Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / BATI AKDENİZ BÖLGESİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK ÇALIŞTAYI

BATI AKDENİZ BÖLGESİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK ÇALIŞTAYI

BATI AKDENİZ BÖLGESİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK ÇALIŞTAYI29.06.2011

Batı Akdeniz Bölgesi'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak stratejik plan hazırlama çalışmalarını sürdürmekte olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), ilgili Kamu Kurumları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör işbirliği ile Batı Akdeniz Bölgesi Demiryolu Taşımacılığı ve Lojistik Çalıştayı düzenliyor.

Antalya Limanı hinterlandının genişletilerek daha verimli kullanılması maksadıyla Antalya, Burdur, Isparta, Afyon, Denizli ve Uşak yük treni hattının bu limana entegre edilmesi ile İstanbul-Antalya, Antalya-Konya, Antalya-Alanya hızlı tren hattı proje fikirlerinin tartışılacağı Batı Akdeniz Bölgesi Demiryolu Taşımacılığı ve Lojistik Çalıştayı, 13 Temmuz’da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. 
 
Batı Akdeniz Bölgesi ulusal karayolu sistemi içinde önemli bir ağa sahiptir. Bölge coğrafyasında yer alan ulusal demir yolu ağı Bölgenin ihtiyaçlarına yetmemekte, iç ve dış ticareti canlandırmak üzere Bölgenin iç kısımlarını Antalya ve limana bağlayacak yeni raylı sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Yine Bölgenin turizm potansiyelini artırma yönünde Antalya-İstanbul ve Antalya-Konya demiryolu projelerine öncelik tanınmalıdır.

Bölgede yer alan Antalya, Isparta Süleyman Demirel Havalimanları ile Antalya Gazipaşa Havaalanı gerek yük gerekse yolcu taşımacılığında Bölge ve çevre iller için önem taşımaktadır.

Antalya’da yer alan dokuz adet liman ile birlikte ulaşım altyapısı Bölgeyi lojistik sektörü açısından cazip hale getirmektedir.

Turizm yanı sıra lojistik sektörünün de canlanmasına yardımcı olacak yeni demir yolu hattı çalışmasına hız verilmelidir. Bu kapsamda, İstanbul-Antalya, Ankara-Konya-Antalya demiryolu eksenlerinin geliştirilmesi, Bölgenin turizm ve ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacaktır.

Antalya’nın lojistik altyapısı açısından en önemli sorunu demiryolu hattının olmamasıdır. Bunun dışında ulaşım kara deniz ve hava yoluyla rahatlıkla sağlanabilmektedir. Gazipaşa İlçesindeki havaalanının faaliyete geçmesiyle lojistik potansiyeli daha da artacaktır.

TR61 Düzey 2 2010-2013 Bölge Planı’nda Lojistik ve Ulaşım

Bölgenin vizyonu “Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek bölgesi olmak” olarak belirlenmiştir.

Geniş bir katılım ile belirlenen bu vizyon doğrultusunda amaç, hedef ve stratejiler belirlenmiştir. 

Belirlenen altı temel amaç aşağıda sunulmaktadır:

Amaç 1. Tarımın Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınmanın Sağlanması
Amaç 2. Turizmin Geliştirilmesi ve Kullanılmayan Potansiyelin Değerlendirilmesi
Amaç 3. Sanayide Rekabet Edebilirliğin Güçlendirilmesi
Amaç 4. Ulaşım Altyapısının Güçlendirilmesi
Amaç 5. Çevre Altyapısının Geliştirilmesi
Amaç 6. Sosyal Sermaye ve Sosyal Altyapının Geliştirilmesi

Amaç 4. Ulaşım Altyapısının Güçlendirilmesi

İktisadi gelişimin önemli kriterlerinden birisi ulaşım altyapısıdır. Antalya Limanını Isparta ve Burdur gibi iç bölgelere bağlayacak demiryolu projesi, mevcut karayolları hatlarının iyileştirilmesi, denizyolu ve havayolunun daha etkin kullanılması Bölgenin gelişimi için önemlidir.

İstanbul-Antalya hızlı tren demiryolu hattının güzergâhı Eskişehir-Kütahya (Alayunt)-Afyon-Burdur-Antalya olarak kesinleşmiştir. Antalya Limanına kadar uzanan bir demiryolu projesi Bölgede ticaretin gelişimi için hayati bir konudur. Ancak Eskişehir-Antalya hızlı tren projesinin tamamlanması için 2023 yılı öngörülmektedir. Antalya Valiliği, Antalya Belediyesi, Antalya Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının koordinasyonu ve aktif çalışmalarıyla projenin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Hedef 4.1. Karayolu Ağının Geliştirilmesi

Bölgede karayolu ulaşılabilirliğinin artması için yeni yatırımlar gerekmektedir. Ulaşım ağındaki eksikler nedeniyle bölge sanayi ve ticaret anlamında gerekli atılımı yapamamaktadır. Bölgedeki illerin çevre illerle olan bağlantısı, kırsal ulaşım altyapısının iyileştirilmesi, ilçelere ve köylere olan ulaşım imkânlarının artırılması hedeflenmektedir.

Strateji 4.1.1. Bölgede yapımı devam eden Isparta-Konya, Burdur-Denizli ve Antalya-Denizli bölünmüş yol çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Strateji 4.1.2. Bölgedeki Isparta-Antalya karayolunun tamamının bölünmüş yol haline getirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.

Strateji 4.1.3. Trafik güvenliği açısından özellikle bölgeyi Antalya’ya bağlayan ve yaz aylarında aşırı sıcak sebebiyle eriyen yollarda mucur kullanmak yerine alternatif rehabilitasyon ve asfaltlama yöntemlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Strateji 4.1.4. Şehirlerin büyüme potansiyelleri göz önüne alınarak ileriye dönük projeksiyonlara dayanan karayolu şebekesi planlanacaktır. Bu planlamada cadde ve sokak genişliklerine ve şerit sayılarına dair detaylı analizler yapılarak yolların genişlik ve şerit sayılarının standartlara uygun yapılması sağlanacaktır.

Hedef 4.2. Havayolu Ulaşımı Altyapısının Daha Verimli Kullanılması

Bölgede yer alan Isparta Süleyman Demirel Havalimanı ve Gazipaşa Havaalanından yeterince faydalanılamamaktadır. Havayolu ulaşımı özellikle turizm merkezi olan Bölge için büyük önem arz etmektedir. Havalimanlarının fiziki yapısı düzenlenerek havayolu imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Strateji 4.2.1. Bölgede yer alan havaalanlarından en etkin biçimde yararlanılması sağlanacaktır. 

Hedef 4.3. Denizyolunun Daha Yaygın Kullanımı

Bölge deniz ulaşımı bakımından potansiyele sahip olmasına rağmen, bu potansiyel yeterince değerlendirilememektedir. Mevcut tesislere yapılacak ilave yatırımlarla deniz ulaşımına hareket getirilmeye çalışılacaktır.

Strateji 4.3.1. Gazipaşa-Antalya-Kaş arasında deniz ulaşımına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Hedef 4.4. Demiryolu Ağının Yaygınlaştırılması

Bölgenin ticaret hacminin artması için demiryolu yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılması düşünülen hızlı tren projeleri ile ticaret ve lojistik sektörü gelişecek, ayrıca insanlara daha hızlı ulaşım imkanı sağlanacaktır.

Strateji 4.4.1. Ulaştırma Bakanlığının stratejik planında da yapılması düşünülen, İstanbul-Antalya, Ankara-Konya-Alanya-Antalya hızlı tren demiryolu hattı gibi kamu projelerinin hızlandırılması ve bu hatların planlama aşamasında sanayi, liman ve havaalanlarına yakın noktalardan geçişini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Lojistik ve ulaşım açısından kara, hava, deniz ulaşım imkânlarına sahip olması ve Ege, İç Anadolu bölgeleri için kavşak noktası olması Bölge’nin güçlü yönlerinden birisidir.

Kaynak: Ambar Lojistik 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr