Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİK, ÜRETİM VE TİCARET MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ

LOJİSTİK, ÜRETİM VE TİCARET MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ

LOJİSTİK, ÜRETİM VE TİCARET MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ18.05.2011

Samsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş tarihinde bir ilk adım kenti, Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs tarihiyle her Türk'ün zihninde simgeleşmiş bir kenttir.

Atatürk'ün Samsun ile ilgili bizim için çok anlamlı ve değerli olan "Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman millete ait bütün tasavvurlarımın yerine getirilebilir olduğuna inanmıştım" sözü ülkenin kuruluşunda alınan bu ilk rolün önemini vurguluyor.

Samsun, Cumhuriyet ile birlikte hızlı ve sürekli bir büyüme ivmesine kavuşmuş, bölgesinin her açıdan belirleyici, yönlendirici merkez kenti olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve Türk milletinin kurtuluşundaki simge kent "güneşin doğduğu şehir" Samsun, Türkiye'nin kalkınmasında, hedeflerine ulaşmasında da aynı düzeyde etkin, üretken ve verimli bir kent. Bizim amacımız Samsun'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yılı olan 2023'te Türkiye'nin ilk 10 kenti arasındaki yerini belirginleştirmek ve pekiştirmek.

Samsun, bin km'lik bir çapta Karadeniz Çanağı'ndaki tüm limanları içine alıyor ve komşu ülkelerin tamamı ile kesişiyor.

Böylece Samsun bu alanda bölgenin önemli bir merkezi olacak. Türkiye ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri (özellikle Rusya ve Türk cumhuriyetleri) arasında yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yapımı tamamlanan Samsun-Kavkaz arası tren-ferry hattı projesi, ilimizin Türkiye, Rusya ve çevre ülkeler arasındaki önemini pekiştiriyor.

Avrupa Konseyi Kıyı Bölgeler Konferansı (CPMR) ve Balkan ve Karadeniz Komisyonu (BBSRC) üyeliğine valiliğimizin başvurusu doğrultusunda 27 Haziran 2008 tarihinde kabul edildik. Bu yolla Karadeniz Çanağı'ndaki ülkeler ve Balkan ülkeleri içerisinde aktif rol oynayan bir il konumu için çalışmalar sürdürüyoruz.

Samsun, coğrafi konum, ulaşım olanakları ve ekonomik potansiyeli ile iç ticarette Karadeniz Bölgesi'nin merkezi. Ekonomik yönden İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Ankara gibi ticaret ve endüstri merkezleri ile köklü ilişkiler sürdürülüyor, iç ticarette ithal ve yerli mal çeşitlen, giyecek, inşaat malzemesi, manifatura, tıbbi ve zirai ilaçlar, dayanıklı tüketim malları, sebze ve meyve ürünleri önde gelen kalemler. Samsun'da Çarşamba ve Bafra Ovası Türkiye'de Çukurova'dan sonra en önemli tarımsal potansiyeli olan yerlerin başında geliyor. Sadece bunlarla da sınırlı değil, ilimizin daha farklı kesimlerde tarım yapılabilecek önemli bir potansiyeli bulunuyor.

Tarım alanında Samsun, Tarım Bakanlığı verileri doğrultusunda İzmir ile birlikte 2007 yılı Ekolojik Tarım Öncü ili ilan edildi. Samsun devlet planlama teşkilatı ile işbirliği yaparak il gelişim strateji planını kamu, yerel, sivil ve özel kesimlerin katkıları ile yapan ve 27 Ocak 2007 tarihinde uygulamaya başlayarak kalkınma sürecinin temel başlıklarını ve önceliklerini belirleyen bir kent.

Samsun'da yatırım planlayan her girişimci her tür bürokratik işlemleri Samsun Valiliği Yatırım Koordinasyon Merkezi aracılığıyla tek merkezden tamamlama imkânına sahip. 2010 yılı Mayıs ayında 800 kişilik çağrı merkezi faaliyete geçti, ikincisi en kısa zamanda açılacak, iki çağrı merkezinde toplam 20 milyon TL kent ekonomisine kazandırıldı.
Gemi inşa Sanayi Bölgesi Samsun Merkez ve Terme'de hayata geçti ve diğer yatırımcılara sunuldu.

Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerini kapsayan, Karadeniz Bölgesi'nin ilk ajansı özelliğini taşıyan Samsun merkezli Kalkınma Ajansı, bir genel sekreter, 32 uzman ve iki destek personel ile yedi dilin konuşulduğu bir zenginliğe kavuşturuldu.

3 Mart 2010 tarihinde Samsun Teknopark'ın protokolü Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmak üzere 33 ortağın katılımı ile.imzalandı. Kurulum süreci devam ediyor. Samsun Teknopark, Karadeniz bölgesindeki stratejik durumu, sahip olduğu ulaşım imkanları ve coğrafi olarak Karadeniz'e komşu ülkelerle kolay ticaret ve işbirliği yapabilme potansiyeli olması nedeniyle bölgenin en önemli teknoparkı olması yönünde ilerliyor.

Bir kentin sivil ve sosyal kesimin bir arada olduğu ilk defa böylesi bir işbirliğinin geliştirildiği çalışma ile Samsun'da yıllardır gündemde olan fuar ve kongre merkezi yapımı için 15 Mart 2010 tarihinde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ortak protokol imzaladı. Bu kapsamda inşaat öncesi hafriyat işi başladı. Samsun'un coğrafi konumu itibariyle Türkiye'de önemli bir lojistik üs olabilecek nitelik ve avantajlarını değerlendirmek ve lojistik sektöründeki altyapı yetersizliğini gidermek için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği programı kapsamındı TR83 Lojistik Master Planı'nı hazırladık.

Turizm master planı çalışmalarını başlattık

Dünya barışına, kültürler arası iletişime ve ülke ekonomisine katkıda bulunan turizmin ilimizdeki rekabet gücünün artırılması ve ilimizin öncü sektörlerinden biri haline getirilmesi amacıyla bir turizm master planı çalışmaların başlattık.

Araştırma merkezleri ile birlikte tarımı daha ileriye götürmek için büyük bir gayret içindeyiz. Bu sebeple de Samsun'da tarım mastır planı hazırlanması ihalesini yaptık. Önümüzdeki dönemlerde Samsun'da tarımın hangi şekilde nasıl yapılacağı konusunda daha bilinçli olacağız.

Lâdik Akdağ Kayak Merkezi Orta Karadeniz Bölgesi'nin tek kayak merkezi. Türkiye Kayak Federasyonu ile yapılan protokol çerçevesinde il Özel idaresi bütçesiyle telesiyej yapımına başlandı ve Kasım 2009 itibariyi) kayak yapılmaya uygun hale geldi. Havza'da tarih turizmiyle birlikte termal turizmin geliştirilmesi için altyapı hazırlanması amacıyla valiliğinin; öncülüğünde ve ortaklığında Samsun-Havza Termal Su Yönetim Birliği kuruldu. Samsun, başta Samsun Tıp Fakültesi, özel sektör ve kamu hastaneleri olmak üzere, Anadolu'nun ilk ve tek ilaç fabrikası, tıbbi alet ve cerrahi el aletleri üretiminde dünyada üçüncü kümelenme merkezi potansiyelleriyle bölgesel, ulusal ve uluslararası sağlık kenti olmaya aday. Samsun Sağlık Serbest Bölgesi kurulması başta olmak üzere bu kapsamda birçok proje üzerinde çalışmalar özel sektör öncülüğünde ve valiliğimizin himayesinde sürüyor.

İlimizde iki üniversite kuruluş hazırlıkları Canik Başarı Üniversitesi' adıyla sürüyor. Şehrin genel görünümüne hakim kampüste konumlanacak olan üniversitemizin inşaatı ve resmi kuruluş işlemleri devam ediyor. Ulusal ölçekte marka olmuş birçok eğitim müessesesinin ilimizde yer alması ve bu anlamda birçok arayışında devam etmesi ilimizin bahsettiğiniz anlamda bir eğitim hamlesiyle birlikte kalkınma başarısını gerçekleştirme yolunda olduğunu gösteriyor.

İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl düzenlediği ilk 500 ve ikinci 500 firma çalışmasında 11 firmamız yer alıyor. Samsun ayrıca 200 ihracatçısı, 100 ülkeye ihracatı ve bin 500 sanayicisi ile bölgenin en büyük sanayi merkezi, ihracat hedefimiz 2011 yılında 1 milyar dolar, AB'ye üye olmuş ve Samsun merkezli olarak Karadeniz'i bir ticaret denizi haline getirmiş Türkiye'de 2023 yılında ise 10 milyar dolar.

Biz, Karadeniz'in ve Karadeniz'e kıyı ülkelerin Türkiye'yle bağlantısında bir lojistik, transfer, üretim ve ihracat-ithalat merkezi olmayı hedefliyoruz. Sağlıktan, turizme, ticaretten, sanayiye tüm alanlarda çalışmalarımız sürüyor. Halkımızın refah ve huzur seviyesini arttırmak için çalışıyoruz.

Hüseyin Aksoy/ Dünya