GENELGE (2010/60)

GENELGE (2010/60)03.01.2011

T.C.
BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00. 010.06
Konu : Yet.Güm.Müs.Asgari Ücr.Tar.
Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için:Müsavirler Dairesi
Tel: (0312) 3067867 Faks: (0312) 3068965-95 Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr
31/12/2010
GENELGE
( 2010/60 )
4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca 2011 yılı için
öngörülen "Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirleri Asgari Ücret Tarifesi" ekte yer alan haliyle
uygun bulunmustur.

Bilgi ve geregini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müstesar
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr