GENELGE (2011/1)

GENELGE (2011/1)10.01.2011

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.01 7/1/2011

Konu : DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme
Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Dahilde ve Hariçte sl.Rj.Dairesi
Tel: (0312) 3068518 Faks: (0312) 3068975
Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr e-posta:dahislem@gumruk.gov.tr
GENELGE
( 2011/ 1 )
İlgi:07/05/2009 tarihli ve 2009/41 sayılı Genelge

DIR Otomasyon Projesi kapsamında, Dıs Ticaret Müstesarlıgında elektronik ortamda kayıtlı
Dahilde İsleme İzin Belgeleri kapsamında tescil edilen ithalat ve ihracat beyannamelerine iliskin bilgiler, yükümlüsünce gümrük beyannamesine muafiyet ve satır kodu yazılmak suretiyle anılan Müstesarlıga aktarılmaktadır.
Bu çerçevede, elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İsleme İzin Belgesi kapsamında BİLGE Sisteminde tescil edilen;

- 3141 ve 3151 rejim kodları ile tescil edilen ve “Kapanmıs” statüye gelen ihracat beyannameleri,
- 51 ve 41’le baslayan rejim kodları ile tescil edilen ve “Kapatılabilir” statüye gelen ithalat
beyannameleri,
- 4051 ve 4010 rejim kodu ile tescil edilen ve “Kapanmıs” statüye gelen ithalat beyannamelerinde,
Muafiyet Kodu ve Satır kodu alanlarına yanlıs veri girisi yapılması durumunda, BLGE Sistemi üzerinde 2010/27 sayılı Genelge'de belirtilen esaslara uygun olarak beyannamenin Kalem Ekranında bulunan Muafiyetler alanı (Dahilde İsleme Rejimine iliskin muafiyet kodları) ile DİİB satır kodu alanında ilgili satır kodu bilgisine iliskin degisiklik yapılabilir. Ancak, bahse konu düzeltme talepleri, kaydedilmesi talep edilen yeni bilginin ait oldugu Dahilde İsleme İzin Belgesi açık oldugu süre içerisinde gümrük idarelerince kabul edilebilir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen rejim kodları ile tescil edilen ve kapanmıs/kapatılabilir statüye gelen gümrük beyannamelerine iliskin olarak yükümlüsünce DIR Muafiyet kodu ve/veya DIR Satır kodu alanlarına iliskin olarak yapılacak yazılı düzeltme talepleri gümrük idarelerince, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, asagıda belirtildigi sekilde karsılanır:
1-Eski bilginin kayıtlı oldugu DİİB'nin kapalı olması halinde, yukarıda belirtilen alanlarda
yapılacak düzeltme islemleri, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan ilgili kalemindeki
esyaya iliskin bilginin eski belgenin taahhüt hesabının kapatılması esnasında kullanılmadıgına iliskin ilgili hracatçı Birliginden teyit alınması,

2-Düzeltilmesi talep edilen satır kodu/muafiyet kodu bilgisinin yanlıs yazıldıgının tespit edilmesi,
3-Gümrük mevzuatı ve diger mevzuat açısından uygun bulunması,
4-Yeni satır kodunun ait oldugu DİİB’in ihracat/ithalat listesinin ilgili satırında kayıtlı esyaya iliskin bilgilerin, beyannamenin ilgili kaleminde beyan edilen bilgilerle uyumlu oldugunun tespit edilmesi,

suretiyle, gümrük idare amirinin belirledigi memur tarafından gerek sistem üzerinde gerekse beyannamenin bütün nüshaları üzerinde gerçeklestirilir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri
.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr