Gündem

İHRACATÇIYA ANTREPO KULLANIM KOLAYLIĞIİHRACATÇIYA ANTREPO KULLANIM KOLAYLIĞI12.07.2011

Gümrük işlemlerinin basitleştirilerek ticaretin kolaylaştırılmasını ve bu yolla ülkenin ekonomideki gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen Gümrük Müsteşarlığı, perakende sektöründe yerli üretimin desteklenmesini amaçlayan yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

23 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Gümrük Yönetmeliği' değişikliği ile perakende sektörüne, antrepo rejimi kapsamında yürüttükleri işlemlerde önemli kolaylıklar getirildi. Hazır giyim ve dokuma kumaşları ithalatına getirilen koruma önlemleri de dikkate alınarak gerçekleştirilen Gümrük Yönetmeliği değişikliğiyle, yerli üretimin desteklenmesi ve perakende sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. 

Yeni düzenlemelerle; perakende sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalar, ithal eşya ile yerli eşyayı pazara sunuma hazır hale getirmek için gerekli olan paketleme ve birleştirme işlemlerini doğrudan kendi fabrika sahası veya paketleme ünitesinde yapabilecek. Aynı zamanda, gerek gümrüklü antrepolarını gerekse paketleme ünitelerini lojistik dağıtım merkezi olarak kullanabilecek. Bu düzenleme ile ihracatçı firmaların lojistik dağıtım merkezlerinin ülke içinde kalarak istihdamın ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Ambar

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72