Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Eğitim ve Etkinlikler / 2011 YILI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI

2011 YILI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI

2011 YILI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI14.01.2011

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,

1-  Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi
     Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazananlar,

2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında; eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme    
     hakkı olanlar,
     için,
2011 yılı içerisinde 4 (dört) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.
Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

2011 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

SINAV TARİHİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

19 MART 2011

07 ŞUBAT 2011

14 ŞUBAT 2011

04 HAZİRAN 2011

25 NİSAN 2011

02 MAYIS 2011

17 EYLÜL 2011

08 AĞUSTOS 2011

15 AĞUSTOS 2011

24 ARALIK 2011

11 KASIM 2011

18 KASIM 2011

 
NOT:  Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.
AÇIKLAMA : Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,
• Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü,
• Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar bu durumlarını  belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü,
 
• ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü,
4-  Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü,
Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.
Sınava girmek isteyenlerin, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Sınav giriş belgeleri www.kugm.gov.tr ve http://ubgup.gazi.edu.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır. Sınav giriş belgelerinin bu internet adreslerinden temin edilmesi gerekmekte olup, ayrıca posta ile gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.
Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.
 
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler :

• Sınav Başvuru Formu ( Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden veya www.kugm.gov.tr      
internet adresinden temin edilebilmektedir.)

• Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi’nin aslı veya onaylı fotokopisi,
 
• En son mezun olduğu okuldan (ilköğretim okulu, lise veya üniversite) alınmış diplomanın fotokopisi veya ehliyet fotokopisi,

• T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport fotokopisi,
 
• 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında),
• 50 TL sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontunun aslı,
(Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek  Karayolu Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Halk Bankası nezdindeki SRC, ODY, ÜDY Sınav Hesabına yatırılacaktır. Havale veya EFT yapılmamalıdır.)
 
Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler:
• Sınav Başvuru Formu ( Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden veya www.kugm.gov.tr      
internet adresinden temin edilebilmektedir.)
• Yüksekokul diploması veya  eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı
veya onaylı örneği,
• T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport fotokopisi,
 
• 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında), 
•  50 TL sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontunun aslı,
(Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek  Karayolu Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Halk Bankası nezdindeki SRC, ODY, ÜDY Sınav Hesabına yatırılacaktır. Havale veya EFT yapılmamalıdır.)
SINAV BAŞVURU ADRESLERİ

• Ankara Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
• Adana Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
• Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
• Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
• Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
• Diyarbakır Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
• Erzurum Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
• İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
• İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
• Samsun Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
• Sivas Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
• Trabzon Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
 
AÇIKLAMALAR :
1) Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra,   sınava girecek adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.
• Sınav giriş belgeleri www.kugm.gov.tr ve http://ubgup.gazi.edu.tr internet adreslerinde yayınlanacak olup, adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Sınav giriş belgelerinde hata olanlar sınav tarihinden 15 gün öncesine kadar Bakanlıkla irtibata geçebilirler.
 
• Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
       o Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız!

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr