Havayolu

EĞİTİM ORGANİZASYONLARI AĞI OLUŞTURULACAKEĞİTİM ORGANİZASYONLARI AĞI OLUŞTURULACAK23.02.2011

Avrupa Sivil Havacılık Konferansının (ECAC) Eğitim Başkanlığı’nı yürüten Türkiye, Avrupa genelinde oluşturulması planlanan sivil havacılık eğitim organizasyonları ağının bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla diğer üye ülkelerin sivil havacılık yetkililerinin katılımı ile İstanbul’da bir toplantı düzenledi.

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 10 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen ECAC Eğitim Politikası Üst Düzey Üçüncü Toplantısı’nda, sivil havacılık eğitim organizasyonları ağının amaçları, iş tanımı, yetkileri, üyelik şartları ve çalışma programı konuları masaya yatırıldı.

Toplantı, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Romanya, İspanya, Ukrayna ve Azerbaycan Sivil Havacılık Genel Müdürlerinin yanı sıra Avrupa Sivil Havacılık Emniyeti Teşkilatı (EASA), Müşterek Havacılık Otoriteleri- Eğitim Organizasyonu (JAA-TO) ve ECAC yetkililerinin katılımı ile gerçekleşti.
Sivil Havacılık Genel Müdürü ve ECAC Eğitim Başkanı Dr. Ali ARIDURU, toplantıda yaptığı konuşmada, havacılıkta çözüm bekleyen en önemli konunun yetişmiş insan kaynağı ve eğitim konusu olduğunu belirterek, sivil havacılığın sağlıklı ve sürdürülebilir bir atmosferde gelişmesi için eğitim konusunda işbirliğinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Tüm Avrupa’da uygulanacak ortak bir eğitim politikasının önemine dikkat çeken Dr. Ali ARIDURU,  “2010 yılı Haziran ayında İstanbul’da düzenlenen ECAC Havacılık Eğitimi Konferansı’nda imzalanan İstanbul Deklarasyonu çerçevesinde Avrupa için yeni sivil havacılık eğitim politikasının temel önceliklerinin ortaya konulduğunu belirterek, Avrupa düzeyinde bir Eğitim Organizasyonları Ağı ve gelecekteki politikaları oluşturacağımız temel prensiplerin belirlenmesinin önemine vurgu yaptı. Dr. ARIDURU, “bu çerçevede, sivil havacılık eğitim organizasyonları ağını vakit kaybetmeden oluşturarak, eğitimde standardı sağlamak durumundayız” şeklinde konuştu.

Avrupa’nın yeni sivil havacılık politikasında öncelikler belirlendi…
Toplantıda ayrıca ECAC Eğitim Başkanı olarak Türkiye’nin Avrupa Eğitim Politikasının belirlenmesi çerçevesinde yaptığı çalışmalar ve araştırma sonuçları değerlendirilmiştir. ECAC Eğitim Politikası Yüksek Seviyeli Grubunun 1. Toplantısı kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ve ECAC üye devletlerinin eğitim ihtiyaçları, mevcut eğitimler, eğitim organizasyonları ve eğitimlerin talepleri karşılayıp karşılamadığını ortaya koyan anketin sonuçlarının Paris’te gerçekleştirilen 2. Toplantı sonrasında görüşülen hususlar arasında söz konusu anket analiz sonuçları da ele alınmıştır.

Buna göre, bazı üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli eğitim programlarına sahip olduğu ancak bazı ülkelerde bütçe kesintileri nedeniyle eğitimlere katılım konusunda sıkıntılar yaşandığı sonucu ortaya çıkmıştır.
Katılımcılar, emniyet seviyesinin tüm üye ülkelerde artırılması ve tüm üye ülkelerde aynı dilin konuşulması için eğitimlere ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etmiş, yeni teknolojilere uyum sağlanmasının ve Pan-Avrupa yaklaşımının önemine dikkat çekmiştir.

Eğitim organizasyonları ağı kurulması çalışmalarının Eğitim Başkanı Dr. Ali ARIDURU başkanlığında ECAC koordinasyonunda yürütülmesi kararının alındığı toplantıda ayrıca, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü başkanlığında, Avrupa çapında, kamu yönü ağır basan, ticari olmayan 7-8 eğitim organizasyonu ile Mart ayı sonunda bir toplantı düzenlenerek, buradan çıkacak sonuçların Yüksek Seviyeli Grubun Nisan ayı ortasında yapacağı 4. Toplantısına sunulması ve Avrupa Eğitim Politikasının nihai şeklinin Mayıs ayında yapılacak ECAC Genel Müdürler toplantısında verilmesi kararları alınmıştır.

Kaynak: SHGM
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72