Gündem

MARDİNDE LOJİSTİK MERKEZİ İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞTAYIMARDİNDE LOJİSTİK MERKEZİ İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞTAYI02.05.2011

Dicle Kalkınma Ajansı Mardin, Batman, Siirt, Şırnak'ta artan ticaret ve buna bağlı taşımacılık faaliyetlerinin yaratacağı lojistik altyapı ihtiyaçlarının tespiti için Mardin'de çalıştay düzenledi.

Erdoba Otel'de düzenlenen "Lojistik Merkezi İhtiyaç Analizi" çalıştayına kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı. DİKA Uzmanı Recep Demir, çalıştayda yaptığı konuşmada, Dicle bölgesine ait karayolu, demiryolu ve havayollarına ait veriler ile ilgili bilgi verdi.

Bölgenin lojistik durumu ve bu konudaki çeşitli verileri anlatan Demir, şunları söyledi:

"Üretim yapabilmenin başlı başına katma değer oluşturmaya yetmediği küresel ekonomik yapıda ucuz iş gücü, enerji fiyatları, coğrafi konum ve ulaştırma altyapısı gibi faktörlerin önemi giderek artmaktadır. Türkiye'nin rekabet edebilirlik sıralamasında 61. sırada yer alması altyapı kalitesinin ekonomik kalkınmadaki önemine işaret etmektedir. Türkiye erişebilirlik haritası incelendiğinde erişebilirlik puanı yüksek illerin genel anlamda Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyı kesimlerinde yer aldıkları görülmektedir. Erişebilirlik sırası ve puanı bakımından en dezavantajlı il Şırnak'tır. "

Mardin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Uncu da, çalıştayın bölgede bir lojistik köy kurulmasına yönelik bir süreci başlattığını, ulusal düzeyde ve daha geniş katılımlı toplantılarla süreci devam ettireceklerini söyledi.

Uncu, Mardin Ovası'nın bir lojistik köy için gerekli altyapı ve jeostratejik konuma sahip olduğunu bildirdi.

Kaynak: Lojistik haber

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72