Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA05.04.2011


5 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27896

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2011/1586

19 Nisan 2007 tarihinde Belgrad’da imzalanan ve 23/2/2011 tarihli ve 6146 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırası”nın ilişik beyan ile onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/3/2011 tarihli ve HUMŞ/6153617 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

 Recep Tayyip ERDOĞAN
 Başbakan

 C. ÇİÇEK B. ARINÇ C. YILMAZ M. AYDIN
 Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı

 H. YAZICI F. N. ÖZAK H. YAZICI F. ÇELİK
 Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı

 F. N. ÖZAK S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN
 Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı

 M. V. GÖNÜL O. GÜNEŞ M. AYDIN O. GÜNEŞ
 Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı V.

 N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ M. H. SOLUK
 Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

 M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
 Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 E. GÜNAY V. EROĞLU
 Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr