Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / DIŞ TİCARETİMİZİN DİNAMOSU: LOJİSTİK

DIŞ TİCARETİMİZİN DİNAMOSU: LOJİSTİK

DIŞ TİCARETİMİZİN DİNAMOSU: LOJİSTİK31.01.2011

Gelişen ve genişleyen Dünya’da, Ülkemiz’de bu gelişmelere ayak uydurma yönündeki gayret ve gelişimini doğal olarak hız kaybetmeden sürdürmekte. 21.yüzyılda güç, ne coğrafi büyüklük, ne de nüfusun kalabalıklığı olarak tanımlanıyor, artık gücün tek tarifi var ki, o da ekonomik büyüklük ve istikrar. Ülke ekonomisini daha iyi hale getirebilmek ve güçlü bir ülke konumuna ulaşabilmek için izlenebilecek pek çok yol var şüphesiz; ama bakıldığında tüm güçlü ekonomilerin temelinde güçlü bir devlet politikası ve dinamik bir reel sektör olduğunu gözlemleriz. Devletler, Ülke’yi güçlendirme adına neler yaparlar veya yapabilirler. Bunları sıralamakla bitmez elbette, ama ne var ki, ülkenin dış ticaret dengesini pozitif yönde tutmak ve bunun için de üretim ve ihracatı desteklemek çok üst sıralarda gelmektedir.

İhracatı destekleme adına biz lojistik hizmet sağlayıcılara nelerin düştüğünü ve yapılabilecekleri bir hatırlayalım. Gerek üretimin artmasının sağlanabilmesi, gerekse üretilen ürünlerin zamanında yerlerine ulaştırılabilmesini kapsayan tüm ögeleri içeren, ama özünde tüm Tedarik Zinciri’nin etkin yönetimi anlamına gelen lojistiğin, dış ticaret hacmimizin gelişmesinde büyük önemi olduğu muhakkak. Ana hatları ile;

• İthal edilmesi gereken hammadde/aramamul/mamulün dünyanın neresinde olursa olsun üllemize gelmesinin sağlanabilmesi,
• Bu getirilen ürünlerin uygun koşul, maliyet ve zaman içerisinde tesliminin sağlanabillmesi,
• Gelen hammadde veya ürünlerin gümrüklü depolarda ve modern bir anlayışla depolanabilmesi, gerektiğinde transite tabi tutulabilmesi,
• Ülke mevzuatına ve uluslararası mevzuata ilişkin gümrükleme rejimine tabi tutularak en kısa sürede ithalinin yapılabilmesi,
• İthalat yapan firmanın ihtiyacı doğrultusunda bu eşyaların depolarda muhafaza edilmesi, gerektiğinde bazı elleçleme ve katma değerli işlemlere tabi tutulabilmesi,
• Fabrikalara veya satışa hazır ürünler ise, son noktaya kadar modern araçlarla dağıtım ve teslimatının sağlanması,
• İhraç konusu ürünler ise, dünyanın her yerine yine uygun koşul, maliyet ve doğru zamanlarda tesliminin sağlanabilmesi,
• Ülkeden çıkış gümrükleme işlemlerinin yapılabilmesi,
• Gerektiğinde gittiği ülke veya ülkelerdeki her dağıtım noktasına istenilen şekilde dağıtımının yapılabilmesi, ve sigortalanması.
 
Biz lojistik ile uğraşanlar zaten, bu hizmetlerin önemini ve Dış Ticaret üzerindeki etkimizi gayet iyi biliyoruz, belki de bu satırların hizmet alanlar tarafından da defalarca okunarak, rolümüzü daha iyi kavramalarını sağlamak hepimizin görevi olmalı. Ülkemiz coğrafi avantajı ile lojistikteki başarı ve gücünü birleştirmeyi başarabildiği ve bunu yönetebildiği taktirde milli gelirini önemli ölçüde arttırabilecek bir potansiyele sahiptir. İşte burada, lojistiğin içerisinde yer alan her oyuncuya çok fazla iş düşmektedir. Bizler, ülkemizin dış ticaretinin gelişmesinde, hacmin artmasında önemli bir role sahibiz ve daha fazla farkında olmayı; Gümrük Müdürü ile, armatörüyle, nakliyecisiyle, forwarder’ı ile, gümrük müşaviriyle, ihracatçısı-ithalatçısı ile, antrepo işletmecisiyle, şoförüyle, liman işçisiyle, ve hizmet alanları ile birlikte; başarabilmeliyiz.

Lojistiğin ülke dış ticaretine katkısını arttırabilmek elbette yalnızca farkındalığı arttırmak ile olmayacaktır, bunun için, mevzuatlarımızı daha kolay hale getirmek, sektörü teşviklerle desteklemek, modernize etmek ve eğitimleri yaygınlaştırmak kısa vadede yapılabileceklerdir. Türk insanının yeterince önemli bir müteşebbis ruha sahip olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda zaten bundan sonrası kendiliğinden gelecektir. Yeter ki, birileri düşünür demekten vazgeçip, o birilerinin aslında bizler olduğunu hiç aklımızdan çıkartmayalım…
Kaynak: Hakan ÇINAR / Perşembe Rotası
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr