Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD’IN 25.YILI

UTİKAD’IN 25.YILI

UTİKAD’IN 25.YILI05.07.2011

Tekerleğin icadına kadar uzanan taşımacılık ve lojistik faaliyetleri, insanoğlunun ve toplumların en önemli ve stratejik gereksinimlerinden birisidir.

Eski zamanlarda malların taşınabilmesi en önemli teknik ve mali problemken, bugünün gelişkin dünyasında ve dinamik pazar ekonomisi şartlarında, özellikle bilişim alt yapısının gelişmesi, ülkeler arasındaki mesafelerin kısalması, ticaretin serbestleşmesi, sınır geçişlerinin rahatlaması gibi faktörlerin etkisi, tedarik zincirinin entegrasyonu ve katma değerli servislerin üretilmesi ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden de, biz taşıma işleri organizatörleri ve lojistik servis sağlayıcılarının iş yapış şekilleri büyük değişime ve gelişime uğramıştır.

Önümüzdeki yıllarda da, yine büyüyen küreselleşme, bilginin dijitalleşmesindeki gelişmeler ve güvenlik kaygılarının artması ile iş yapış şekillerimiz değişime uğramaya devam edecektir. Yeni teknolojilerin gelişmesi ile çevreye daha duyarlı taşıma türlerine ve enerjinin tasarruflu kullanımına daha fazla önem verileceği gibi, değişen ticaret ve rekabet koşullarına da uyum sağlamak gerekecektir.

Geleceğin taşıma işleri organizatörleri ve lojistik hizmet sağlayıcılarının, değişen teknolojik ve global rekabet şartlarının yeni koşulları ile başetmeleri için organizasyonlarını üç temel konuda geliştirmeleri gerekir: Bunlar, “kalite”, “güvenlik” ve “yenilikçilik” kültürleridir. Ülkesel ve uluslararası dernekler de bu üç temel kültürün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında öncü roller üstlenmektedirler.

Bu sene 25. kuruluş yıldönümü kutlayan sektörümüzün öncü ve önder derneği UTİKAD, her zaman çalışmalarını bu değişim ve gelişim perspektiflerinden şekillendirmiş; bir taraftan üyelerinin değişen rekabet koşullarına uyum sağlamasına yönelik faaliyetlerde bulunurken, diğer taraftan da ülkemizin lojistik sektörünün optimum yapılanmasına katkı sağlamıştır. Özellikle son yıllarda bu faaliyetler sadece ülkemiz ölçeğinde kalmamış, içinde bulunduğumuz bölge ve hatta dünya çapında yeniden yapılanma faaliyetlerinde önemli görevler üstlenilmiştir.

Özellikle FIATA yönetim seviyesindeki görev ve katkılarımız ile dünya lojistik sektörünün doğru yapılanması ve Türkiye’nin bu yapılanma içinde yerini almasına gayret gösterilmiştir. Yine CLECAT bünyesinde yapılan çalışmalarla Avrupa’da, Güney Doğu Avrupa Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Komitesi’nde görev alarak, özellikle Balkanlarda ve ECOLPAF ‘ta yapılan çalışmalar ile Orta Doğu ve Kafkaslarda önemli operasyonel başarılar elde edilmiştir.  

UTİKAD, uluslararası çalışmalarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dinamik ve pro-aktif bir yapıda yürütmeye devam edecektir.

25. yılımız dolayısıyla hazırladığımız katalogta, UTİKAD’ın geçmişten günümüze gelişimini, gerçekleştirdiği faaliyetleri, 2010 yılı sektör raporumuzu, değerli bakan, müsteşar ve genel müdürlerimiz ile oda, dernek gibi sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticilerimizin çalışmalarımız hakkındaki değerlendirmeler yer almaktadır. Ayrıca üye tam listemiz ve bu çalışmaya destek olan üyelerimizin detaylı firma tanıtımları da katalogta bulunmaktadır.

Derneğimizin 25. yılında başkan olma ayrıcalığını yaşarken, UTİKAD’ı sektörde saygın konumuna oturtan çok değerli üyelerimize, geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz ile fedakar idari personelimize teker teker teşekkür ederim.

Turgut Erkeskin/UTA Lojistik