Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / SERHAT BÖLGESİ LOJİSTİKTE DOĞUNUN ÜSSÜ OLMAYA ADAY

SERHAT BÖLGESİ LOJİSTİKTE DOĞUNUN ÜSSÜ OLMAYA ADAY

SERHAT BÖLGESİ LOJİSTİKTE DOĞUNUN ÜSSÜ OLMAYA ADAY22.06.2011

Türkiye'nin küresel üs olmasında doğu ayağı olacak Serhat Bölgesi'nde Lojistik Vadi kurulmasını talep eden Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), bölgenin lojistik vadisi için bileşenlerini ise; 4 ülkeye ulaşan 7 sınır kapısı, Londra-Pekin hattını oluşturacak olan Kars-Tiflis-Bakü demiryolu,Kars-Iğdır-Nahçıvan-Tahran-İslamabad Demiryolu, Kars'ta kurulacak lojistik köy ve İran ile kurulması planlanan ortak sanayi bölgesi olarak sıralıyor.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinin kalkınmasından sorumlu olan SERKA, hazırladığı “Serhat Bölgesinde Lojistik Vadi İmkanı” raporunu UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin'e sundu. UTİKAD'tan sonra TOBB ve UND'ye gönderilecek olan raporda Serhat Bölgesi'ndeki lojistik fırsatlar ve kurulması talep edilen lojistik vadiye ilişkin önemli tespitlere yer veriliyor. Raporda, Türkiye'nin Kafkaslar, Orta Asya ve Çin'e açılan kapısı olan ve Serhat'ın Londra-Pekin hattını oluşturacak olan Kars-Tiflis-Bakü demiryolu, Kars-Iğdır-Nahçıvan-Tahran-İslamabad Demiryolu, Kars'ta kurulacak lojistik köy, İran ile kurulması planlanan ortak sanayi bölgesi, Kars, Ağrı ve Iğdır havaalanları, bölünmüş yol çalışmaları ve 4 ülkeye ulaşan 7 sınır kapısı ile lojistik vadi için en uygun bölge olduğuna dikkat çekiliyor. Rapora göre vadinin Lojistik Üs, Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Lojistik Eğitim Kurumları (Lojistik Mühendisliği, Lojistik Meslek Yüksekokulu ve Lojistik Lisesi), Lojistik Ar-Ge Merkezi, Lojistik Ticaret Merkezi (fuar alanı ile birlikte) ve Lojistik Müzesi olmak üzere 6 bölgeden oluşması öngörülüyor. Lojistik üssün, vadinin en önemli bileşenlerinden biri olduğuna dikkat çekilen raporda, “Serhat Bölgesi'ndeki lojistik üssün coğrafi konumu gereği uluslararası bir lojistik üs olması beklenmektedir. Lojistik üssün demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu ile ulaşılabilir olması ve farklı taşıma modlarının entegrasyonunu sağlaması gerekmektedir. Serhat Bölgesi havayolu, komşu ülkelere ulaşan demir ve kara yolları ile bu öneme haizdir. Ulaşılabilirlikten sonra taşıma ve dağıtım merkezi olma potansiyeli gelmektedir” değerlendirilmesine yer veriliyor.

‘VADİ, LOJİSTİK İTİBARIMIZI ARTIRIR’

Vadide kurulması öngörülen Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) bölgedeki lojistik firmalarının yanı sıra komşu ülkelerin de ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandığına dikkat çekilen raporda şu bilgiler aktarılıyor: “Serhat Bölgesi sahip olduğu TIR sayısı, aylık dolaşımda bulunan 40 binden fazla ağır taşıt hacmi ve komşu ülkelerden gelen talepler ile birlikte büyük bir potansiyele sahiptir. Bölgede yer alacak bir lojistik OSB, bölgenin ihtiyacını kısa sürede ve daha az maliyetle temin etme imkânı sunacaktır. Orta vadede bu cazibeyi sağlayacak unsur İran ile ortak sanayi bölgesinin kurulacak olmasıdır. İran ile ortak sanayi bölgesi kurulması durumunda otomotiv sanayi ve bağlı olarak demir-çelik sektörü bölgeye gelebilecektir. Söz konusu alanda rafineri kurulması da gündeme gelebilecektir. Rafinerinin ihtiyaç duyacağı petrol, bölgeden geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Nahçıvan-Iğdır-Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hattı ile Azerbaycan'dan ve Kazakistan'dan, Tebriz-Nahçıvan-Iğdır Demiryolu Hattı ile İran'dan karşılanabilecektir.”

Avrupa'ya yakınlaşan Asya'nın Serhat Bölgesi'ni lojistik faaliyetlerinde kullanmasının kaçınılmaz olduğuna işaret edilen raporda, “Kars-Tiflis demiryoluna Kazakistan ve Çin hükümetlerince yük garantisi verilmektedir. Benzer şekilde Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu için 2030 yılında tek yönde öngörülen yük miktarı, yıllık 4.5 milyon ton civarındadır. Bu nedenle Serhat Lojistik Vadisi Türkiye için de bir saygınlık unsuru oluşturacaktır” vurgusu yapılıyor.

Kaynak: UTA Lojistik
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr