Havayolu

GENELGE (2011/12- HAVAYOLU İLE GELEN EŞYA)GENELGE (2011/12- HAVAYOLU İLE GELEN EŞYA)08.03.2011

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.18.00-010.06.02
Konu : Havayolu ile gelen esya 07/03/2011

GENELGE (2011/ 12 )

1 Seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Posta ve Hızlı Kargo Tasımacılıgı) kapsamında islem yapılacak gümrük idarelerinde havayolu ile gelen esyaya iliskin islemler asagıdaki sekilde yürütülecektir:

1- Gelen esya için ambar giris ve çıkıs islemleri yapılmayacak, tasıyıcı firma tarafından verilen hava ithalat (HAVİTH) türündeki özet beyanlarda tasıma senetlerinde "ambar harici" kutucugu isaretlenecektir. Operatöre ait esya için olusturulan tasıma senedinde "ambar harici" kutucugunun yanı sıra, "grup" kutucugu da isaretlenecektir.

2- Hava ithalat (HAVTH) türündeki özet beyanda yer alan operatöre ait esyanın, bu esyaya ait tasıma senedi için sadece bir defaya mahsus olmak üzere, ek GRUPAJ özet beyan verilerek operatörce belirlenecek sayıda tasıma senedine bölünmesi mümkündür. Bu özet beyanda yer alan tasıma senetleri, "ana tasıma senedi no/1", "ana tasıma senedi no/2" seklinde numaralandırılacak,bu tasıma senetleri için de "ambar harici" ve "grup" kutucukları isaretlenecektir.

3- Bu sekilde tescil edilen ek GRUPAJ özet beyanın onay islemini yapan memur tarafından özet beyan ekranında yer alan "açıklama" bölümüne "1 Seri no.lu Gümrük Genel Tebligi kapsamında yetkilendirilen firmaya ait sevkiyat için ek özet beyan" seklinde mesruhat düsülecektir.

4- Operatör tarafından tasnif islemleri tamamlanan esya için "GRUPAJ" türünde ikinci bir özet beyan verilecektir.
 
5- 1 Seri no.lu Gümrük Genel Tebligi kapsamında yetkilendirilen hızlı kargo firmaları tarafından gönderilen ve güvenli elektronik elektronik imza tasıyan özet beyanların onay islemleri sistemde yer alan elekronik imzalı belge üzerinden yapılacak olup, bu özet beyanlar ayrıca kagıt ortamında ibraz edilmeyecektir. Bu sekilde gönderilen özet beyanların ekinde yer alması gereken belgeler de ibraz edilmeyecek; ancak bu belgeler istenildiginde ibraz edilmek üzere hızlı kargo firması tarafından muhafaza edilecektir.

6- Havayolu ile gelen esya için BİLGE sistemi aracılıgıyla verilecek beyannamelerde "BS" kodu olarak "8- Hava yolu ile gelen esya" seçilecektir.
 
Bilgi ve geregini rica ederim.
Yusuf GÜNEY
Müstesar a.
Genel Müdür v.
DAGITIM:
Merkez ve Tasra Teskilatına
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72