenli olarak toplanan Lojistik Konsey, gerek 2023 yılında 1.2 trilyon dolar dış ticaret hacminin yakalanması ve gerekse Türkiye’nin lojistik altyapısının oluşturulması için yapılan çalışmalar kapsamında önemli bir zemin oluşturdu. Burada hem ihracat, hem lojistik, hem de kamu kesiminin tecrübe ve bilgi birikimlerinin çalışmalara yaptığı katkı çok fazladır. Bu konseyin yapısı incelendiğinde, konsey üyesi tüm taraflar lojistik anlamında hem müşteri hem de hizmet sağlayıcı olmakla birlikte, olayın siyasi patronajındaki kamu kesiminin de Konsey’deki varlığı sektör adına sağlıklı bir altyapının oluşturulması için güzel bir sinerji yaratıyor.

Konsey Lojistik Master Plan ve Lojistik Kanunu olmak üzere 2 alt komisyondan oluşuyor. Alt komisyona Beykoz Lojistik Yüksek Okulu da üye olarak dahil edildi.

Lojistik Konsey’in ilk aşamada Türkiye’nin Lojistik Strateji Planı’nı hazırlama konusuna yoğunlaştığını biliyoruz. Bu çalışmalara ne zaman başlandı ve şu an hangi aşamada?

Konsey ilk aşamada bir strateji belgesi hazırlayarak bunu Ulaştırma Bakanlığı’na sunma konusunda görüş birliğine vardı. Strateji planından sonraki aşama ise Türkiye’nin lojistik master planının oluşturulması. Strateji planıyla ilgili çalışmalara Temmuz ayı içerisinde, Türkiye’de lojistik sektörünü iyi bilen, profesyonel bir ekiple başladık. Hedefimiz 2011 yılında strateji planını bitirip gerekli yerlere sunmak ve akabinde master plan çalışmasına başlamak.

Lojistikte başarılı ülkeler model olacak

Lojistik Strateji Planı’nın kapsamı ve satır başları hakkında detaylı bilgi alabilir miyiz? Plan hangi yıllar arasını kapsayacak? Kısa, orta ve uzun vadede atılacak stratejik adımlar nelerdir?

Planda en önemli öncelik 2015, 2020 ve 2023 yıllarında Türkiye ihracatının ve dış ticaretinin ulaşması planlanan hedeflerine uyumlu bir çalışma yapmak. Bunun yanısıra bu yıllardaki iç tüketimin de dikkate alınarak, hedeflenen lojistik potansiyelinin gerçekleşmesi için gerekli alt yapı çalışmasının ortaya çıkarılması.

Strateji Planı kapsamında hem Türkiye’nin lojistik anlamda SWOT analizini yapacağız hem de halihazırda lojistik alanında başarılı olan ülkelerle benchmark yapacağız. Bu bizim oluşturacağımız hedeflerde temel unsurlar olacak.

Hemen her sektörün 2023 yılı için belirlediği ihracat hedeflerinde Rusya kilit ülke olarak gösteriliyor. Bu kapsamda Türk ihracatçısına avantaj sağlamak için başta Rusya olmak üzere yurtdışında lojistik merkez yatırımları da planlanıyor mu? Strateji Planı’nda bu yönde bir hedef var mı?

Sadece Rusya için değil bu konu zaman zaman ABD için de gündeme geliyor. Stratejik planda Türk ihracatçısına avantaj sağlama anlamında lojistikle ilgili yatırımlar söz konusu olacaktır. Özellikle bunun 2023 hedefimizle de uyum içinde ihracatımızı artıracağımız ABD ve Rusya gibi pazarlarda lojistik merkezler kurmaya yönelik çalışmalar mevcuttur.

İhracat kadar iç tüketim de planların temel unsuru olacak

‘Lojistik Konsey’i önemli bir adım olarak değerlendiren fakat lojistik planlama ve hedeflerin sadece ihracat senaryoları üzerinden yapılmasının eksik kalacağını düşünenler var. Lojistik Konsey’in bu yönde de girişimleri ve projeleri olacak mı?

Lojistik Konsey’in yapılanmasına baktığımızda sadece ihracatçıların olmadığını, lojistik sektörünün özel ve kamu kesimiyle tüm oyuncularının yer aldığını görüyoruz. Bu yüzden ihracatla ilgili lojistik kadar iç ticaret de stratejik ve master planda temel unsurlar olarak yer alacaktır. Çünkü biz lojistiğin sadece ihracat taşımalarından ibaret olmadığını, dış ticaret bacağının yanı sıra iç ticaretin de lojistiğin ana elementi olduğunun bilincindeyiz.

Strateji Planı’nın ardından Master Plan çalışmalarını gerçekleştireceğinizi açıkladınız. Master Plan hangi ekip tarafından hazırlanacak? Strateji planından farkı ne olacak?

Stratejik ve master plan çalışmalarında lojistik konusunda Türkiye’de otorite olan teknik bir ekiple çalışıyoruz. Bu ekibe, TİM Lojistik Konseyi’nde yer alan tüm kurumlar destek veriyor. Özellikle Konsey Üyemiz UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin’e verdikleri destek için buradan teşekkür etmek istiyorum. Lojistik Master Planı’nın tamamlanması için 2012 yılı ilk yarısını deadline olarak öngörmekteyiz.

Master Planı’nın farkına gelince… 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedeflerinde 24 sektör olarak ülke bazında hedefler ortaya konuldu. Ayrıca, il bazında da ihracat hedefleri oluşturuldu. Bu çalışmalar, bizim planlamamızda da kilit unsurlar olacak. Tüm sektörlerin detaylandırılması ve bunların lojistik ihtiyaçları master planı çalışmamızın stratejik noktaları olacak.

Öte yandan lojistik master planını hazırlarken, ilk etapta lojistik köylerle ilgili bir çalışma da yapacağız. Bunları Ulaştırma Bakanlığı’nın demiryolu bağlantılı lojistik köy projeleriyle birleştirme hedefimiz var. Bunun yanısıra planda kara, hava ve demiryolu ulaşım ağı, limanlarla bağlantı ve yeşil çevre ile uyum gibi alt başlıklarımız ve çalışmalarımız olacak.
 
Master Planı’nda sözü edilecek yeni yatırımlar için özel sektör ve kamuya nasıl bir rol biçilecek?

Master plan sonrasında bu yatırımlarda siyasi otorite yönlendirici olacaktır. Tabiki sektöre verilecek olan destek master planın uygulanabilirliğini sağlayacaktır. Bizim düşüncemize göre, devletin sağladığı alt yapı yatırımlarıyla, özel sektör, lojistik köylerde yatırımcı kimliği ile yer alacaktır.

Lojistikteki yasal boşluklar 2023 hedeflerini tehdit edebilir!

Konseyin önümüzdeki dönem için en önemli hedefin Lojistik Kanunu üzerinde çalışmak olduğunu biliyoruz. Kanunun lojistik sektörüne ve ihracatçılara getirileri neler olacak?

Ülkemizde lojistik sektörü ile ilgili bir kanunun olmaması büyük eksiklik. Böylesine yüksek potansiyele sahip olan ve tüm taşımacılık ve dağıtım modlarını kapsayan bir sektörün gerek kanun gerekse master plan altyapısının olmaması hem dış ticareti hem de iç ticaretin gelişimini ve 2023 yılı hedeflerini olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden bu sektörde en önemli ve ivedilikle halledilmesi gereken bu iki çalışmayı yapmak gündemimizin birinci maddesidir. 

“Stratejik planda Türk ihracatçısına avantaj sağlama anlamında lojistikle ilgili yatırımlar söz konusu olacak. 2023 hedefimizle de uyum içinde, ihracatımızı artıracağımız ABD ve Rusya gibi pazarlarda lojistik merkezler kurmaya yönelik çalışmalar mevcuttur.”


Strateji ve Master Planlarının Satır Başları Neler?

* Türk dış ticaretinin 2015, 2020 ve 2023 yıllarındaki dış ticaret hedefleri lojistik altyapı için temel unsurlar olacak.
* Yine aynı dönemlerdeki iç tüketim tahminleri de dikkate alınarak gerekli altyapısal eksiklikler belirlenecek.
* Türk lojistik sektörünün güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek, kısa, orta ve uzun vadede sektörün önündeki tehditler ve fırsatlar tespit edilecek.
* Lojistik sektöründeki başarısıyla öne çıkan dünya ülkeleriyle kıyaslama çalışmaları yapılacak.
* Lojistik köyler kapsamında geliştirilecek projelerle, Ulaştırma Bakanlığı’nın bu alandaki çalışmalarıyla bütünleştirilecek.
* Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı tüm yönleriyle masaya yatırılacak ve hedefler tespit edilecek.
* Çevreci taşımacılık çözümlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacak.
* Lojistik sektörüne yapılacak yatırımlarda siyasi otorite yönlendirici bir rol üstlenirken, özel sektör projelerde ‘yatırımcı’ kimliği ile yer alabilecek.  
 
Kaynak: UTA Lojistik

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr