Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / DENETİMDE YENİ SİSTEM GELİYOR

DENETİMDE YENİ SİSTEM GELİYOR

DENETİMDE YENİ SİSTEM GELİYOR08.03.2011

Dış ticaret denetiminde uygulanacak Dış Ticaret Veri Sistemiyle (DTVS), denetim sürecinde bürokrasi azaltılırken, firmaların ekonomik kayıpları önlenecek. Sistemle, denetimlerde risk analizi yapılabilecek, istatistiki veriler anlık ve detaylı üretilebilecek, ürün-marka-model-ülke-firma bazında daha iyi takip yapılabilecek.

Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracat, ithalat ve iç piyasa pamuk denetimlerinin elektronik olarak yapıldığı ve internetten erişilebilen bir otomasyon uygulaması olan DTVS, e-imza ile kullanılıyor ve firmalarca 7 gün, 24 saat işlem yapılabiliyor.
Temel amacı dış ticaret denetimlerinin etkinleştirilmesi olduğu sistemde, denetim sürecinde bürokrasi azaltılırken, firmaların ekonomik kayıplarının önlenmesi hedefleniyor. Yılda 350 bin izin işlemini elektronik ortama aktaracak olan DTVS'nin en önemli özelliklerinden biri denetimlerde risk analizi yapabilmesi. Bu şekilde denetimler kalitesiz ve güvensiz ürünler üzerinde yoğunlaşabiliyor.

Pilot uygulaması başlayan sistemde, birkaç ay içinde genel uygulamaya geçilecek.

Sisteme bin 700 firma ve iki bin 700 kullanıcı kayıtlı oldu
Yeni sistemde firmalar denetim başvurularını, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) internet sayfasının "DTM E-İmza Uygulamaları" kısmından yapacak.

DTM Grup Başkanlıklarının denetimleri veya DTVS'nin risk analizi sonucunda uygun bulunan ürünler için, elektronik denetim belgesi oluşturularak bir referans numarası verilecek. Firmalar referans numarasını gümrük beyannamesinin ilgili hanesine kaydedecek.
Yaklaşık iki buçuk ay önce başlatılan DTVS pilot uygulamasına, bin 700 firma ve 2 bin 700 kullanıcı kayıt oldu. Sistem kapsamında, 1200 ihracat ve 600 ithalat denetiminin yapıldı.

Denetimler daha etkin kılınacak
Denetimi DTM tarafından yapılan ihracat ve ithalata konu tüm ürünlerde uygulanması öngörülen ve ilk etapta 30 bin firmayı kapsaması hedeflenen DTVS ile ithal edilecek ürünlerin sağlık, çevre ve tüketicinin korunması bakımından güvenli ve standardına uygun olduğunun denetimi daha etkin kılınacak.
Yılda 350 bine varan dış ticaret izin işlemine ilişkin fiili denetim sayısı risk analizi sayesinde azaltılacak, denetim kaynakları risk unsuru taşıyan ürün ve firmalara odaklanacak. Bu işlemlerde üretilen Uygunluk Belgesi, Kontrol Belgesi gibi birçok belgenin yerini hızlı, güvenli ve güncel elektronik veriler alacak.
Her denetim başvurusunda gereken imza sirküleri, vekaletname gibi mevzuatça aranan birçok belgenin bir defa sisteme tanıtılması yeterli olacak.
Böylelikle, üretici ve ihracatçıların gümrüklerde bekleme süreleri kısaltılacak, mali kayıpların önüne geçilecek.
Ayrıca, istatistikî verilerin anlık ve detaylı üretilmesi, ürün-marka-model-ülke-firma bazında daha iyi takip yapılması mümkün olacak.
Sistem, iç piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini destekleyecek
Sistem iç piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini de destekleyici bilgi üretecek. Firmaların denetim süreci ve sonuçlarını sorgulayabileceği ve kendilerine e-posta ile bildirim yapılacağı yeni denetim sisteminin, çağdaş kamu-özel sektör iletişim anlayışına da örnek teşkil etmesi bekleniyor.
Dış ticaret veri sistemiyle elektronik denetim uygulamasının ithalat ve ihracat kontrollerinin sistemli yürütülmesi, uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi ve dış ticaret politikalarının etkinleştirilmesi için radikal bir idari ve teknik reform niteliği taşıyor.
Kaynak: Dünya
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr