Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / İDARİ MÜEYYİDELERİN UYGULANMASI

İDARİ MÜEYYİDELERİN UYGULANMASI

İDARİ MÜEYYİDELERİN UYGULANMASI19.01.2011

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Sayı: B.11.0.KUG.0.00.17.00.00/230–1001                                                      18/ 01 /2011
Konu: İdari Müeyyidelerin Uygulanması


GENELGE
(2011/KUGM- 07/GENEL)

İlgi: 12.10.2010 tarihli ve 2010/KUGM-16/GENEL numaralı Genelge.

İlgi’de kayıtlı Genelge’nin (2) nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahiplerinin, KTK’nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile KTY’nin 43 üncü maddesinin 15 inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince orta düzey ve/veya üst düzey mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri bulundurma kurallarını ihlal etmeleri halinde;

a) KTK’nın 26 ncı maddesinin (k) bendine göre her yetki belgesi için ayrı ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi,

b) İlgili yetki belgesi sahibine söz konusu ihlalleri düzeltmesi için 30 gün süre verilmesi”,


Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

Binali YILDIRIM
                                                                                                                           Bakan

DAĞITIM:
Ulaştırma Bölge Müdürlükleri
TOBB

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr