Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD, KDV CEZALARI İÇİN ÜÇ KOLDAN ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

UTİKAD, KDV CEZALARI İÇİN ÜÇ KOLDAN ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

UTİKAD, KDV CEZALARI İÇİN ÜÇ KOLDAN ÇÖZÜM ARAYIŞINDA16.06.2011

İzmir’de 142 lojistik şirketine kesilen KDV cezalarının yankıları devam ederken, UTİKAD sorunun çözümü için girişimlerini sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi, Gümrük Müsteşarlığı ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcileriyle yoğun temaslarda bulunduklarına ve olumlu sonuçlar aldıklarına dikkat çeken UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, “Bu 3 kamu birimi ile sektör temsilcisi olarak bizlerin bir yuvarlak masa etrafında toplanıp, çözüm üretilmesine odaklanmamız gerek” diye konuştu.

Kordon Vergi Dairesi’nin İzmir’de uluslararası kara ve denizyolu taşımacılığında faaliyet gösteren 142 nakliyeciye ‘eksik evrak gerekçesiyle’ KDV cezası kesmesinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen sorunun halen çözüme kavuşturulamaması sektörü tedirgin etmeye devam ediyor. Çoğu kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalan İzmirli şirketler durumu mahkemeye intikal ettirirken, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) de çözüm arayışlarını sürdürüyor. Sektör temsilcileri ve kamu birimlerinin yuvarlak masa etrafında toplanarak çözüm üretmesi gerektiğine dikkat çeken UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin; “İleriye dönük planlama yapılırken, 2005 yılına ait vergi cezaları tahakkuk ettirilmiş firmalarımızın da bu sorunları derhal ortadan kaldırılmalı ve cezaların iptal edilmesi sağlanmalı” diye konuştu.

İSTİSNA HAKKI VAR AMA İSPATLANAMIYOR!

Sektör temsilcileri, Kordon Vergi Dairesi’nin kanun ve yönetmeliklere rağmen bazı yorumlara dayanarak KDV cezalarını kestiğini ileri sürerken, Turgut Erkeskin de bu konudaki mevzuat altyapısına işaret etti. Türkiye’de başlayıp yurt dışında biten, yurt dışında başlayıp Türkiye’de biten ve yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede biten transit taşımalar dahil uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin tamamının başka bir şart aranmadan KDV’den muaf tutulduğunu hatırlatan Erkeskin, bu istisnadan hem taşıyıcıların hem de taşıma işi organizatörlerinin yararlanabildiğinin altını çizdi. Erkeskin şu bilgileri verdi: “İstisnadan yararlanmak için, organizatörler istisna kapsamında kestikleri faturaları beyan ederlerdi. Ancak İzmir Kordon Vergi Dairesi’ne kayıtlı mükelleflerde yapılan incelemelerde bir takım iş tiplerinde, firmaların istisna kapsamındaki işi organize eden taraf olduklarını Gelir İdaresi’nin gerekli gördüğü evraklar ile ispatlayamadıkları ortaya çıktı. Zira bu evrakları, ki bunlar fiziki taşıyıcı tarafından gümrüğe verilen özet beyandır, organizatörler kendileri düzenlememekteler ve düzenleyenlerden de üzerlerinde isimleri geçiyor olsa da temin edememekteydiler. Çünkü bu evrakların üstünde o gemiye/uçağa/araca yüklenmiş olan, sadece kendi organize ettikleri işlerin detayları değil, ama diğer organizatör firmalar tarafından gerçekleştirilen diğer tüm taşımaların da detayları bulunuyor.  Firmalara ait ticari bilgilerin bulunduğu bu özet beyanların, bütün firmalarla paylaşılmasında elbette ticari açıdan sıkıntı var.”

Organizatörler tarafından edinilemeyen söz konusu bilgilerin, yine bilgileri elinde bulunduran Gümrük İdaresi tarafından Gelir İdaresi’ne verilebilmesi gerektiğini kaydeden Erkeskin şöyle konuştu: “Ancak incelemeler 2005 yılına ait olduğundan Gümrük İdaresi imkansızlıklardan dolayı bu evrakları veremeyeceğini belirtti.

Gerçek olan şuydu ki mevzuat bir taraftan istisna hakkı tanırken, diğer taraftan istisna hakkını kullanabilmek için gerekli olan bilgileri bir devlet kurumu, bir başka devlet kurumuna aktaramıyordu. Bunun sonucunda istisnaya tabi olarak yapılmış olan taşıma işi, gerekli belgeler ile ispatlanamamış gibi göründüğünden, vergi dairesi mükelleflere ödenmesi mümkün olmayacak miktarlarda KDV ve ceza tahakkuk ettirdi.”

UTİKAD ÇÖZÜM İÇİN KAMUYLA DİRSEK TEMASINDA 

İzmir’de KDV cezalarıyla karşı karşıya kalan lojistik şirketlerinin yasal yollara başvurduklarını ileten Erkeskin, UTİKAD’ın da sorunun çözüm arayışında etkin rol oynamak için öncelikle İzmir’e giderek üyelerinin bu konudaki tecrübelerini ve beklentilerini öğrendiğini kaydetti. Bu süreci takiben Gümrük Müsteşarlığı’nın üst düzey temsilcileri ile 3 kere toplantı yaparak konuyu detaylarıyla görüştüklerine dikkat çeken Erkeskin, “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı Ömer Ergenç ile de konuyu değerlendirdik ve bir kere daha gördük ki organizatörlerin yaptığı işler KDV istisnası kapsamındadır ve organizatörler, mevzuat çerçevesinde bu istisnadan yararlanma hakkında sahiptirler. Ancak istisna kapsamındaki işleri gerçekleştirdiklerinin, Gümrük İdaresi’nden onaylı bir evrak ile belgelenmesi gerekir. Burada kırılması gereken bir kısır döngüye giriyoruz. İstisna hakkımız var ancak bunu belgeleyecek _geçmişe dönük_ evrakları edinmemiz neredeyse imkansız” şeklinde konuştu.

En son Gümrük Müsteşarlığı’nın 2023 vizyonu çerçevesinde, Sapanca’da yapılan Gümrük Müsteşarlığı arama toplantısında konuyu gündeme taşıdıklarını anlatan Erkeskin, yetkililerden gümrük bilgi sisteminde taşıma işleri organizatörleri için bir alan tanımlanmasını talep ettiklerini vurguladı. Erkeskin, böylece işlemlerin ilgili tüm kamu birimler tarafından görülebilir olabileceğini ve bu bilgilerin elektronik ortamda Gelir İdaresi ile paylaşılabileceğini ifade ederek, önerilerinin konferans çalışma sonuçlarında da yer aldığının altını çizdi.

Temaslarının sadece Gelir İdaresi ve Gümrük Müsteşarlığı ile sınırlı kalmadığına işaret eden Erkeskin, Ulaştırma Eski Bakanı Binali Yıldırım ile de İzmir’de sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında görüştüklerini anlattı. Erkeskin, Yıldırım’ın taşıma işleri organizatörlerine ilgili kanun ve yönetmeliklerle statü kazandırıldığını, KDV istisnasından da yararlanmalarının en büyük haklarından biri olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Talat Aydın’ın da sorunlarına sahip çıkarak çözüm için hemen gerekli girişimlerde bulunduğunu ileten Erkeskin şu değerlendirmeyi yaptı: “Temaslarımızda taşıma işleri organizatörlerinin düzenlemiş olduğu faturalar ile ilgili taşımaya ait gümrük beyanname numaralarının ibrazının bile yeterli olabileceği değerlendirildi. Ortaya çıkan KDV sorunu sonrasında net bir şekilde görüldü ki ilgili taraflar olan Gelir İdaresi, Gümrük Müsteşarlığı ve Ulaştırma Bakanlığı en kısa zamanda ve etkin şekilde çözüm bulunması, sistemdeki boşluğun kapatılması ve organizatörlerin istisnadan yararlanmasının önünün açılması yönünde görüş bildirdiler. Seçimlerin de yapılması ile kısa bir süre içinde ileriye dönük çözümün üretilmesi bekleniyor.”

Kaynak: UTA Lojistik

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr