GENELGE (2010/58)

GENELGE (2010/58)29.12.2010

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.19.00.010.06 27/12/2010
Konu : Gümrük müsavirligi sirketlerinin yeniden yapılandırılması hak.
Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Gümrük Müsavirleri Dairesi
Tel: (0312) 3067866 Faks: (0312) 3068195
Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr e-posta:
GENELGE (2010/58)

Bilindigi üzere; 5911 sayılı Kanun ile degisik 4458 sayılı Gümrük Kanununun 229/2. maddesinde; " Gümrük Müsavirliginin bir özel hukuk tüzel kisiligi olusturularak yürütülmesi halinde, gümrük müsavirlerinin kuracagı tüzel kisiliklere gümrük müsavir yardımcıları da ortak olabilirler..." hükmü yer almaktadır.

Gümrük müsavirligi sirketine ortak olan gümrük müsavirinin hayatını kaybetmesi, anılan Kanunun Geçici 6. maddesi geregince meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi, Kanunun 227/1. maddesinde sayılan kosullardan birini yitirmesi ya da herhangi bir nedenle izin belgesinin iptal edilmesi, askere gitmesi, 227/1-d maddesinde sayılan suçlardan baska bir suç nedeniyle 6 aydan fazla hapis cezası alması nedenleriyle gümrük müsavirligi sirketinin ortaklık yapısının yenilenmesi hallerinde asagıdaki sekilde islem yapılması gerekmektedir.

1. Gümrük müsavirinin hayatını kaybetmesi halinde bu tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde, kanuni mirasçılarının mirasın hükmen reddi için dava açmaları halinde açılan davanın kesinlesmesine kadar,
2. Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesi geregince meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen veya Müstesarlıgımızca izin belgesi herhangi bir nedenle iptal edilen gümrük müsavirlerine, bu kararların tebligi tarihinden itibaren 45 (kırkbes) gün içerisinde,
3. Gümrük müsavirinin Gümrük Kanununun 227. maddesinin 2. fıkrasında sayılan suçlar dısında baska bir suç nedeniyle mahkum olması halinde kisinin mahkum oldugu tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde, ilgili gümrük müsavirligi sirketinin Gümrük Kanununun 229/2. maddesine uygun olarak, tüzel kisilige ortak gümrük müsaviri sayısının en az ikiye tamamlanması ve yukarıda belirtilen süreler içerisinde sirket hisse devirlerinin yapılarak ortaklıgın yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

4. Yukarıda belirtilen süreler içerisinde yeniden yapılandırılmayan gümrük müsavirligi
sirketlerinin gümrük idarelerinde yapacakları is ve islemleri durdurulur.

Meslek mensubunun meslekten çıkarılması veya izin belgesinin iptali halinde ilgilinin baglı
bulundugu Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerince yukarıda belirtilen hususlar uyarınca islem tesisini teminen söz konusu sirketlere ve Gümrük Müsavir Derneklerine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Gümrük müsavirinin askere gitmesi halinde ilgili müsavirin bilge kullanıcı koduna bloke
konulması gerekmekle birlikte ortak oldugu sirket ile ilgili olarak herhangi bir islem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Meslek mensuplarının hayatını kaybetmesi halinde durumun ivedilikle ilgili Basmüdürlüge
bildirilmesi hususunda Gümrük Müsavir Derneklerinin gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr