Havayolu

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE DEĞİŞİKLİKTİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE DEĞİŞİKLİK21.03.2011

19 Mart 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27879

YÖNETMELİK
Ulaştırma Bakanlığından:
TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/6/2007 tarihli ve 26539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşlarının ortak oldukları şirketlerde bu hissedarlar Türk ortak olarak kabul edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesi ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İşletmeci; uçuş işletme, yer işletme, bakım, uçuş eğitim, güvenlik konularından sorumlu birer yönetici ile bir sorumlu müdür ve tüm organizasyonun sağlıklı bir yapıda olmasını ve sürekliliğini denetleme görevini üstlenebilecek kapasitede sorumlu müdüre bağlı kalite ve emniyet sistemi yöneticisi görevlendirmek zorundadır.”
“ç) Yirmi koltuktan az kapasiteli hava araçlarıyla yapılacak işletmelerde bu fıkranın (a) bendinde belirtilen yöneticilerden birisi birden fazla yönetici personel görevi üstlenebilir. Sorumlu Müdür, Kalite ve Emniyet Sistemi Yöneticiliği görevlerini üstlenebilir. Bununla birlikte toplam personel sayısı yirminin altında olan işletmeler Yönetmelikte belirtilen nitelikleri sağlayan kalite ve emniyet deneticilerini istihdam eden ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan kalite hizmeti satın alabilir."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Emniyet yöneticisinin; aktif pilot olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, işletme filosunda bulunan hava araçlarından en az birine ait hava yolu nakliye pilotu lisansına, sivil havacılık sektöründe en az beş yıl çalışma tecrübesine, JAR OPS, kalite, kaza kırım ve uçuş emniyet eğitimlerine,”
“ğ) Tek bir kalite ve emniyet sistemi yöneticisinin atanması durumunda; yirmi koltuk ve üzeri kapasiteye sahip hava araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere kurulan işletmelerde sivil havacılık alanında beş yıl çalışma tecrübesine, yirmi koltuktan az kapasiteli hava araçlarıyla işletmecilik yapacak işletmelerde sivil havacılık alanında iki yıl çalışma tecrübesine, JAR OPS, JAR FCL, Part M, Part 145, kalite, kaza kırım ve uçuş emniyet eğitimlerine,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “on beş gün” ibaresi “kırk beş gün” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/6/2007 26539 


Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72