Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD, 25 YAŞINDA

UTİKAD, 25 YAŞINDA

UTİKAD, 25 YAŞINDA13.06.2011

Mesleki faaliyetlere yönelik üyelerinden gelen danışmanlık taleplerini karşılamaya çalışan UTİKAD, bir meslek kuruluşu olarak, her kurum ve kademede yaşanan sorunların çözüme ulaştırılması için gerekli girişimleri yürütüyor. Bu doğrultuda lojistik sektörüne kaliteli hizmet sunmanın  25.  yılını kutlayan UTİKAD'ın Genel Müdürü Cavit Uğur Yeni Ekonomi dergisinin sorularını yanıtladı.

Okuyucularımız için bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Lojistik sektörüne, hoş bir rastlantıyla UTİKAD’ın kuruluş yılı olan 1986 yılında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda deniz ikmal subayı olarak adım attım. 1996 yılında Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.’nin forwarding departmanında göreve başladıktan bir süre sonra, grubun forwarding şirketi olan Arfor Taşıma Hizmetleri A.Ş.’nin kuruluşunda yer aldım. Arfor’da deniz ithalat müdürlüğü, deniz ticaret müdürlüğü ve İstanbul Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra, 2008’de yine Arkas Holding’e bağlı Ardep Gümrükleme Depoculuk ve Ticaret A.Ş. İşletme Müdürlüğü’ne atandım. 2011 başında ise Utikad’taki görevime başladım.

UTİKAD’ın kuruluş amacı ve faaliyet alanları nelerdir?

1986 yılında kurulan UTİKAD’ın (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) en önemli amaç ve görevlerini şöyle sıralayabilirim:
- Tüm taşıma modlarında faaliyet gösteren üyelerden oluşan tek dernek olarak ülkemizdeki lojistik sektörünün dünya standartlarında ve kalitesinde yapılanmasını sağlamak;
- Üyelerimizin mesleki gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, üyelerimizin sorunlarının çözümüne yönelik olarak ilgili platform ve kurumlarda gerekli girişimleri yürütmek;
- Ülkemizin lojistik sektörünü yurt içi platformların yanı sıra, FIATA, CLECAT ve ECOLPAF gibi yurt dışı platformlarda da temsil ederek, dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve olumlu uygulamaların ülkemize kazandırılmasına çalışmak;
- Verilen eğitimler aracılığıyla lojistik sektörü çalışanlarının yanı sıra lojistik hizmet alan diğer sektörlerin ve ilgili kamu kurumları çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak...

UTİKAD’ın üyelerine sektörel bazda sağladığı avantajlar nelerdir?

Mesleki faaliyetlere yönelik üyelerinden gelen danışmanlık taleplerini karşılamaya çalışan UTİKAD, bir meslek kuruluşu olarak, her kurum ve kademede yaşanan sorunların çözüme ulaştırılması için gerekli girişimleri yürütüyor.

Aynı zamanda sektörünün dünya çapındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Dernekleri Federasyonu’nun (FIATA) Türkiye temsilciliğini de üstlenmiş durumda... FIATA temsilciliğinin yanı sıra Avrupa Forwarding, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrük Hizmet Üretenleri Derneği olan CLECAT’ın da gözlemci üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. UTİKAD böylelikle yaşanan sektörel sorunları uluslararası platformlara da taşıyarak çözüm arayışına giriyor.

Bilindiği gibi; FIATA tarafından tüm dünyada uygulamaya konan yeni düzenlemeler, FIATA FBL ve FCR dokümanlarını kullanan Forwarder'ların Mali Mesuliyet Sigortası'na sahip olmaları şartını getiriyor. Sektörümüz adına bu gereksinimi karşılamak üzere yola çıkan UTİKAD, uzun araştırma ve çalışmalar sonucunda "Doküman Başına Sorumluluk Sigortası" olarak nitelendirdiğimiz; hava, kara, demir ve deniz yolu taşımalarında oluşan hukuki sorumlulukları; kapıdan kapıya taşımaları ve hata ile ihmalleri de içermek suretiyle sigorta kapsamına alabilme olanağı sunan bir ürünü sektöre kazandırdı. Bu ürün ile üyelerimiz; kargonun ziyan, hasar ve gecikmesine, hata ve ihmale ilişkin yasal sorumluluklarını, meydana gelen hasara ilişkin ortaya çıkan masraflarını ve para cezaları ve harçlara ilişkin yasal sorumluluklarını güvence altına alabiliyorlar.

UTİKAD olarak mesleki eğitime büyük önem veriyorsunuz. Düzenlediğiniz seminerlerin lojistik ve taşımacılık sektörüne katkılarının neler olduğunu düşünüyorsunuz?

UTİKAD, bu konuda sadece üyelerine değil, lojistik sektöründe hizmet alan firma çalışanlarına, kamuda görevli yetkili personele ve hatta lojistik eğitimi alan öğrencilere de hizmet sunuyor.

UTİKAD, günlük seminerler şeklinde verdiği sektörel eğitimlerle, sektörde söz konusu eğitim açığını kapatmaya çalışırken, konusunda uzman olan sektör temsilcileri ile üniversitelerde eğitimler veriyor.

Tüm bunların yanı sıra UTİKAD, son olarak geçen yılın Kasım ayında yayımlanan “Depo Yönetimi” kitabı ile bugüne kadar sektöre kazandırdığı eser sayısını 7’ye çıkartmanın haklı gururunu yaşıyor. UTİKAD tarafından sektöre kazandırılan bu eserler üniversitelerde verilen derslerde okutuluyor ve sektör çalışanları tarafından bir başucu eseri olarak değerlendiriliyor.


Türkiye lojistik alanında dünyada en hızlı gelişen ülkeler arasında gösteriliyor. Bunun sebeplerini neye bağlıyorsunuz?

Türkiye avantajlı bir coğrafi konuma sahip. Türkiye’nin dünya haritasındaki yerine baktığımızda adeta doğal bir üs ve transit aktarma ülkesi konumunda olduğunu görürüz. Türkiye’nin coğrafi konumunun yanı sıra; üç tarafının denizlerle çevrili olması, gelişmiş bir karayolu ağına sahip ve Avrupa’ya çok yakın olması, Orta Doğu bölgesine komşu olması ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yakın mesafelerde bulunması ile hem deniz hem kara hem hava hem de demiryolu yeteneklerine sahip olması bu sonucu doğuruyor.
Ayrıca yaşanan küresel krizden fazla etkilenmeyen dinamik bir ekonomiye sahip olması da ülkenin lojistik faaliyetlerinin hızlı gelişmesinde ve yatırımcıların bu sektöre ilgi göstermesinde ana etkenlerden birisi oluyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği süreci içinde lojistik alanında ne gibi gelişimler göstermeye ve yatırımlar yapmaya ihtiyacı var?

Türkiye; Avrupa’nın en genç, dünyanın en gelişen uçak filosu ve altyapısına sahip havayolu taşımacılığıyla, 45 bin civarında tır filosundan oluşan en gelişmiş ve dinamik yapıya sahip karayolu taşımacılığıyla, üç tarafı denizlerle çevrili Akdeniz, Ege, Karadeniz’i içerisinde barındıran konumu ve gelişmiş deniz ticaret filosu ve gemi inşa sanayisiyle göz önünde bulundurulduğunda denizciliği ile önemli bir potansiyele sahip bulunuyor. Ancak yıllardır göz ardı edilmiş olan demiryolu taşımacılığı maalesef Türkiye’nin eksikleri arasında yer alıyor. Bu yönde atılacak hızlı adımlara gereksinim olduğunu düşünüyorum.

Intermodal-Kombine taşımacılık yönünden çeşitli olanaklara sahip olmak için, alt yapımızı geliştirerek çeşitlendirmeliyiz. Demiryolu taşımacılığında Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan Marmaray projesi burada çok önemli bir konuma sahip. Bunun yanı sıra farklı taşıma şekillerinde yadsınamayacak zenginliğe sahip Türkiye; doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde, tarihi İpek yolunda hızla ilerlemeli.

Türkiye ve bölge için önem arz eden ve “Demirden İpekyolu” olarak adlandırılan “Kars-Tiflis-Bakü” demiryolu projesi tamamlandığında, yılda 1 milyon 500 bin yolcu ve 3 milyon ton yük taşınması hedefleniyor. Türkiye ile Güney Kafkasya başta olmak üzere, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında yük taşımacılığının belkemiğini oluşturacak yeni demiryolu bağlantısında artık proje safhasının ilerisine geçildi ve hedefe yaklaşıldı. Orta Asya ile yapılan transit taşımacılıkta “Demiryolu-Denizyolu Kombine taşımacılığı” ile Orta Asya’nın Akdeniz’e bağlanması da sağlanmış olacak.

Türkiye’deki lojistik süreçlerde forwarderlar olarak yaşanan bir sıkıntı da Gümrük Müşavirlerinin taşıyıcılarla entegre olamaması... Lojistik konusunda gelişmiş dünya ülkelerindeki uygulamalara baktığımızda; lojistik firmalarının içerisinde gümrük müşavirlerinin hizmet verdiğini görüyoruz. Artık bizim de birlikte çalışmayı öğrenmemiz gerek. İş süreçlerini verimli hale getirmek için lojistik sektörünün bir bütün olarak ele alınması ve antrepo hizmeti sunan firmaların, gümrük müşavirlerinin taşıyıcı firmalarla entegre olarak çalışır hale gelmesi lazım.

UTİKAD’ın gündemindeki projeleri ve lojistik ve taşımacılık sektörü için hedefleri nelerdir?

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri ortaya çıkıyor. Ülke olarak 500 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 1,2 trilyon dolarlık bir dış ticaret hacmi hedefimiz var. Diğer ülke kurumlarının yanı sıra bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının da bu hedeflere yönelik yeni vizyon ve misyonlarını belirlemesi gerek. UTİKAD olarak 25. kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız bu yıl, yapacağımız çalışmalardan birisi de “UTİKAD'ın 2023 yılı vizyon ve misyonu ne olmalı?” doğrultusunda olacak. Üyelerimizin de desteğiyle 2023'te “dernek olarak ne yapmalıyız” sorusunun yanıtını arayacağız. Hatta bu konularda çalışma gruplarımız bünyesinde çalışmalara başladık bile. Çünkü 2023 yılında 1,2 trilyon dolarlık dış ticaret rakamına ulaşacaksak, ülkemizde çok ciddi bir lojistik altyapıya da, üstyapıya da ihtiyaç olacak. Biz bu büyümede UTİKAD olarak nerede duracağımızı belirleyeceğiz ve üyelerimizle birlikte bu hedefe doğru birlikte ve büyüyerek ilerleyeceğiz.
 
Kaynak: Yeni Ekonomi Dergisi
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr