Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Üye Şirketlerden / SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜSÜ VE ROL MODELİ CEYNAK LOJİSTİK

SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜSÜ VE ROL MODELİ CEYNAK LOJİSTİK

SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜSÜ VE ROL MODELİ CEYNAK LOJİSTİK08.06.2011

Cey Grubu’nun amiral gemisi olan “Ceynak Lojistik” Türkiye’nin tüm önemli merkez ve limanlarında taşımacılıkla ilgili alt yapıyı kurmuş durumda... Kurumsal yapısını organize etmiş, uzman insan kaynaklarıyla ve donanımlı iş gücüyle sektörümüzün önemli firmaları arasında yer alıyor.”


Lojistik sektörüne yönelik faaliyetleriniz ve yatırımlarınız nelerdir?

Cey Grubu, lojistik sektöründe faaliyet gösteren ve bu alanda yatırımları olan öncü bir kuruluş... 1969 yılında “Ceyhan Nakliyat” adı altında ticari faaliyetlerine başladı. Firmamızın gelişim süreçlerine baktığınızda, tüm yatırımlarını kendi sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. Bu nedenle karayolu taşımacılığının yanında, depo-antrepo, silo ve liman işletmeciliği gibi iş kollarında da oldukça başarılı tesislere sahibiz.
Bu bağlamda grubumuz, en iyi projeler, yüksek teknolojik donanımlar ve en gelişmiş standartlar çerçevesinde çalışmalar yürütmeyi ilke edindi.

Ceynak Lojistik’in bugün sektöründe sahip olduğu konumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cey Grubu’nun amiral gemisi olan “Ceynak Lojistik” Türkiye’nin tüm önemli merkez ve limanlarında taşımacılıkla ilgili alt yapıyı kurmuş durumda... Kurumsal yapısını organize etmiş, uzman insan kaynaklarıyla ve donanımlı iş gücüyle sektörümüzün önemli firmaları arasında yer alıyor.

Limancılık, taşımacılık, depo-antrepo, paketleme gibi temel hizmetlerin yanında araç, gereç ve diğer hizmetler konusunda da tam tedarik zincirine sahibiz.

Diğer yandan istihdam politikalarımız demokratik ve istikrarlı... Ayrıca İstanbul, İzmir-Aliağa, Mersin, Samsun, İstanbul-Gebze gibi büyük metropollerde gerçekleştirdiğimiz devasa yatırımlar sektörümüzün ve firmamızın gururu oluyor.

Bu bağlamda gerek verdiğimiz hizmetlerin kalitesi gerekse gelecekte Türk ekonomisine sunacağımız yeni yatırımlar, sektörel bazda acil ve özel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca önemle ifade edebilirim ki, Ceynak Lojistik dökme tarım ürünleri ve likit ürün depolamada en büyük şirketlerden birisi...

Geçtiğimiz sene Samsun limanının işletme hakkını 36 yıl süreyle devraldınız. Bu yatırımın Ceynak’a getirilerinin neler olacağını düşünüyorsunuz? Samsun limanının sizin için önemi nedir?

2010 yılı bizim mesleki hedeflerimizi gerçekleştirme anlamında gurur yılımız oldu. Özelleştirme kapsamında Samsun limanının işletme hakkı Ceynak Lojistik’e devredildi. Devir işlemleri akabinde yeniden yapılanma süreci başladı. Liman faaliyetleri plan-proje kapsamında değerlendirildi; inşaat, kapasite genişletme, modernize etme, revizyon çalışmaları büyük bir ciddiyetle ele alındı. Tüm teknik donanımlar dünya standartları hedeflenerek genişletildi ve hayata geçirildi.

Samsun limanı, kuzey ile güneyi bağlayan önemli ticaret yollarının ve lojistik hinterlandının merkezi... Kara, deniz, hava ve demiryolu bağlantısı ile son derece stratejik bir konumda.
Türkiye’nin kuzeydeki ülkelerle yapılan dış ticaretinin önemli bir giriş-çıkış kapısı... Anadolu’nun adeta kalbinde yer alan Samsun limanı, ticaret yollarının da beyni konumunda. Bu nedenle Cey Grubu olarak Samsunport’u bölgenin ve ülkenin en işlevsel ve güvenilir limanı yapmayı hedefliyoruz. Kapasite arttırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve AB standartlarında çalışma ortamları yaratmak ise en samimi dileğimdir.

Cey Grubu ve grubumuzun lokomotif şirketi “Ceynak Lojistik” sahip olduğu marka değerinin bilincinde olarak tüm gücüyle ticaret erbabının hizmetinde olacak ve iş birliğini geliştirerek çoğaltacak. Yenilikçi ve güvenilir olmak, ekonomik çözümler üretmek, yüksek standartlı hizmet kalitesi sunmak, gelişerek büyümek, ilkeli kalmak ve etik değerlere saygılı olmak en temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Lojistik sektörünün bugünkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Lojistik sektörü, Türkiye’nin coğrafi konumu ve ticaret yollarının geçiş noktası olması nedeniyle son derece kritik ve önemli bir faaliyet alanıdır. Lojistik şirketleri, AB’ye uyum süreçlerini en hızlı hayata geçiren sektörlerin başında geliyor. Gerek altyapı gerekse çevre standartları anlamında oldukça yeniliklerle dolu bir yapıya sahip...

Bildiğiniz gibi Türkiye’deki taşımacılık ve ulaşım ağı, bilhassa otoyollar, karayolları ve demiryollarının yoğunluğu bakımından EU-27 standartlarının henüz gerisinde kalıyor. Bu konu Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) tespiti olmakla birlikte, 2010 planlarında da bu sorunu öneminin de altını çizildi. Diğer taraftan; Dünya Bankası tarafından yayınlanan “Lojistik Performans Endeksi”ne (LPE) göre Türkiye’nin performansı yükseliyor. Bu da sektörün çabaları ve iş dünyasının katkılarıyla sağlanan sevindirici bir durum teşkil ediyor.

Lojistik sektörü ile ilgili kısa ve orta vadeli beklentileriniz nelerdir?

Lojistik sektörünün geçmişi hayli eskiye dayanıyor. Ancak modern standartlar anlamında geldiği nokta ise oldukça genç... Bu nedenle gelecekte devlet politikaları anlamındaki beklentilerimizi kısaca şöyle sıralayabiliriz;
• Denizyolu taşımacılığında liman ve liman hizmetleri gelişmesine öncelik verilmeli.
• Taşımacılıkla ilgili altyapı yatırımları kamu-özel sektör işbirliği şeklinde modeller oluşturarak geliştirilmeli.
• Devlet, milli ulaşım ağımızı, Avrupa-Asya ulaşım ağları ile entegre etmeli.
• Otoyolların standartları iyileştirilmeli ve bölünmüş yol alt yapı çalışmaları tamamlanmalı.
• Kombine taşımacılık teşvik edilmeli ve alt yapı çalışmaları yaygınlaştırılarak sonuçlandırılmalı.
• Demiryolu ağları yurt geneline yaygınlaştırılmalı ve işletmeleri özelleştirmeli.
Her şeyin daha iyisi ve mükemmeli vardır. Daha iyi ve daha insani koşulların olgunlaştırılması ve de AB sandartlarını benimsenmesi en temel beklentimizdir.

Lojistik sektörünün en temel sorunu sizce nedir? Bu sorunun çözümü için sizce kimlere ne gibi görevler düşüyor?

Lojistik sektörü son 5 yılda % 20 oranında büyüme kaydetti. Bu büyüme, Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracat ve ithalat miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Bana göre sektörün daha ekonomik ve daha verimli olabilmesi için kombine taşımacılığa daha fazla önem vermesi gerekiyor. Bu anlamda Ceynak Lojistik, Mersin’de ilk kombine (karayolu, demiryolu, denizyolu) taşımacılığı hayata geçiren öncü bir firma oldu.

Devlet-sektör işbirliği her alan için geçerlidir. Yasal düzenlemeler, teşvik primleri, kredilendirme ve vergi sistemleri zaman zaman firmaları zorluyor. Ayrıca rekabet koşulları da çok önemlidir. Temiz rekabet teşvik edilmeli. Kirli rekabet eden firmalar, bu eylemlerinden dolayı, yasalar çerçevesinde caydırıcı hükümler geliştirerek ve temin ederek ticaretten men edilmeli.

Lojistik sektörü mensupları değişik isimler ve amaçlar çerçevesinde resmi olarak örgütleniyorlar. Gerek işveren gerekse iş gören bazında gerçekleşen bu meslek örgütlerinin daha sağlıklı iş piyasalarının oluşmasın da olumlu katkı sağlayacağı kanısındayım.

Lojistik sektörünün, birçok konuda sorunları olsa da diğer sektörlere oranla problemlerinin daha stabil olduğunu düşünüyorum.

Sektörümüzde kayıt dışı, faaliyet gösteren firmalar mevcut... Bu durum, fiyat odaklı rekabet unsurları olan ve yüksek kalitede hizmet sunan bizim gibi işletmeleri zorluyor. Özellikle de kamyon taşımacılığındaki kâr oranlarını olumsuz yönde etkiliyor. Bunun yanında demiryollarının alt yapısının modernizasyonu konusu önemli sorunlar arasında sayılabilir. Çünkü bizim sektör yüksek derecede yatırım ihtiyacı olan ve ticaretin lokomotifi niteliğini de taşıyan çok önemli bir alandır.

2011 yılına dair planlarınız nelerdir?

2011 yılına ilişkin en büyük yatırım hedefimiz Samsun limanına (Samsunport) yöneliktir. Limanın kullanım alanlarını yenilemek, kapasitesini attırmak ve Karadeniz’in en büyük ve başarılı limanı olmasını sağlamak istiyoruz. Bir iş adamı olarak en samimi dileğimin bu olduğunu söyleyebilirim.

Önümüzdeki dönemlerde, devam eden yatırımlarımızı ve inşaatları tamamlayarak tam kapasite hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Önceliğimiz dediğim gibi Samsunport... Arkasından gemi satın almak ve denizyolu taşımacılığında da söz sahibi olmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Samsun limanı, iş hayatında beni heyecanlandıran en önemli yatırım oldu. Bu anlamda da kalite çıtasını yüksek tutuyorum. Samsunport’un kapasitesini ve standartlarını en iyi seviyeye getirmek istiyorum.

Ayrıca depo, antrepo ve elleçlemeye yönelik hizmetlerin yanında süre gelen tüm faaliyetlerimizi kaliteden ödün vermeden yürütmek istiyoruz. İstihdam yaratmak, kaliteden ödün vermemek, hukuka ve mesleki etiğe uygun davranmak, bize duyulan güveni gelecek yıllara da taşımak istiyoruz. Sektörün öncüsü ve rol modeli olduk. Bu nedenle takip eden değil, takip edilen ve örnek alınan firma olmayı amaçlıyoruz.

Kaynak: Yeni EKonomi Dergisi

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr