Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / 2010, KARA-DEMİR KOMBİNE TAŞIMACILIK YILI OLDU

2010, KARA-DEMİR KOMBİNE TAŞIMACILIK YILI OLDU

2010, KARA-DEMİR KOMBİNE TAŞIMACILIK YILI OLDU24.05.2011

UIRR-Uluslararası Kombine Kara-Demiryolu Taşımacılığı Firmaları Birliği’nin Genel Meclisi, kuruluşunun 40. Yılında, 2010 iş yılını tamamlamak için Brüksel’de bir araya geldi. Bu toplantı sonunda UIRR’ın yıllık raporu ve istatistik kitapçığı basıldı. Geçen yıl finansal ve ekonomik krizden oldukça derin şekilde zarar gören kara – demir kombine taşımacılığı büyüme trendine geri dönüş yaşadı:

UIRR firmaları 2010 yılında yüzde 8 oranında büyüme kaydettiler, bu oran kombine ve tek modlu taşımacılık arasında eşit bir şekilde paylaşılmıştır. Bu performans, kriz döneminde Kombine Taşımacılığın kaybettiği ton – kilometrenin yarısının geri kazanımını sağlarken, taşımacılık sisteminin uzun dönem yıllık ortalama büyüme oranını biraz aşmıştır. Kombine taşımacılığın demiryolu taşımacılığındaki oransal değeri 2010 yılında artmaya devam etmiştir: CER  verilerine göre toplam demiryolu taşımacılığı performansı ton – kilometre cinsinden 2010 yılında %5 büyümüştür. Kombine taşımacılığın göstermiş olduğu bu üstün başarı sayesinde bu tür yük trenleriyle yapılan taşımacılığın payı %28’e ulaşmıştır. Bu demek oluyor ki; bugün taşımacılık yapan her dört trenden biri Kombine Taşımacılığa aittir.

Kombine taşımacılığın kalitesini gelişmiş bilgi ve terminal hizmetlerini takip etme önemli ölçüde ilerletti. İç hatta çalışan trenlerin  dakikliği  ortalama %80 – 85 aralığında iken, sınır ötesi çalışan ve 2 ya da daha fazla ülkede demiryolu ağını kullanan kombine taşımacılık trenleri %70 e ulaşmış olsalar da Kombine Taşımacılık sektöründeki taşeronların gelişmesi için önemli ölçüde yer bıraktılar.

2010 yılı kara ve demiryolu taşıma modlarıyla ilgili temel yasal düzenlemeler olan – the Eruvignette Directive ve üzerinde değişiklikler yapılan First Railway Package ‘ın Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin gündemine gelmesi bakımından Avrupa taşımacılık politikasının dönüm noktası olmuştur.

UIRR bu konudaki duruşunu iki kavramsal durum raporu ve çok sayıda yazılı metin yayımlayarak ortaya koymuştur. Ayrıca Avrupa Komisyonu Taşımacılık Bülteni’ni Mart 2011’de yayınlamıştır.

Kaynak: Lojistik Haber