Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ERKESKİN: BAĞIMSIZ BİR ÜST KURUL OLUŞTURULMALI

ERKESKİN: BAĞIMSIZ BİR ÜST KURUL OLUŞTURULMALI

ERKESKİN: BAĞIMSIZ BİR ÜST KURUL OLUŞTURULMALI19.01.2011

Lojistik sektörünün mercek altına alındığı MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu İstanbul İstişare Toplantısı, 18 Ocak Salı günü derneğin genel merkezinde gerçekleştirildi. "Neden lojistik? Lojistik Köyleri'nin Önemi, Stratejik Sektör Lojistik" konulu toplantıda sektörün sorunları ve çözüm önerileri anlatıldı.

UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, Türkiye'de lojistiğin artık daha fazla konuşulmaya başlandığını belirterek, bunu da güzel bir gelişme olarak değerlendirdi. Herkesin lojistik konusunda bir çalışması olduğunu ifade eden Erkeksin, "Ancak bunların koordine edilmesini ihtiyaç var. Bu nedenle bağımsız bir lojistik üst kurul oluşturulmalı" diye konuştu. Erkeskin, lojistik köylerin öneminden de bahsetti.
Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Uygulama Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Türkiye'de lojistik sektörünün gelişimi için yapılması gerekenlere değindi. Dış ve iç ticaret hacminin artması ve özellikle ithalat ile ihracat dengesinin kurulması gerektiğini dile getiren Ilıcalı, serbest bölgelerin lojistik bakış açısıyla düzenlenmesi gerektiğini de kaydetti. Ilıcalı, diğer yapılması gerekenler ile ilgili şunları anlattı:
"Gümrük ve ulaştırma mevzuatında işlemlerin daha da basitleştirilmesi ve hızlandırılması gerekir. Yurtiçi üretim ve tüketim dengesi kurulmalı. Organize sanayi bölgelerinin, KOBİ'lerin teşviki ve lojistik sorunlarının çözülmesi gerekir. Lojistik bilişim ve iletişim altyapısının geliştirilmesinin yanında, sektöre yönelik bankacılık ve sigortacılık hizmetlerinin gelişmesi lazım. Sektöre yabancı sermaye girişi teşvik edilmeli. Hava ve deniz limanları, aktarma terminalleri, tüm taşıma türlerini kapsayan çağdaş ulaştırma ağı ve filolarının gelişimi ile kombine ve transit taşımacılık hatlarımızın oluşturulması da gerekir. Kent içi lojistikte verimliliği artırmak amacıyla Kent Lojistiği çalışmalarının yapılması lazım. Depo, antrepo ve dağıtım merkezleri çağdaş ve ölçek ekonomisine uygun bir düzeye getirilmeli. Ambalaj malzemelerinin az kullanımı ve geri kazanımı çerçevesinde tersine lojistik, toplumsal duyarlılık çerçevesinde yeşil lojistik teşvik edilmelidir. Kamu ve özel kurumların lojistik rollerinin belirlendiği Afet Lojistiği oluşturulmalıdır."

Öte yandan sektördeki insan kaynaklarının lojistik bilgi ve beceri düzeyinin belirlenerek, geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Ilıcalı, lojistik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde amaca uygunluk, süreklilik, standardizasyon ve sertifikasyonun da sağlanması gerektiğini vurguladı. Ilıcalı, şöyle devam etti: "Ayrıca sektör hakkında güvenilir ve sürekli istatistiksel bilgiler toplanmalı ve yayınlanmalıdır. Lojistik konulu akademik çalışmalar, Uluslararası ve ulusal projeler desteklenmelidir. Ana eksenler üzerinde uygun lojistik park/köy alanları oluşturulmalıdır. Rekabeti artırıcı serbestleştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Kamu kuruluşları lojistik faaliyetleri 3.Parti Lojistik Şirketlere verilmelidir. Yabancı sermaye girişi teşvik edilmelidir. Lojistik hizmetlerde standardizasyon ve sertifikasyon sağlanmalıdır. Komşu ve diğer ülkeler ile lojistik entegrasyonlar geliştirilmelidir. Uluslar arası ticari görüşmelerde lojistik konuları ele alınmalıdır. Lojistik olanak ve hizmetlerin uluslararası piyasalarda tanıtımı ve pazarlanması yapılmalıdır. Lojistik konusunda kamu ve özel kuruluşlar arasında etkin koordinasyon ve işbirliği oluşturulmalıdır. İlgili konular için uygun yasal düzenlemeler yapılmalıdır."

Lojistik sektörünün sorunlarına işaret eden Mustafa Ilıcalı, altyapı merkezli sorunları işe şöyle sıraladı:
"Limanların yetersizliği, teknolojiye yatırımın az olması, yük taşımacılığında ağırlığınkarayolunda olması, demiryolu ulaşımının yetersizliği, eğitimli insan gücünün sınırlı olması, "know-how"da dışarıya olan kuvvetli bağımlılık, yasal düzenlemeler ve gümrük mevzuatından doğan sorunlar ve lojistik firmalarının yatırımlarının yetersizliği. Bütün bu olumsuzluklara rağmen gelişmeler bu sorunların yakın bir gelecekte kaldırılacağı sinyalini vermektedir."
 
Toplantıda konuşan Maltepe Üniversitesi Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Türkiye'de Lojistik Master Planı için Türkiye'nin sanayi ve ticaret envanteri ve projeksiyonlarının yapılmasını gerektiğini vurgulayarak, "Lojistik bölge yer, fonksiyon ve büyüklükleri başka bir şekilde belirlenemez. Lojistiğin taşımacılıktan çok daha geniş bir bakış açısına sahip olduğu unutulmamalıdır" dedi.
Lojistikte en önemli kavramın entegrasyon olduğunu söyleyen Tanyaş, şirketlerin uçtan uca lojistik hizmetleri verebilmek için işlerinin kapsamını genişletmeleri veya diğer hizmetleri veren şirketler ile entegre olmaları gerektiğini ifade etti.

Sektörden sektöre, üründen ürüne değişse de ortalama olarak bir ürünün satış fiyatının yüzde 4 ile 20'sini lojistik giderlerinin oluşturduğunu ifade eden Tanyaş, lojistik giderlerinin Kuzey Amerika'da GSMH'nın yüzde 10'u; Avrupa'da yüzde 11'i, Türkiye'de ise tahminen yüzde 13 'ü olduğunu kaydetti. Tanyaş, "Buna göre Türkiye'deki potansiyel lojistik pazarının 90-100 milyar dolar olduğu söylenebilir. Başta Uluslararası Taşımacılık ve Gümrük olmak üzere dış kaynak kullanımının yüzde 50 olduğu varsayımıyla mevcut pazar büyüklüğü 50-55 milyar dolar olduğu söylenebilir" dedi.

Lojistik sektörünün sorunlarına değinen Mehmet Tanyaş, lojistik köylerinin oluşturulamamasının başlıca sorunlardan biri olduğunu kaydetti. Tanyaş, şöyle devam etti:
"Ülkemizde baskın taşıma türü karayolu olup kamyon bazında bireysel taşımacılık ağırlıklıdır, eğitim düzeyi düşük, atıl kapasite yüksek ve filo yaşlıdır. Çoğu lokasyonda serbest piyasa ekonomisi kurallarının oluşmaması, liman ve demiryolu alt yapısındaki yetersizlikler, karma taşımacılık yapısının kurulamaması ve lojistik köylerin oluşturulamaması başlıca sorunlardır. Sektörün istenen düzeyde kurumsallaşamaması, eğitim, araştırma, standardizasyon ve sertifikasyon eksikliği, lojistikte ulusal koordinasyonunun sağlanamaması, profesyonel yönetim yapılarının olmaması, kayıt dışı ekonomiden kaynaklanan haksız rekabet koşulları, gümrük mevzuatının lojistik maliyetleri artırıcı yönde olması ve uluslararası konvansiyonlara uyum sağlanamaması diğer sorunlardır."

MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ise, sektörün durumunu ve sorunlarını tespit etmek amacıyla geçen yılın Aralık ayında bir Lojistik Sektör Raporu hazırladıklarını belirtti. Raporda sektörün dünyadaki ve Türkiye'deki durumunu ve gösterdiği gelişmeleri özetlediklerini ifade eden Aras, "Raporumuzun sonuç ve öneriler bölümünde yapılması gerekenleri; gümrük işlemleri, altyapı, uluslar arası taşımacılık, lojistik hizmetlerinin kalitesi, süreç izlenebilirliği, zamanında teslimat ana hatları çerçevesinde toparlayıp, raporumuzu ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdik. Bu raporumuza ilave olarak kısa bir zaman içerisinde daha kapsamlı bir lojistik araştırma raporu hazırlayacağız" diye konuştu.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr