Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Havayolu / HAVAYOLU İLE İHRACATA HIZ GELİYOR

HAVAYOLU İLE İHRACATA HIZ GELİYOR

HAVAYOLU İLE İHRACATA HIZ GELİYOR21.07.2011

Hava yoluyla gerçekleştirilen hızlı kargo taşımacılığı kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin hızlandırılmasını ve basitleştirilmesini hedefleyen düzenleme, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İhracatta hız ve kolaylığı sağlamak adına getirilen düzenlemeyle hava yoluyla hızlı kargo taşımacılığı kapsamında ihracata konu olan eşya için öngörülen limitler beş katına çıkarılarak, 30 kilogram ve 1500 euro limitleri, 150 kilogram ve 7500 euro olarak yeniden belirlendi. Hızlı kargo taşımacılığında sektörün talepleri dikkate alınarak önemli kolaylıklar getiren düzenleme aynı zamanda ülke güvenliği ve toplum sağlığını tehdit eden eşyanın ithal ve ihracının önlenmesi ve gerekli denetimin yapılmasını sağlamayı hedefliyor.

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında şu düzenlemeler getirildi:

Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında ihracata konu edilebilecek eşya için öngörülen 30 kilogram ve 1500 Avro limitleri, ihracatın hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmesini teminen 150 kilogram ve 7500 Avro olarak yeniden belirlendi.

Hava yoluyla hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalar tarafından her bir dokümanın ayrı kalem olarak beyan edilmesi, sistemin hızlı çalışmasını engellediğinden; doküman kapsamına giren gönderilerin, tek bir kalemde topluca beyan edilebilmesi yönünde bir kolaylık getirildi. Hava yoluyla hızlı kargo taşımacılığı kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerini yapan firmalar tarafından yapılan gönderinin tasnif edilmesi işleminin; hızlandırılması, kolaylaştırılması ve gümrük memurunun gözetiminde gerçekleştirilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Hava yoluyla hızlı kargo taşımacılığı işlemlerini yapan firmalarla çalışmak üzere sözleşme yapan gümrük müşavirleri, bu kapsamda yaptıkları işlemleri dışında gümrük müşavirliği faaliyetinde bulunamıyorken yapılan düzenleme ile bu kapsamda yaptıkları işlemler dışında da gümrük müşavirliği faaliyetinde bulunabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Hava yoluyla hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ve muayeneye tabi tutulmayan tüm gönderilerin, zorunlu olarak x-ray kontrolünden geçirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca; işlemlerin hızlandırılmasını teminen gerekli görülmesi durumunda gümrük idare amirinin uygun görüşünün alınmasına gerek kalmaksızın bu gönderilerin muayenesinin yapılabilmesi yönünde düzenlemeye gidildi.

Posta ve hızlı kargo yoluyla muafiyet kapsamında gelen gönderilerin belli süreler içinde hangi alıcıya ne kadar geldiğinin takibinin yapılabilmesi için, alıcıların TC kimlik numaralarının ya da vergi numaralarının elektronik ortamda gümrük idaresine bildirilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında fiilen ihraç edildikten sonra beyanı yapılan eşyanın muayenesi mümkün bulunmayacağından, bu şekilde beyanı yapılabilecek eşya, teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyat tespitine konu olmayacak ihracat gönderileri ile sınırlandırılmıştır. Bu eşyanın gümrüğe beyanı için verilen süre uçak kalkışından sonraki 4 saat iken işlemler çok yoğun olduğundan kolaylık sağlanması amacıyla uzatılarak 24 saat olarak belirlendi.
Kaynak:Lojiport

 
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr