Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / 2011 REKABET MEKTUBU YAYIMLANDI

2011 REKABET MEKTUBU YAYIMLANDI

2011 REKABET MEKTUBU YAYIMLANDI23.03.2011

Rekabet Mektuplarından üçüncüsü Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI’nın imzası ile yayımlandı.

2011 Rekabet Mektubu’nda, esas olarak, rekabet gücü ile rekabetçi ortam arasındaki ilişki üzerinde duruldu ve amacın, rekabetçi ortamın kurallarına ya da rekabet hukukuna uyum sağlanarak bütün işletmelerimizin rekabet gücünün geliştirilmesi olduğu vurgulandı. Mektupta, iç pazarlar itibariyle rekabet  gücü  yüksek olan olan bir teşebbüsün ve sektörün, dış pazarlarda da başarılı olacağına işaret edildi. Ayrıca, rekabetçi düzenin, sağlıklı bir ekonominin ve toplumsal refahın da temelini teşkil edeceği hususu üzerinde durulan 2011 Mektubunda âdil rekabet kurallarının, kalıcı ve sahici bir rekabet gücünün “olmazsa olmaz” şartı olarak görülmesi gerektiği belirtildi.
 
Küçük ve büyük, bütün teşebbüslerin rekabet hukukuna uyum sağlamaları ve rekabetçi ortamda başarılı olmaları için bazı beklenti ve önerilere Mektupta geniş bir yer ayrılmıştır. Bu beklenti ve önerilerin başında, tüm teşebbüslerin konu ile ilgili olarak en azından duyarlı olmaları ve mümkünse rekabet hukukuna uyum programları hazırlayarak, yürürlüğe koymaları gelmektedir. Teşebbüslerimize yol göstermek adına, etkin bir uyum programının ilke ve esasları ile uygulama hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur. Her teşebbüsün rekabet hukuku bağlamında kendi durumunu değerlendirebileceği bir “kontrol listesine” de mektubun ilgili bölümünde yer verilmektedir.

Mektubumuzun ve bu çerçevede söz konusu somut öneri ve beklentilerimizin, özellikle teşebbüs yöneticilerimiz tarafından dikkate alınacağı ümidiyle, 2011 Rekabet Mektubu’nu kamuoyumuzun bilgisine sunuyoruz.
2011 Rekabet Mektubu İçin Tıklayınız.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr