Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Havayolu / TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇİNDE İNİŞ VEYA KALKIŞ YAPAN TÜRK VE YABANCI SİVİL HAVA ARAÇLARI MALİ MESULİYET SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇİNDE İNİŞ VEYA KALKIŞ YAPAN TÜRK VE YABANCI SİVİL HAVA ARAÇLARI MALİ MESULİYET SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇİNDE İNİŞ VEYA KALKIŞ YAPAN TÜRK VE YABANCI SİVİL HAVA ARAÇLARI MALİ MESULİYET SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK07.04.2011

MADDE 1 – 15/11/2006 tarihli ve 26347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçları Malî Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bagaj, yük ve postaya gelebilecek zararları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve taşımada yaşanan gecikme dolayısıyla uğranılan zararları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kaybı veya zarara uğramasından” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yolcu, bagaj, yük ve posta taşımasında yaşanan gecikme dolayısıyla uğranılan zarardan” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bagaj, yük ve postaya gelebilecek zararlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve taşımada yaşanan gecikme dolayısıyla uğranılan zararlara” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına göre yaptırılan mali mesuliyet sigortasının asgari teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yolcunun ölümü ya da bedensel yaralanması halinde hava aracı işleteninin asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 250.000 SDR’dir. Bununla birlikte, ticari olmayan ve AKA 2700 kg’dan daha aşağı olan hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 113.000 SDR’dir. Yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı hava aracı işleteninin asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 4.694 SDR’dir.
b) Balon, planör ve çok hafif hava araçları ile yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı (a) bendinde yer alan teminat tutarlarının %50’si oranında uygulanır.
c) Ticari uçuşlarda, bagajla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 1.131 SDR, yük ve postayla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü kilogram başına 19 SDR’dir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr