Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Eğitim ve Etkinlikler / MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ VEREN EGİTİM MERKEZLERİ HAKKINDA

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ VEREN EGİTİM MERKEZLERİ HAKKINDA

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ VEREN EGİTİM MERKEZLERİ HAKKINDA19.01.2011

1 Şubat 2011 tarihi itibariyle, eğitim dönemlerinin Bakanlığımıza bildirimi ve yapılacak olan Mesleki Yeterlilik Sınavlarına yapılacak başvurular, “http://kamu.turkiye.gov.tr” de yer alan Mesleki Yeterlilik Eğitim Kurumları Modülü üzerinden yapılacaktır.

Bu nedenle, eğitim kurumlarınca düzenlenecek ve Bakanlığımıza bildirilecek olan eğitim programlarına ilişkin Form-1, Form-2 ve Form-3 bildirimlerinin “http://kamu.turkiye.gov.tr” de yer alan Mesleki Yeterlilik Eğitim Kurumları Modülü üzerinden yapılabilmesi için;

1- Eğitim kurumunun temsil ve ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerinin adlarının ıslak imza ile bildirilmesi,
2- Eğitim kurumlarının temsilde yetkili kişilerinin sisteme giriş için eğer mobil imza ve elektronik imzaları yoksa PTT den e-devlet şifresi almaları,
3- Eğitim kurumlarının derslik sayılarının ve bu dersliklerin kapasitelerinin bildirilmesi,
4-10.01.2011 tarihi itibariyle eğitim kurumlarında görevlendirilen ve Bakanlığımızca da uygun görülen eğiticilerin ihtisas alanlarına göre hangi derslerde görevlendirildiklerini gösteren ekteki tablonun (ek:1) T.C. kimlik numaralarınıda içerecek şekilde düzenlenerek 28.01.2011 tarihine kadar temsile yetkili kişi/kişilerce kaşelenip, imzalanarak ve ayrıca CD ortamında gönderilmesi, gerekmektedir.

Yukarıda istenen bilgi ve belgelerin 28.01.2011 tarihine kadar Bakanlığımıza
gönderilmesi, aksi halde eğitim kurumunun eğitim programı açmasına müsaade edilmeyeceğinin bilinmesi hususunda gereğini rica ederim.
 
 
1- “Ek-1” için tıklayınız.
2- “Mesleki Yeterlilik Eğitim Kurumları Modülü Kullanım Kılavuzu” için tıklayınız.
Kaynak: KUGM
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr