Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / DAP/BELİRLENEN YERDE TESLİM

DAP/BELİRLENEN YERDE TESLİM

DAP/BELİRLENEN YERDE TESLİM11.01.2011

INCOTERMS simgesi ile anılan " International Commercial Terms / Uluslar arası Ticari Terimler " veya bizim kullandığımız şekliyle, " Teslim Şekilleri " INCOTERMS'in bazı kurallarının,  2011 yılbaşından itibaren geçerli olmak ve bundan böyle adı da INCOTERMS 2010 olarak anılmak üzere değiştirildiğini önceki sohbetlerimizde belirtmiştik. Başka bir sohbetimizde de yeni konulan kurallardan " DAT / Delivered at Terminal " terimini mercek altına alıp biraz incelemiştik. Bugün ise DAP kuralına bir göz atacağız.

Yeni kurallardan biri olan DAP (Delivered at Place / Belirlenen Yerde Teslim) DAT teriminde olduğu gibi, taşıma türü ne olursa olsun ve farklı taşıma türlerinin bir arada kullanıldığı durumlarda da kullanılabilir. DAT kuralından farklı olarak, bu kuralda satıcı malları belirlenen varış yerine gelen aracın üzerinden boşaltmaz ve taşımacı ile aksine bir sözleşmesi yoksa malların indirilmesiyle ilgili olarak bir yükümlülük taşımaz. Ancak satıcı, nakliyeci ile yapmış olduğu taşıma sözleşmesine uygun olarak, malları varış yerinde boşaltır ve bununla ilgili bir masraf yaparsa, alıcı ile aksine bir anlaşma yapılmamış ise, alıcıdan bu işlemler için yaptığı masrafların ödenmesini talep edemez.

DAP (Delivered at Place / Belirlenen Yerde Teslim) kuralında, teslim yeri olarak belirlenecek noktanın, uyuşmazlıklara meydan vermeyecek bir şekilde, (DAP/ Balamir Sokak No.7 Kavacık / İstanbul / Türkiye/ INCOTERMS 2010) örneğinde olduğu gibi detaylı olarak açıkça belirtilmesi uygun olur. Çünkü satıcı bu noktaya kadar olan tüm masrafları olduğu gibi, bu süreç esnasında oluşabilecek tüm hasarları da üstlenecektir. Eğer taraflar belirli bir nokta kararlaştırmamışlarsa, satıcı (ihracatçı), kendisi için en uygun olabilecek bir noktayı seçebilir.
Satıcı (İhracatçı), malların ihracı için ve malların belirlenen teslim yerine varana kadar geçeceği ülkelerden geçebilmesi için gereken tüm izinleri ve belgeleri temin etmeli ve gereken tüm gümrük işlemlerini yapmalıdır. Taşıma için anlaştığımız nakliye şirketleri genellikle bu işlemleri üstlenmekte ve bizlere tüm bunları kapsayan teklif vermektedirler. Ayrıca bazı nakliyeciler, kendi bünyelerinde bulunan veya anlaşmalı oldukları gümrük müşavirleri aracılığı ile ihracat gümrükleme işlemlerini de üstlenebilmektedirler.

DAP kuralında, malların varış ülkesinde ithalat için gümrüklenmesi, ithalat harçlarının ödenmesi ve ithalat için gümrük formalitelerinin takibi ile ilgili olarak satıcının (İhracatçı) bir yükümlülüğü yoktur. Eğer alıcı (ithalatçı), satıcının (ihracatçı) ithalat ile ilgili işlemleri yapmasını, gümrük harçları ve vergilerini ödemesini istiyorsa, DDP kuralının kullanılması daha uygun olacaktır.

Sigorta yapılması konusunda satıcının (ihracatçı) alıcıya (ithalatçı) karşı bir yükümlülüğü yoktur. Ancak belirlenen varış yerine kadar oluşabilecek tüm hasar satıcıya (ihracatçı) ait olduğundan tavsiyemiz, kendi risklerinizi kapsayan bir sigorta yaptırmanızdır. Ayrıca alıcı, kendi riskleri için sigorta yaptırmak isterse, ihracatçı bunun için gerekli olan bilgileri ithalatçıya sağlamalıdır.

Satıcı (ihracatçı) ve alıcı (ithalatçı), malların teslim ve tesellümü için normal olarak gereken tüm ihbarları, gerekli önlemlerin alınabilmesi için birbirlerine yeteri kadar önceden yapmalıdır. Öte yandan malların ihracı için, ihraç ülkesi yetkililerinin zorunlu kıldığı yükleme öncesi kontrollerin masraflarını satıcının (ihracatçı) ödemesi gereklidir. Ancak alıcı (ithalatçı), bu zorunlu kontrollerin dışında kontroller yapılmasını isterse masraflarını kendisi karşılayacaktır.
Kaynak: Dünya
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr