Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Eğitim ve Etkinlikler / DOKUZ EYLÜL’DEN BİR İLK DAHA

DOKUZ EYLÜL’DEN BİR İLK DAHA

DOKUZ EYLÜL’DEN BİR İLK DAHA22.06.2011

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 11.05.2011 tarihli toplantısında aldığı kararla Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde “Lojistik Yönetimi Bölümü” açıldı.

Türkiye’de bir Denizcilik Fakültesi bünyesinde ilk kez kurulan Lojistik Yönetimi Bölümü, lojistik ve tedarik zinciri kavramlarını bütünleşik bir yaklaşım çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu bölümde lisans eğitiminin başlatılması planlanmaktadır. Bu bölümden mezun olacak öğrenciler istihdam alanı olarak lojistik faaliyet gerçekleştiren imalat ve hizmet sektörlerinde görev alabileceği gibi bu tür işletmelere hizmet eden lojistik aracı kuruluşlarda da (üçüncü taraf lojistik hizmet sağlayıcı) yer bulabilecek, kamu sektöründe de görev alabileceklerdir. Bu bölüm, Türkiye’de bu konuda ihtiyacı hissedilen bilimsel araştırma konusunda da önemli bir eksikliği dolduracaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, eğitime başladığı 1988 yılından bu yana misyonu gereği lojistik yönetimi konularında bilimsel araştırma yapmakta ve özellikle Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünde bu konulara ilişkin dersleri öğretim programında barındırmaktadır. Ayrıca, “Lojistik” alanında Türkiye’de ilk lisansüstü eğitim programları Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde başlatılmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2000-2001 Eğitim-Öğretim döneminde eğitime başlayan “Lojistik ve Deniz Ulaştırması Tezsiz Yüksek Lisans” programı ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim döneminde eğitime başlayan “Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans” programları da Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı kapsamında Denizcilik Fakültesi bünyesinde yürütülmüştür.  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim döneminde Denizcilik Fakültesi işbirliği ile başlatılmış olan “Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı” ve Tezsiz Yüksek Lisans programı da Türkiye’de bir ilk olup Denizcilik Fakültesi ağırlıklı bir akademik kadro ile yürütülmektedir.

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumları incelendiğinde lojistik eğitimine yönelik olarak çok sayıda ön lisans programı bulunmasına karşın, lojistik eğitimine ve bilimsel araştırmalarına yönelik olarak yalnızca on üniversitesinin bölümleri ve lisans programları yer almaktadır. Bu üniversitelerden iki adedi devlet üniversitesi, diğerleri ise vakıf üniversiteleridir. Ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Türkiye’de bir Denizcilik Fakültesi’nde kurulan ilk Lojistik Yönetimi Bölümü olması nedeniyle denizcilik eğitimimiz açısından da bir ilki ifade etmektedir.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan TUNA lojistik ve tedarik zinciri alanlarında meydana gelen değişimler paralelinde Türkiye’deki işletmelerin de iş modellerinin değiştiğini ve lojistik yönetiminin işletmelerin stratejik planlarında yer almaya başladığını belirtti. Prof. Dr. Okan TUNA özellikle, 2000’li yıllardan sonra bünyesinde lojistik faaliyetler gerçekleştiren işletmeler ile bu tür işletmelere lojistik hizmeti veren kurumların (üçüncü taraf lojistik hizmet sağlayıcılar) yapısal bir değişim içinde olduğunun gözlendiğini belirterek şöyle dedi: “Ancak bu değişimin yeni başladığı ve hem bilimsel anlamda araştırmalara hem de insan kaynakları açısından yetişmiş elemana büyük oranda ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü bilimsel ve eğitsel anlamda lojistik yönetimi ile ilgili mevcut ihtiyaçları ve istihdam açığını karşılayabilmek, Türkiye’nin bu alandaki hızla büyüyen önceliklerine katkı sağlayabilmek ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bu alandaki öncülüğünün güçlenerek devamı açısından önemli bir rol oynayacaktır”.

Kaynak: Ambar

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr