Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / AMBARLI LİMAN YÖNETMELİĞİ

AMBARLI LİMAN YÖNETMELİĞİ

AMBARLI LİMAN YÖNETMELİĞİ26.05.2011

26 Mayıs 2011

PERŞEMBE 

Resmî Gazete Sayı : 27945

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan: AMBARLI LİMAN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Ambarlı Liman Başkanlığının idari sınırına, idari sınırlar içerisinde kalan liman sahalarına, demirleme sahalarına, liman başkanlığı idari sınırları içerisindeki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ve tahliye yöntemleri ile yer ve zamanlarına, gemilerin veya deniz araçlarının liman sahasında kalabilecekleri sürelere, uygun ve güvenli deniz sahalarına kabulüne ve liman başkanlığı idari sınırları içinde seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Sözkonusu yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr