Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / MİLLETLERARASI ANDLAŞMA ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI) 13.06.2011

11 Haziran 2011 CUMARTESİ 

Resmî Gazete Sayı : 27961 (Mükerrer)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA            

Karar Sayısı : 2011/1829            

26 Eylül 2006 tarihinde Ljubljana’da imzalanan ve 23/2/2011 tarihli ve 6154 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/4/2011 tarihli ve HUMŞ/8909410 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                                          

Abdullah GÜL                                                                                                                   

CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN            

Başbakan
 
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı
 
           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı
 
           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                A. KAHRAMAN
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı
 
        M. V. GÖNÜL                              O. GÜNEŞ                                 T. YILDIZ                                    M. ŞİMŞEK
   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                             Maliye Bakanı
 
        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  M. H. SOLUK
     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı
 
         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU
                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı
 
 
Türkçe ve Yabancı dil metinler için tıklayınız.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr