Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / 2011 TAŞIMACILIK BEYAZ KİTABI AÇIKLANDI

2011 TAŞIMACILIK BEYAZ KİTABI AÇIKLANDI

2011 TAŞIMACILIK BEYAZ KİTABI AÇIKLANDI 28.04.2011

Avrupa Komisyonu, taşımacılık sektöründeki son gelişmeler ve gelecek öngörüler temelinde 2050 yılına kadar AB düzeyinde ele alınmasını önerdiği politik eylemlere ilişkin Taşımacılık Beyaz Kitabı’nı 28 Mart 2011 tarihinde yayımladı.

“Tek Avrupa Taşımacılık Alanına ilişkin Yol Haritası – Rekabetçi ve Kaynak Etkin bir Taşımacılık Sistemine Doğru” isimli Beyaz Kitap, 2050 yılına kadar AB çapında rekabetçi ve kaynak etkin bir taşımacılığın temin edilmesini ve AB’nin küresel taahhütleri çerçevesinde sektörden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını öngörüyor. Bu kapsamda, Komisyon, taşımacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar 2008 yılı seviyesine göre %20 ve 2050 yılına kadar 1990 yılı seviyesine göre %60 azaltılmasını öneriyor. Denizyolu taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ise 2050 yılına kadar, 2005 seviyesine göre %40, eğer uygulanabilir ise %50 dolayında azaltılmasını talep ediyor.  Komisyon, deniz taşımacılığının teknoloji, daha temiz ve etkin yakıt kullanımı ve gemi işletiminin geliştirilmesi yöntemleri ile ilerletilmesini istiyor. Aynı zamanda, halihazırda ücretlere yansıtılmayan iklim değişikliği maliyetlerinin, uluslararası işbirliği içerisinde deniz taşımacılığına entegre edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Benzinli araçlar şehir içine giremeyecek

Avrupa Komisyonu’nun taşımacılığın geleceğine ilişkin vizyonunu ve 2050 hedef yılına yönelik stratejisini sunan belgede taşımcılık sektöründe öngörülen kırk eylem detaylandırılıyor. 2050 yılı itibariyle benzinli araçların şehir merkezine sokulmamasını, kara yolu trafiğinin yarısının tren ve iç suyolu taşımacılığına kaydırılmasını ve uçak yakıtlarının %40’ının sürdürülebilir biyo yakıttan temin edilmesi gibi önerilerin yer aldığı Beyaz Kitap’ta 2011-2014 dönemi için öngörülen eylemler ise şu şekilde sıralanıyor; 2012-2013 yıllarında demiryolu taşımacılığının daha cazip hale getirilmesi ve 300 km’den az mesafeler için yolcu ve yük taşıma kapasitesinin arttırılması, sınırsız gemi taşımacılığı için “Mavi Kuşak” alanı tesisine yönelik olarak deniz taşımacılığına ilişkin 2011 yılında ve iç suyolu taşımacılığına ilişkin 2012 yılında bir tebliğ yayımlanması, karayolu kabotajındaki sınırların 2012 ve 2013 yıllarında kaldırılması, “Kirleten öder” ve “kullanıcı öder” ilkeleri temelinde taşımacılık ücretlerine yeni bir düzenleme getirilmesi ve binek taşıtlarına uygulanan altyapı ücretlerine yönelik 2012 yılında bir kılavuz yayımlanması.

‘Mavi Kuşak’ oluşturulacak

Beyaz Kitabın deniz taşımacılığı alanında önerdiği eylemler ise şöyle özetleniyor; Emniyet, güvenlik ve çevrenin korunması, çalışma koşulları ve korsanlığın önlenmesi için evrensel standartların kabul edilmesi ve uygulanması, Denizcilik Sosyal Paketi çerçevesinde Denizcilik Çalışma Konvansiyonu’nun uygulanmasının temin edilmesi ve deniz adamları için eşit korunma koşullarının tesis edilmesi, deniz adamlarının eğitimine ilişkin AB Yönergesinin uluslararası anlaşmalar uyarınca revize edilmesi, deniz ve iç suyolu taşımacılığında bir AB kayıt ve AB bayrak sisteminin değerlendirilmesi ve idari yük ve gümrük formalitelerinin asgari düzeye indirilmesi için Sınırsız bir Denizcilik Taşımacılık Alanı (Mavi Kuşak) oluşturulması.

Avrupa Komisyonu, Beyaz Kitabın Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından incelenmesi ve onaylanması ardından ilgili yasa tekliflerini sunacak.

Kaynak: Perşembe Rotası

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr