Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / GELİR DAĞILIMI VE LOJİSTİK PAZARI

GELİR DAĞILIMI VE LOJİSTİK PAZARI

GELİR DAĞILIMI VE LOJİSTİK PAZARI07.07.2011

Tüm dünyada olduğu gibi lojistik pazarı ülkemizde de büyümekte. Pazarın büyümesinde iki temel faktör söz konusu; bunlardan birincisi potansiyelin büyümesi, diğeri dış kaynak kullanım oranının yükselmesidir. Kişi başına milli gelirin artışı, tüketimi ve dolayısıyla üretimi ve buna bağlı olarak dış ticaretin ölçeğini büyütmekte. Nüfus artışı, kredi maliyetlerinin düşmesi, ülkedeki lojistik potansiyeli büyütmektedir.  Diğer yandan pazarı büyüten faktör ise şirket ölçeklerinin büyümesi, zincir mağazaların yaygınlaşması, Anadoluya açılma, lojistik hizmetlerin ölçek ve kalitesinin artması sunucunda Lojistik şirketlerin daha fazla hizmet yapıyor olmaları, üreticilerin kendi yaptıkları taşıma, depolama, dağıtım gibi faaliyetleri artık dış kaynak olarak lojistik şirketlere aktarmalarıdır. Potansiyel büyürken lojistik pazarı potansiyelden daha fazla oranda büyümektedir.

Tüketimi arttıran her karar her politika lojistiği büyütür. Lojistik ölçeklerin büyümesi ürünlerin satış fiyatlarını düşürmekte ve daha fazla tüketim, daha fazla satış, daha fazla üretim veya daha fazla ihracat ve ithalat olanağı yaratmaktadır. Tüketimi arttıran pek çok faktör vardır. Ülkede istikrarın sağlanması, geleceğe duyulan güven, politik ve ekonomik belirsizliklerin azalması, güçlü hükümetler, uzun vadeli planlar, yabancı sermaye girişi, kredi maliyetlerinin düşmesi, kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, vadeli satışlar, kampanyalar, yeni ürünlerin devreye girmesi ve eskilerin ucuzlaması, ürünlerin yaygın olarak satışa sunulabilmesi hatta anneler, babalar günleri, bayramlar bile tüketimi körükleyen ve lojistik pazarını büyüten faktörlerdir.

Sosyal devletin bir görevi de ülke içinde dengeli gelir dağılımını sağlamaktır. Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de üst gelir dilimi ile alt gelir dilimi arasında çok büyük farklar mevcuttur. 12 Haziran seçimlerinde bütün siyasi partiler bunun farkına varmışlar olmalı ki, hepsi de alt gelir seviyesinde olan vatandaşlarımız için farklı ölçülerde aylık ödemeler önermişlerdir. Bu politika bir cins RobinHood ruhu yaratmaktır.Yapılacak olan bu kampanyaların kaynağı devlet gelirleri olacaksa, bunun zenginden alıp fakire dağıtmaktan bir farkı olmayacaktır.

Ülkenin gelişmesi, büyümesi için önerilen yöntemi doğru buluyorum. Alt gelir gruplarına aktarılacak bu aylıklar, bir kısmı zorunlu harcamalara gidecek de olsa bir bölümü tüketim malları satın alması olarak, üretime artan talep olarak geri dönecektir. Artan üretim talebi hem istihdamı artıracak, milli geliri yükseltecek, tekrar tüketimi destekleyecektir.

Tüm bu hareketler sırasında üretime, hammadde ve yardımcı mamul taşınması depolanması, ürünlerin taşınması, depolanması, dağıtımı lojistik şirketler tarafından yapılacak ve pazar büyüyecektir. Büyüyen pazar, şirketlerin ölçeklerini büyütecek, verimliliklerini arttıracak, hizmet maliyetlerini düşürecek ve ürün fiyatlarında ucuzluk yaratacaktır. Tüketimin artmasında yeni bir faktör daha doğacaktır.

Düşük gelir seviyelerindeki vatandaşlarımıza devlet desteği, ateşi yakacak olan bir kibrittir. Doğru kullanılırsa ateş yanar, kazan kaynar ve herkes karnını doyurur bu kazandan. Yemeğin de lojistik kepçesi ile karıştırılacağından düzgün pişeceğinden emin olabilirsiniz.

Atilla Yıldıztekin/Perşembe Rotası